Választás     Regisztráció    Keresés       Pilis Város    Indulj Innen   Kapcsolat    ARIES Network    Tagoknak  

Domonyi Károly független képviselő jelölt programja,
Pilis Város önkormányzati képviselők választása 2011 és 2014.
- 2. számú körzetben
PILIS város jövője!Tovább!
Domonyi Károly Itt találhatók az FaceBook profiljaim, így csatlakozhat hozzám.
FaceBook profiljaim     
Twitter LinkedIn YouTube Facebook Flickr MySpace - Domonyi.com Egyik blogom
A szórólapom!
Kattintson a képre, 2014-es programomhoz!

KÉPVISELŐSÉG = SZOLGÁLAT

"A tett halála az okoskodás."

(Madách Imre)

"Az igazság nem ismer pártokat!"

(Bacon)

EGY JAVASLAT


A tartalomból:
A nyers valóság!   Merre tovább?,   Mit? Hogyan? Miért?,
PILIS város arculata, a jövő tükrében.

S bár a lényeget még nem értheted, Amíg nem éltél nehéz éveket!

   
Készítette: Domonyi Károly
Telefon:       29-496-196
E-mail:    Ide kattintson!

2004 és 2012 választási programomhoz az alábbiakban juthat el!
A továbblépéshez kattintson, a megfelelő gombra.

Bevezető lap Bevezető lap Második lap Utolsó lap Diploma Bevezető lap Aries Regiszter


DOMONYI KÁROLY független képviselő jelölt írása

Tisztelt Lakótársaim, Választópolgárok!

Domonyi Károly Először is köszönöm a támogatásukat azoknak az embereknek, akik a tavalyi választáson szavazatukkal támogattak!

Sajnálatosan dolognak tartom azt a tényt, hogy helyi viszonylatban átlagosan 34% döntötte el azt, hogy kik vezessék a várost.

Ennél már csak az a rosszabb és szégyellni való, hogy a régiónkban majdnem egyedüliek vagyunk, ahol a döntéshozó testületbe nem jutott be a körzetekből egyetlen civil vagy független jelölt sem. Gondolom, hogy akik nem éltek a szavazati jogukkal, azoknak már elegük van a politikából, de sajnos ez a passzivitás, pont a változtatást gátolja.

Lassan minden józan gondolkodású ember belátja, hogy a pártok nem képesek a többség képviseletére, hiszen nem lehet igazságos döntést hozni, ahol egy szűk érdekcsoportnak megfelelően kell cselekedni. A pártok hazudnak folyamatosan, mert hazugság nélkül, már nem lehet kormányra kerülni (emlékezzünk, arra a politikusra, aki ezt ki is mondta).

A pártpolitika tehát éppen olyan amint azt Szolzsenyicin állította a "Hogyan mentsük meg Oroszországot" c. munkájában. A kitűnő orosz gondolkodó azt is fel ismerte, hogy "Ma a nyugati társadalmat éppen az bénítja meg, hogy elvesztette az igaz és a hamis állítások, az egyértelmű Jó és egyértelmű Rossz közötti különbséget."

Kreativitás kell és önszerveződés, de NEM párt! és
A jövő nem a pártoké, hanem azoké a civil szerveződéseké - a valódi érdekvédelemre szerveződött szakmai szakszervezetek és helyi érdekképviseleteké, akik a társadalom minden jelentősebb rétegéből küldött szabadgondolkodású, hiteles és zsarolhatatlan, bármikor visszahívható képviselők, együttműködését hozza létre. Ez az idő hamarosan eljön, hiszen már nincs mit szétosztani és jóval kevesebb választó van, aki hisz a pártoknak.

Most nézzük meg, mit tettek a pártok az elmúlt évtizedekben.
Akinek nem inge, ne vegye magára, de olvassa el a következő idézetet.  • Több évtizedes tevékenységük a csőd szélére sodorta az országunkat, tönkre téve a jól működő magyar ipart és mezőgazdaságot.


  • A nemzetet morális, erkölcsi fertőbe taszították.


  • A bérből és fizetésből élők helyzete egyre rosszabb, a munkanélküliség soha nem tapasztalt mértékben nőt és gyermekeinknek külföldön kell dolgozni, ha nem akarnak éhen halni.


  • Amíg más európai országokban átlag 1800 euró a havi kereset, addig mi magyarok többségében 350 eurót keresünk, mindezt a magasabb fogyasztói árak és lakások elviselhetetlen rezsiköltségei mellett.


  • Gazdasági leépülés, egekbe szökő adósságállomány. A magyar állam bruttó adóssága 2010 végén a bruttó hazai termék 80%-át érte el, de nem tudni mire fordították a felvett pénzt, mivel az ország helyzetén ez egyáltalán nem látszik. Mi az oka?


  • A KAMAT - amit mi magyarok (magyar állam), évenként fizetünk a hitelezőinknek, amely évente közel kétezer milliárd forint kiadást jelent. Vajon megéri ez nekünk?


  • Miközben a jelenlegi pártok vitatkozgatnak, az ország teljes kirablását fejezi be a globalista tőke és mi itt a teljes elszegényítésre és adósság függőségre ítéltettünk!


  • Családok szétesése, halálozási szám duplájára emelkedése, születési arány csökkenése, egészségügy és a nyugdíjrendszer közelgő össszeomlása, kormányzati és önkormányzati korrupció, stb. Ez mind a politikai elit számlájára írható!


