A leglátogatottabb 50 oldal. 2011.04.01-től 09.30-ig:
192.000 látogató, 313.000 oldal, 3.851.000 találat, sávszélesség: 110.85 GB ( a server USA-ban van)Vissza!

Jelentősebb számú látógatók országai( a látógatók száma alapján csoportosítva): Hungary, United States, France, Germany, Romania, European country, Slovak Republic, Italy, Netherlands, Great Britain, Ireland, Republic of Serbia, Canada, Norway, Turkey, Japan, India, Spain, Ukraine, Switzerland, Austria, Sweden, China, South Korea, Hong Kong, Estonia, Australia, Argentina, Senegal, Indonesia, Liechtenstein, Israel, Philippines, Czech Republic, Belgium, Poland, New Zealand, Bangladesh, Egypt, Russian Federation, Mexico, Ivory Coast (Cote D'Ivoire), Denmark, Saudi Arabia, Thailand, Oman, Qatar, Taiwan, Bulgaria, Pakistan, Nigeria, United Arab Emirates, Malaysia, Singapore, Cambodia, Brazil, Cyprus, Croatia, Georgia, Greece, Cameroon, stb.

Honlapom kezdő oldala.
MAGYAR, legyen hited és lészen országod!

Ismerjük múltunkat, hogy a jövőnket építhessük! Láss, ne csak nézz!
A magyar tudás hatalom! Tudod-e?

Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka!
A magyar rovásírás több mint tízezer éves, amit erőszakkal vettek el tőlünk.

Rabok legyünk vagy Szabadok?
Ősapáink, kik szabadon éltek-haltak, szolgaföldben nem nyughatnak.

Pártok nélküli parlamentet, hogy a magyar nép szabad legyen!
Szent Korona Értékrenden alapuló Szabadság Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítása után, a pártoknak nincs létjogosultsága Hazánkban!

Honlapom, angol nyelvű rövidített változata.

Simon András: A nyolc boldogságról
Jó érzés tudni, hogy a gátlástalanul önző karrierizmusnak ebben az erőszak dúlta világában, a szelídség erényét a boldogmondásokban olvashatjuk.

A magyar ész és a magyar ősnyelv kapcsolat.
A pártusok korai városa - Örökségünk

Vélemények rólunk, Magyarokról.
Amit a magyarság szellemi értékekben a világnak adott, messze kimagaslik sok nagy nemzet teljesítményei közül is.

SZERETET INTELLIGENCIÁJA!
A SZERETET Intelligencia nem más mint minden Létező teljessége. Az EGYség Mindensége, a Mindenség EGYsége. MAGunk Esszenciája, Esszenciánk MAGa.

A szeretet ereje mindenekre képes, de a szeretet hiánya képtelenné teszi a legjobb szándékot is.
A Magyarok NEM azért jöttek a Kárpát-medencébe, hogy a nyugatnak meghódoljanak, hanem azért, hogy a hun és avar birodalmakat helyreállítsák és hogy az Atilla által létrehozott turáni népek egységét visszaállítsák.

Magyarország kiszolgáltatottsága - Szent Korona Értékrend megszakítottsága miatt.
Aranybulla 1222, ahol törvény írta le: II. András király (1205-1235)
- (VIII. p.) Ha külföldiek, tudniillik tisztességes emberek, jönnek az országba, az ország tanácsa nélkül méltóságra ne emeltessenek. Tovább >>>

Magyar Hiszekegy és a Magyar Nemzettudat tízparancsolata!
"Híd a Világ, menjetek át rajta, de rá ne telepedjetek." - Jézus Krisztus -

UGROS... ELIMINADOS ESSE... - A MAGYAROK MEGSEMMISÍTENDŐK...
A Pozsonyi csata: Árpád Apánk elsöprő győzelme a ránk támadó agresszorok ellen. A 907 -es pozsonyi csata hivatalos tananyag az Egyesült Államok összhaderőnemi katonai akadémiáján, ismertebb nevén a West Point -on.

