TÉRKÉP

    
Honlapra - Kezdőlapra!
A nap képe!A weblapokon található képekre kattintva, újabb oldalakat talál!
Az írások 2000 - 2018 között lettek feltöltve.Jövőnk, csakis a -

PÁRTOK NÉLKÜLI ORSZÁGHÁZ

- valódi Népképviseleti Országgyűlés létrehozásával lehet!

"A párt szó azt jelenti: rész. Ha pártokra oszlunk, azt jelenti: részekre oszlunk.

Ha a párt a nép része, vajon kivel áll szemben?
Nyilván a nép többi részével, mely nem követi.


Minden párt elsősorban NEM az EGÉSZ NÉP, hanem saját maga, és követői érdekében tevékenykedik. A pártérdekek elhomályosítják a nemzeti érdekeket."

Tegyük ezt EGYütt - EGYmásért - EGYségben, s a haza fényre derül!Trianon Himnusz - Tartsd magad Nemzetem...
A felsorolt linkekre kattintva, jut el az új oldalakra!
Become FREE - MAG tudás - Pártok nélkül - Külföldiek véleménye - MAGyar nyelvről - Rovásírás - MAG ész - Nap és Hold - MAG Ősvallás - MAGyarságod - Hun-Avar - Kárpát-medence - Hiszekegy - Petőfi Sándor - Rabok-Szabadok - Pozsonyi csata - Mit kér a Nép! - Táltosok(tátosok) - MAG Őshaza - Jézus-Sumer - SZK Alkotmány - EU-Nyet - Magyar sorsot-Magyar kézbe - Istenes Honfoglalók - MAGYARNAK lenni - Indulók - Paradoxon - Island példa - Aranykor - Attilától-Koppányig - Árpád Apánk - Prof. Badiny - EGYsÉG - HAARP - Betelepítés - Igazságot - Rovás-jelkép - SZERetet - MAG-hit - Kamat - Makói-gáz - Nibiru-Planet - Mérgeznek - Idősek - Kiárusítás - Igazságos Mátyás - Anahita - Rovás-ABC - Magamról - Plakát- Izland - Választás2011 - Csonka Magyarország - tri-A-non! - Nagy-Magyarország - Gyógynövények - KeReCSeNY - Halhatatlanság - Szkíta-Hun-Magyar - ARIES Üzleti Hálózat - ARIES.hu - Rovásírás - Aries-YouTube - Domonyi - Google Plus - Prof. Dr. Wass Albert - A Tan - Vetési Zoltán - Domonyi Károly FB oldala - Barátoknak(további linkek)Nyitó oldal!  
Prof. Gidai Erzsébet - Az Európai Unió és... by MrBadsectorr2További videók, itt találhatók!

A szólásszabadság az Emberi jogok egyetemes nyilatkozata (1948) szerint elidegeníthetetlen jog. "Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást, és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket".

Az Európai Emberi Jogi Bíróság egy 1976-os határozata úgy fogalmaz, hogy "a szólás szabadsága nemcsak azokra az 'információkra' és 'eszmékre' vonatkozik, amelyeket az emberek jó néven vesznek [...], hanem azokra is, amelyek bántják, felháborítják vagy zavarják [...] a lakosság bármely részét".

Az Európai Parlament 2010. június 15-i állásfoglalása az internet szabályozásáról: a következő lépések (2009/2229 (INI)) (2011/C 236 E/05) :”
3. emlékeztet arra, hogy az internet a demokratikus kezdeményezések előmozdítása, a politikai vita, a digitális műveltség és a tudás népszerűsítése szempontjából elengedhetetlen eszközzé vált; ismételten emlékeztet arra, hogy az internet számos alapvető jogot garantál és egyszersmind függ is azoktól, ideértve, de nem kizárólagosan a magánélet védelmét, az adatvédelmet, a véleménynyilvánítás és az egyesülés szabadságát, a sajtószabadságot, a politikai véleménynyilvánítás és részvétel szabadságát..;
12. úgy véli, a kormányoknak nem szabad beavatkozniuk az internet napi irányításába, tartózkodniuk kell az innováció és a verseny szükségtelen, terhes és korlátozó szabályozások általi megzavarásától, és nem szabad megkísérelniük az internet ellenőrzés alá vonását, mert annak továbbra is globális köztulajdonnak kell maradnia;
13. kéri a kormányokat, hogy hagyjanak fel az internetelérés cenzúra, lefagyasztás, tartalomszűrés vagy egyéb módon történő korlátozásával, és ne követeljék ezt magánszervezetektől sem; ragaszkodik ahhoz, hogy védelmezni kell a nyílt internetet, amelyen a felhasználók hozzá tudnak férni az információkhoz és meg tudják osztani azokat,” (!)