  • Országunk elvesztette szuverenitását, és így nagyrészt bérmunkásként dolgozhatunk mások tulajdonában, mások hasznára! Mindezt olyan ágazatokban, amelyeknek kicsi a hozzáadott érték termelőképessége.

Ezt nevezzük mi fejlődésnek?

Ma a mindennapjainkat kitölti a politika és ez nem jelent jót. Amíg más nemzetek erősödnek, gyarapodnak és sokasodnak, addig a magyar elfogadja, amit kínálnak neki. Ugyanaz ismétlődik évtizedek óta, de mi suttogunk a szélben, az ébresztő kiáltás helyett. A bajban sem ismerjük meg egymást!

Vajon meddig lehet a magyar embereket az orruknál fogva vezetni?

Álljunk ki egymás mellett és egymásért!

"Cseréljük föl kizsákmányolóink erkölcsét a régi jól bevált magyar erkölcsre, nyújtson valóban testvérkezet minden magyar minden magyarnak, és az Úristen erőt ad újra.

Így építhessünk együtt egy szabad és igaz Magyarországot."

 Wass Albert


Évtizedeket veszítettünk azzal, hogy pártokat támogattunk és elfelejtettük, hogy a civilek között is vannak önzetlen, szolgálatra kész emberek, akiket jól ismerünk és tudjuk, hogyan élik életüket.

Ha a kicsinyes önző érdekeinket alárendeljük a közjavának, akkor megtörténhet a változás, amit már több évtizede vár a magyar emberek többsége. Tegyünk érte!

Itt az ideje az ébredésnek!

Gyermekeink és unokáink jövője rajtunk múlik!A választók érdekeinek megfelelő, jó döntések meghozatalához, helyi szinten is a legfontosabb követelmény, hogy a képviselő lássa a jelen és a jövő elvárásit. Halk szónak is nagy ereje van, ha a település és az itt élő emberek érdekeit képviseli. Természetesen ez bölcs és megfontolt hozzáállást, tudást igényel, de nem nélkülözheti az emberek életkörülményeinek, mindennapi nehézségeinek az ismeretét sem.

Pilis település jövője az önellátás kiépítésén és a helybeli foglalkoztatás bővítésén múlik. Csökkenteni kell a lakosokra jutó túlzott terheket (kommunális adó, csatorna-vízdíj) és el kell törölni az iparűzési adót. A telepi részen is ki kell építeni azokat a közösségi tereket, amelyeket a választási programomban már jeleztem (a honlapomon), hiszen sokan azt állítják, hogy településünk város.

Meggyőződésem, hogy akkor és csakis akkor lesz a magyar embernek élhető jövője hazájában, ha olyan emberekre bízza az ország és a települések vezetését, akik követik Őseink szellemiségét.

Kérem az Önök támogatását, hogy munkámmal hozzájárulhassak ahhoz, hogy az itt élő emberek életkörülményi javuljanak, és a fiataloknak az eddigieknél jobb lehetőségei legyenek.(MAGYAR, LEGYEN HITED ÉS LÉSZEN ORSZÁGOD!)
Domonyi Károly
DOMONYI KÁROLY független képviselő jelölt


A JÖVŐNK NEM A PÁRTOKÉ!


MIT IS TETTEK?!

Eladták a NEMZET az ORSZÁG vagyonát.
Félelmetes mértékű adósságot zúdítottak a jelen és jövő nemzedék vállára!NYUGDÍJAS    =   ESZEM   VAGY   MEGFAGYOK
IFJÚSÁG    =   NYOMOR    VAGY   KÜLFÖLD
MUNKÁS    =   HITEL   VAGY   ÉHBÉRVÁLTOZTASSUNK!
PÁRTOK HELYETT, CIVILEK!

IGAZSÁG! BECSÜLET! KÖZÉRDEK!

PILISI NEMZETI ÖSSZEFOGÁS EGYESÜLET támogatásával.


Become FREE - MAG tudás - Pártok nélkül - Vélemények - Rovásírás - Rabok-Szabadok - Térkép - Szkíta-Hun - MAG ész - Nap és Hold - Petőfi - Paradoxon - MAG Ősvallás - MAGyarságod - SZERetet - Hun-Avar - Kárpát-medence - Hiszekegy - Pozsonyi csata - SZK Alkotmány - SZK Értékrend - SZKÉA - Mit kér a Nép! - EU-Nyet - Indulók - Táltosok - MAG Őshaza - Jézus-Sumer - Island példa - MAGYARNAK lenni - Aranykor - Attilától-Koppányig - Árpád Apánk - Prof. Badiny - HAARP - Betelepítés - Igazságot - Rovás-jelkép - MAG Egység - 8 boldogság - MAG-hit - Kamat - Makói-gáz - Mérgeznek - Idősek - Kiárusítás - Anahita - Rovás-ABC - Magamról - Önéletrajzom - Választás2011 - Igazságos Mátyás - Csonka Magyarország - tri-A-non! - Gyógynövények - KeReCSeNY - Halhatatlanság - EGYsÉG - A TAN - Aries-YouTube - ARIEStart - ARIES links - Aries Hungary - ARIES Üzleti Hálózat - ARIES.hu - AriesTrade.com - Aries Galéria - AriesTrade FB - Aries Hungary FB - Karoly Domonyi FB oldala - Domonyi Károly FB oldala


ARIES Register I Export-Import I ARIEStart I Investment I Add URL I Aries Gallery