A magyar rovásírás jelképrendszere Forrai Sándor szerint.

Szent Korona Alkotmánya
Tennünk, cselekednünk kell, hogy gyermekeinknek lehessen magyar múltja és jövője!

Rovásírás ABC-je.
Jelképrendszer a magyar rovásírásról. Köszönet érte: Dr. Hosszú Gábornak.

Magyarság Őshazája
Móricz kutatása alapján quitói Institutio de Antropologia y Geografia megállapította, hogy a spanyol önkény által kiirtott ősnyelv a magyar volt.

Jézusi tanok gyökerei - Sumer intelmek.
A magyarok Istenanyja, Nagyboldogasszony másik neve Baba, vagy Babba. Egy évezred alatt, hogy Nagyboldogasszony a római egyház által Máriává változtatott.

Választási plakátom, 2011.
Mit tettek a pártok hazánkban az elmúlt évtizedekben. Szebb jövőnk, csakis a pártok nélküli parlament által valósulhat meg!

Hallgass a szívedre és megtalálod magyarságod!
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.

Őseink Jézus vallása - Attilától Koppányig
Ne átkozzátok azokat, akik ellenségesek veletek, mert, akkor még rosszabb emberekké fognak válni. Áldjátok őket!

Nibiru Planet 2012.
Paradigmaváltás küszöbén vagyunk. A materialista, profitközpontú, kizsákmányoló világuk, az emberiségre rákényszerített pénzuralmi vad-kapitalizmus, és ikertestvére a kommunizmus, mint társadalmi rendszerek meg fognak szűnni.

Betelepítés.
Mi jelentjük Európa közepét és nem Brüsszel. Nekünk nincs miért az ún. Európához fölzárkózni. A jövőnk csakis az elhagyott Turáni népek szövetségében lehet teljes.

Dr. Zoltán Daróczi Az államadósságról.

Makói gázfosztás! Tudjon róla minden magyar!

A megetett társadalom.
Egy újabb összefoglalása az emberek átverésének.

Igazságot Magyarországnak!
Tartsd magad, nemzetem! - énekli Majorosi Marianna. letöltheti Trianon HIMNUSZ!

Magyar Egység Napja

Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek, az öregeket, ...

Magyarország kiárusítása és gyarmatosítása, új módszerekkel!

Magamról (röviden).

Igazságot, Igazságot, Igazságot Magyarországnak! Vesszen-tri-A-non!

KÉSŐBB!

PDS FC. és az EPRES LK. amatőr focicsapat tagjaink.

Saját arcképem, nagyított változat.

Önéletrajzom
Igyekszem úgy érezni, gondolkodni és cselekedni, hogy mindennek javára legyen.

Választási programon 2011/1

SZERelem!

Szakmai önéletrajzom.

http://domonyi.aries.hu/election6.html

http://domonyi.aries.hu/cv.html

Választási programon 2011/5

Választási programon 2011/3

Magyar, legyen hited és lészen országod!
"A világhódítók hatalmát csak az igazság kimondásával törhetjük meg." (Marschalkó Lajos)

Diploma másolata.

Szent Korona Szabadság Alkotmánya

Választási programon 2011/2

Váalasztas
"Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak. Ősapáink, kik szabadon éltek-haltak, Szolgaföldben nem nyughatnak."

Domonyi családnév legrégebbi írásos anyaga.

A = Anya, Anahita
A mi számjegykészletünk az etruszk számkészlettel mutat rokonságot.

Külföldön Petőfi a legismertebb magyar költő mindmáig.

Korunk paradoxonjai!!!
Ne feledd! "Boldog csak az lehet, aki másokat boldogít"

HAARP
Elektroszmog+ HAARP+ kálium-klorid túladagolás+ chemtrails = HALÁL

Kárpát-medence a Földi paradicsomkert.

Betelepítés és történelem-hamisítás a Kárpát-medencében.
Hozzáad