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatából, az ENSZ Közgyűlésének 217 A (III) határozata alapján, 1948. december 10-én
- 3. cikk
- Minden személynek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.

19. cikk
- Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást, és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon.

- 28. cikk
- Minden személynek joga van ahhoz, hogy mind a társadalmi, mind a nemzetközi viszonyok tekintetében olyan rendszer uralkodjék, amelyben a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított jogok és szabadságok teljes hatállyal érvényesülhessenek. „-

Számos cikkünk és filmünk puszta elhallgatását is a törvény büntetni követeli! :
Btk. 150. § (1), 155. § (1) c), (2). A tényfeltárások és a velük összefüggésben megvalósításra került speciális eljárások alapján a tényfeltáró(k) a Btk. 22. § f), 29. §, 30. § miatt nem büntethető(k), a megjelent anyagok nem törölhetők, terjesztésük nem korlátozható! Az ilyen törekvésekkel szemben mindenkinek az Emberi Jogok Chartájában, a Magyar Köztársaság Alkotmányában és a Btk.-ban is meghatározott joga, és egyben kötelessége fellépni!
Az íróinak, szerkesztőinek és filmkészítőinek további tényfeltárásai megzavarását, megakadályozását, vagy a blokkolását a Btk. 139. § (1), 139/A. § (1), 142. § (1), (2), (3), 155. § (1) b), c), (2), 172. § (1), (2), (3) alapján a törvény bünteti! Figyelmeztetünk minden elkövetőt, hogy az Emberiség-ellenes bűnök soha nem évülnek el! Így aki a bűncselekmények egyikében-másikában vagy azok halmazatában részt vállal, az igazságszolgáltatás érvényesítéséig nem mentesülhet .Egykoron a tavaszi napforduló égi helye a Kos (Aries) csillaképben volt.
A világosság, a fény ereje már egyre növekszik, amikor a Nap áthalad a Kos csillagképben.

Honlapom: www.Aries(Kos).hu

Kos csillagkép felemelt fejével, előretekint az ekliptikán (Napút, vagy a "cselekvés útja") és a feje a csillagkép leghangsúlyosabb része.
A mai kor asztrológiájában a Kos jeléhez éppen ezért tartozik a fej testi szinten, illetve a fejen lévő érzékszervek!

Kedves Barátaim!
Ha nyugalomra vágytok és erőt szeretnétek gyűjteni ahhoz, hogy elérjük azt, amit minden magyar szív dobbanása közvetít a lelkünk hullámhosszán, akkor hallgassátok szeretettel.
A linkek, amelyen a zenék elérhetők és letölthetők:

ZENÉK:

Csillagsólyom: Csak EGY Haza van
mantra_chinrezi.mp3
om_tara_tuttare.mp3
peshernij_gorod_inkerman.mp3
Pálóczi Horváth Ádám gyűjtése által magyar népdal 300 éves


"Menj el, menj szegény magyar, a kétség partjára,
Tekints az ingadozó reménység pólcára,
S te, aki tűztűl, vastúl nem tudsz megborzadni,
Borzadj, mikor a vég-sors hideg jelt fog adni.

Vezettessed magadat szem-bekötve, vakon,
Elfajult testvéridtől csinált ál-útakon,
Kik őseink hamvait rútúl megtapodták,
Arany szabadságunkat aranyon eladták.

Menj, add egy olyan kézbe, szabadságod fékit,
Mely egyszer úgy betöltse a balsors mértékit,
Hogy megérezd, amit még sokan nem éreznek:
A szabadság s a rabság, miben különböznek!"

További, az Interneten talált érdekes és fontos könyvek pdf-ben:

Balogh Béla: A végsõ valóság

Balogh Béla: A tudatalatti tízparancsolata

Barbel Mohr: Rendeld meg az Univerzumtól!

Deepak Chopra: Az univerzum 7 törvénye

Eckhart Tolle: Az új Föld

Gyirán István: Az I-Gazság

Zeitgeist Kézikönyv

Főoldalra!

Kattintson a képre!

Adj magyarságot a magyarnak!