Térjünk vissza arra az útra, amelyet Istenünk kijelölt számunkra! Vissza a kezdőlapra!

MINDEN NÉPNEK OLYAN VEZETŐJE VAN, AMILYEN MAGA A NÉP!Válaszolva sokak kérdésére!
Belátom, hogy ezzel a programmal még legalább ...? évet kellett volna várnom. Magamhoz hűen nem igérgetni, hanem felvilágosítani akartam az embertársaimat! A megosztottság és a tisztánlátás hiánya elhomályosítja az elmét és a lélek fuldoklik, így az ébredés még várat magára!
Az ÖregIsten áldása legyen veletek!
A PILIS szó jelentése: a fény és igazság anyaméhe! :-(

PÁRTOK NÉLKÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETET

A pártok csak pártoskodnak, megosztják s nem képviselik a település lakosait!

Születésemtől (1953), Pilisen élek.
Nős vagyok, három fiam van.
Vállalkozásunk által regisztrált honlapok jelentős nemzetközi ismertségét felhasználva, közszolgálati tevékenységet, a nemzeti öntudat kibővítését segítő ismereteket terjesztem itthon és világszerte.
Célja, hogy hazánk és történelmünk, valamint Pilis város ismertebb legyen a világban.

"A világcsalás korában az igazság kimondása forradalmi tett!"

Mit mondott Petőfi a választóinak, amikor országgyűlési képviselőnek indult!
Ez rész az 5. perctől hallható!
Ha igazat szólsz, akkor biztos vesztes leszel, hiszen a nép ...

A döntés az Ön kezében van, hogy településünknek olyan vezetése legyen, ahol a pártoskodás (megosztottság) helyett valódi választott, felelősségre vonható és visszahívható képviselők legyenek, akik nem csak önmagukért, hanem embertársaikért is tesznek, munkahelyeket, létbiztonságot teremtenek és fontos kérdésben mindig kikérik a lakosok véleményét is!

"A pártoskodás a nemzet megrontója!"
Ne harcolj a sötétség ellen, hanem gyújts gyertyát!


Lassan minden józan gondolkodású ember belátja, hogy a pártok nem képesek a többség képviseletére, hiszen nem lehet igazságos döntést hozni, ahol egy szűk érdekcsoportnak megfelelően kell cselekedni.
Minden párt elsősorban NEM az EGÉSZ NÉP, hanem saját maga, és követői érdekében tevékenykedik.
A pártérdekek elhomályosítják a helyi érdekeket. A jól bevált régi trükköt, az "osztd meg és uralkodj" elvét alkalmazzák és elhitetik velünk, hogy más alternatíva nincs.


Meddig tűrjük még a megosztottságot és mikor fogunk már össze?
Ma hazánkban nem csak a pártok általi megosztottság van jelen, hanem anyagi, szellemi és nemzetiségi síkon is. Ez sajnos már évtizedek óta tartó folyamat és csak egyre rosszabb lesz.
Ezért szükség van az egymás közti párbeszédre, hogy mindenki tisztán lásson, hiszen nem csak a saját jövőjéről, hanem az új generáció jövőjéről is szó van!


Ne hagyja magát félrevezetni!
Ha továbbra is olyan Képviselő-testület fog felállni, amelyben valamelyik párt vagy szervezet többséget szerez, akkor a többi képviselő ottléte és felszólalása feleslegessé válik, hiszen ők döntenek! Ez nem szolgálja az összlakosság többségi akaratát, így hátrányos és elfogadhatatlan!

Jelenleg, a szabad mandátumú képviselet van érvényben:
a képviselő és a választók közötti jogi függőség a választás után megszűnik. A képviselő nem utasítható és nem köteles a választók véleményét kikérni. A képviselő nem hívható vissza (ez a látszat demokrácia).

Megválasztásom utáni visszahívhatóságomról!Amit ajánlok Önnek, az a kötött mandátumú képviselet!
A képviselő választók által történő ellenőrzése, irányítása és szükség esetén visszahívása. Az ezzel kapcsolatos részleteket és a visszahívhatóságomról szóló nyilatkozatot, megtalálja a Honlapomon!
Meggyőződésem, hogy akkor és csakis akkor lesz a magyar embernek élhető jövője hazájában, ha olyan emberekre bízza az ország és a települések vezetését, akik ismerik és követik Őseink szellemiségét. Amikor eljön az idő, szükség lesz a tisztességes emberekre!

Amit fontosnak tartok, az a közérdek és az egység megteremtése!
Pilis település jövőbeni gazdasági felemelkedése, az önellátás kiépítésén és a helybeli foglalkoztatás jelentősebb bővítésén múlik.

- Felemelni, segíteni az elesetteket és a rászorultakat!

- Vissza kell állítani a helyi kábeltévé jelenlétét a Testületi üléseken!

- A megválasztott polgármester járjon el, hogy a Kölcsey Ferenc út felújítása mihamarabb megtörténjen!

- A külterületen élők problémáit orvosolni kell, és ki kell dolgozni egy a belterületihez hasonló, új úthálózat megépítésének lehetőségét.

- Épüljön egy kultúrház, amely erősítené az összetartozást, fiataljainkat itthon tartaná, nemzeti identitásunk erősödne.

- A telepi részen is ki kell építeni azokat a közösségi tereket, amelyeket a választási programomban már többször is leírtam, hiszen sokan azt állítják, hogy településünk "város"!

Célkitűzésem az, hogy a lakosság helyben dolgozhasson, hogy több idő jusson a családra, a pihenésre és a szórakozásra, amely elősegítené a kiegyensúlyozottabb életvitelt, a gazdasági fejlődést és a város közösségi erejének növekedését. Ahol az emberi kapcsolatok kulcsa az őszinteség és az egyenes beszéd, a munkakapcsolatoké pedig a kölcsönös tisztelet lehet.

"Nem a hatalomban van az Úr, hanem az igazságban."

Kérem Önt, menjen el szavazni, hogy megvalósulhassanak a fent leírt változások, amelynek előfeltétele az, hogy több független kerüljön be a testületbe! Így Pilisen újra érdemes lesz hosszútávra tervezni, a település felértékelődik, lányaink és fiaink itthon maradnak és békében, szeretetben élhetünk!
Tisztelettel és köszönettel:
Domonyi Károly
Párton Kívüliek Baráti Társasága
független képviselő és jelölt

Egységben az erő! További információt, a képviselői honlapjaimon talál.
Saját és gyermeke jövője az Ön kezében van!

Csak erős idegzetűeknek és MAGyaroknak!
Kattintson a képre!
 
    Tudni szeretné, hogy
  • - miért alacsony a helybéli foglalkoztatottság,
  • - miért csábítják fiataljainkat külföldre,
  • - miért magasak a lakosság terhei?
  • - Elfogyott minden reménye?
  • - Akar változtatni rajta?
  • Ismerjük meg egymás elképzeléseit!

    Írjon (domonyi@freemail.hu), hívjon (20-245-5953) vagy jelezze online-ban ide kattintva!

Ezek az ország legnagyobb pénznyelői (jól teljesítettek az önkormányzatok, hatalmas veszteségeket halmoztak fel, hogy utána ezt a Mi általunk befizetett adóból írják jóvá!!!) - itt a teljes lista
Idén februárban zárult az önkormányzatok konszolidációja, amely költségvetésnek és az adófizetőknek 1 368,9 milliárd forintjába került. Nem gondolná, melyik település végzett az élen az egy főre jutó adósságot nézve. forrás: napi.hu

Prof. Dr. Wass Albert"Légy becsületes, tisztességes és igaz!
Ezek azok az emberi értékek, melyeken nemzeteknek, országoknak épülniök kell.
Hamis szó, hamis cselekedet ingoványba vezet. Aki csalásra épít: nyakát töri.
A felelőtlen ember homokra épít, amit elfúj a szél, és elmos az eső.
A becsületesség olyan, mint a sziklakő: kemény és maradandó.
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ.
A jövendő az igazaké. Haladj csak bátran a becsület és tisztesség útján, a jövendő az igazakkal van."

Akarja-é Ön, Tisztelt Magyar Állam- és Választópolgár,
hogy a NÉPAKARAT többségének jóvoltából, a társadalom megújulása érdekében, új alapokra helyezve, bevezessük Hazánkban, Magyarországon, a pártok nélküli Parlament (Országház-Nemzetgyűlés) intézményét, oly formában, hogy az elmúlt 66 évben,
bármilyen vezető köztisztviselői címet viselő, azt betöltő személy, köztük volt pártvezetők,
párttagok, magukat függetlenek vallók,
10 évig nem indulhatnak országgyűlési- és önkormányzati képviselőként,
tehát nem jelölhetők, nem választhatók?
Meggyőződésem, hogy az IGEN győzelme elháríthatatlan!


Magyar emberek! ÉBREDJETEK! Gyermekeink jövője a tét!

Szolzsenyicin a következőket írta 1991-ben a pártoskodásról:
"Mi a párt?
Emberek csoportja, mely meg akarja ragadni a hatalmat, hogy lehetősége nyíljon programja megvalósítására.
A párt szó azt jelenti: rész. Ha pártokra oszlunk, azt jelenti: részekre oszlunk.

Ha a párt a nép része, vajon kivel áll szemben?
Nyilván a nép többi részével, mely nem követi.

Minden párt elsősorban NEM az EGÉSZ NÉP, hanem saját maga, és követői érdekében tevékenykedik. A pártérdekek elhomályosítják a nemzeti érdekeket.

A pártok érdeke, de még a létezésük sem azonos a választók érdekeivel.
A pártok versengése eltorzítja a népakaratot.
"

Már az ókorban Titus Livius megírta:
"A pártok közötti harc sokkal nagyobb bajt hozott és hoz is a nép számára, mint a háború, az éhínség, a dögvész, vagy bármely más istencsapás."

Jonathan Swift szerint:
"A párt sokak őrültsége kevesek érdekének szolgálatára."

A harmadik utas civileknek az az álláspontja, hogy meg kell szüntetni a pártok közpénzből való finanszírozását, és azok, akik pártoskodni akarnak, pártoskodjanak a saját pénzükön. A választásoknál szigorúan csökkenteni, korlátozni, megfelelő keretek közé szorítani és ellenőrizni.
A rendszerváltás és az államadósság: Ki áll a magyar pártok mögött?

Was Washington Right About Parties?
Igaza volt Washingtonnak a pártokkal kapcsolatban?


Tisztelt Ház!

“Jőjj el szabadság, te szülj nekem rendet!” fohászkodott a költő József Attila.
A parlamentáris demokrácia rendjét az angol anyaország elnyomását lerázó amerikai nép szabadsága szülte. Semmiféle emberi rend nem volt, nem lehetett és nem is lehet azonban örökéletű. Miután a parlamenti demokrácia kétszáz év alatt a pártokráciává züllött, nem élhet túl sokáig.

Elérhető, hogy az önmagukat túlélt rendszerek haszonélvezői foggal-körömmel ragaszkodnak kiváltságaikhoz; ez az ostoba és hiábavaló ragaszkodás vezetett az amerikai, a francia és az orosz forradalomhoz, melyek közül csak az elsőnek sikerült leraknia a szabadság új rendjének alapjait, a másik kettő a megdöntöttnél is kegyetlenebb és embertelenebb rémuralomhoz vezetett.

Hölgyeim és Uraim!

Az óra ütött: a szabadság új rendjének meg kell születnie, tehát meg is fog születni, csak az a kérdés, hogyan. Megvárjuk-e, míg véres forradalom söpri el a pártokráciát, vagy legalábbis megkíséreljük emberhez méltó, higgadt értelemmel, a véres káoszt megelőzve lerakni a szabadság új rendjének alapjait?
Ez a tét.
Tudom, hogy ezt legtöbben nem tudják, s a kevesek, akik tudnák, nem akarják megérteni. Tisztában vagyok tehát azzal, hogy minden elhangzott szavam most is csak falra hányt borsó. De hisz voltaképpen nem is Önökhöz beszéltem, hanem a már említett, virtuális megfigyelőhöz, aki száz-kétszáz év távolából tekint majd vissza ránk. Neki szól az üzenet: ne azon csodálkozzék, hogy senki nem ismerte fel a nagy történelmi esélyt, hanem azon, hogy a felismerés ellenére senki nem akart élni azzal.

Köszönöm szíves türelmüket.
Tunyogi Csapó Gábor

Hogyan működhetne az Országgyűlés pártok nélkül?

A pártok ideológiai alapon megosztják és szembeállítják egymással a választókat, azt az érzetet keltve, mintha a különböző pártokkal szimpatizáló választók érdeke különbözne egymástól.

A jól bevált régi trükköt, az "osztd meg és uralkodj" elvét alkalmazzák.


Hogyan működne az Országgyűlés pártok, pártfrakciók nélkül?

Úgy, mint bármelyik egészséges szervezet, frakciózás, megosztottság nélkül, egységben, egyetértésben, a különböző területekről érkező érdekek összehangolásával. Így működik minden országos szervezet, szakmai kamara, de így működnek maguk a pártok is. Nem tűrik el a frakciózást, mert tudják, hogy az megosztottságot, gyengülést okoz. (A pártban való frakciózásért - nem is olyan nagyon régen - még halálbüntetés is kinézett.) A megosztottságnak semmi alkotó szerepe nincs, egyetlen eredménye, hogy gyengíti az ily módon létrehozott szervezetet.

A kormányra és ellenzékre történő megosztás azt eredményezi, hogy gyakorlatilag mindig csak az Országgyűlés fele hatékony! Az ellenzék akár haza is mehetne a választás után, mert az országot 50% +1 szavazattal kormányozzák. Az ellenzék soha egyetlen elképzelését nem tudja megvalósítani a kormánypárt akarata ellenére. A legtöbb, amit tehetnek, hogy interpellációkban kérdéssel fordulhatnak egy-egy súlyos választói érdeksérülés folytán a kormány tagjaihoz, de ezeknek semmilyen gyakorlati eredménye nincs. Kijelenthetjük tehát, hogy a kormányra és ellenzékre osztott Országgyűlés mindig fél kapacitással dolgozik.

Ezzel szemben az egyéni választókerültekből kikerülő képviselők mindegyike részt venne a törvényalkotó munkában, és csak olyan határozathoz adná a szavazatát, ami a területen élők érdekeivel összeegyeztethető lenne. Utasítással senki sem kötelezhetné, viszont egy-egy fontosabb döntés előtt mindig kikérné a választókerületéhez tartozó önkormányzatok, érintett szakmai, civil szervezetek (köztük a pártok), falugazdászok véleményét, illetve lakossági fórumokon tájékozódna közvetlenül a választóktól is.

A választókörzetében kialakult vélemények összegzésével menne a törvényhozásba minden képviselő, és ezek eredőjeként, a bölcsesség és a józan belátás alapján tett kölcsönös engedmények után hoznák meg az ország érdekének leginkább megfelelő döntést.

Tehát az ország háza nem politikai cirkusz, pártfrakciók küzdőtere, hanem alkotó közösség lenne. Ebben a rendszerben képviselőnek csak az lenne alkalmas, aki képes a közösségi munkára, az együttműködésre.

Ahhoz, hogy ezt elérjük, át kell alakítani a képviseleti rendszert. Ennek első lépése a pártlisták eltörlése, aminek eredményeként a képviselők kiszabadulnának a pártirányítás alól, és választói ellenőrzés alá kerülnének.

Ezt követően akár képviselőink által, akár közvetlen népszavazás útján megvonnánk a pártoktól a jelenleg nekik juttatott milliárdokat, így ők is csak annyi pénzt kapnának, mint a többi civil szervezet. Ez végképp odajuttatná a pártokat, ahová az Alkotmány szerint is valók: A civil szervezetek közé.

A képviselő választáshoz szükséges pénzt nem a pártok, hanem a választókerületek kapnák, hiszen az ő képviselőjük kiválasztásáról van szó. Ők osztanák szét igazságosan azon szervezetek és képviselők között, akik a megfelelő számú kopogtatócédula összegyűjtésével jogot szereztek a kampányban való részvételre.

Így működhetne az ország pártok nélkül, békében, egységben és egyetértésben.

Pártok természetesen lehetnének, és a többi civilszervezethez hasonlóan szabadon folytathatnák az Alkotmány szerinti tevékenységüket, de nem rendelkeznének a képviselőinkkel és ezáltal nem uralnák az országunkat.

"A rendszer mely rabszolgává kíván tenni mindannyiunkat, a hétköznapi emberek, együttműködésére épít. Abban a pillanatban, hogy megtagadjuk az együttműködést a saját rabszolgaságunk kiépítésében - tömegesen és erőszakmentesen - az egész összeomlik, mint egy kártyavár.
Létfontosságú azonban, hogy ne egy emberként szálljunk szembe és vessük véget annak, hogy egy maroknyi ember diktáljon a tömegek számára. Külön-külön könnyen kiemelhetők vagyunk, de együttesen hatalmas erőt képviselünk és a manipulátorok ezt jól tudják."
Forrás itt!


Sorsuk pozitív irányú megváltoztatásáért, saját akaratuk érvényre juttatása által.
Ennek pedig egyetlen útja, a gyakorlati megvalósítás eléréséhez, a NÉPSZAVAZÁS!

Csak ezen lépés sikeres megtételével szabadulhatunk meg a közeli- és távoli múlt kártevőitől, törvényes keretek között.

Mi, távlatban gondolkodó előrelátók, régóta próbálkozunk ezzel, ám tudatában vagyunk annak, hogy a korszakváltó megoldások soha nem voltak egyszerűen átvihetők a köztudatba.

Az egyszerűségen alapuló nagyszerűségük ellenére sem, az emberiség történelmében.
Ezen elhatározásunkkal elérkezünk azon vízválasztó határvonalhoz, ahol rövidesen döntési helyzetbe kényszerül minden józan paraszt ész gyakorlója.

A témához kapcsolódó anyagok:

MAGYAR NEMZETI AKARAT!
A MAGYAR nép nem bal, nem jobb,
hanem EGY a NEMZET!


Nagy-Magyarország - Szent Korona Értékrend!
Példa van, Singapúr!

Hogyan működhetne az Országgyűlés
pártok nélkül?


Izland, a polgári demokrácia
elhallgatott győzelme!