Kuthy Lajos 162 évvel ezelőtti jövendölése Magyarország rabszolgaságáról


Kattintson, a nagyított képért!
Esküszünk a Nemzet magyar Istenére,Piros, fehér, Zölddel írjuk fel az égre, Minden nemes magyar, kinek lelke tiszta, Ősi országunkat együtt vesszük vissza.

Nagy-Magyarország, az egykori Magyar Királyság területi elnevezéseit nem eredeti, hanem a trianoni és potsdami határok szerinti.Az Európa ezeréves történelmét bemutató animáción meghökkentő látni, hogyan olvadt el Magyarország. A videó bal felső sarkában az évszámok követhetők, lent pedig apró betűkkel a jelentősebb események olvashatók.

Ide kattintva indíthatja a videót! Click here to start the video!

Az eredeti, 11 perces videó. Az évszámok és a szövegek olvasásához érdemes teljes képernyőre kitenni az animációt.


Magyarország vármegyéi Trianon előtt / A térkép nagyobb méretben is nézhető, kattintással./ Magyarország vármegyéi Trianon előtt

Koppány -a Fény táltosa ... újra eljön a Fény Táltosa és eggyé válik nemzetünk....


Original territory of Hungary!

Scythian – Hun – Hungarian truths. The Hungarians of the Ancient Language! The Hungarians of the Ancient Language!


Rabok legyünk vagy SZABADOK?

triano-soha  


Ami az én álláspontomat jelenti, számomra nem hogy minden egyes vallás az Öregistenhez vezet, hanem kifejezetten távol tartja.

Nimród, (Nimrod, Nimrud, Ménrót), mint Hunor és Magor apja, és így ő a magyarok ősapjaTáltosok (tátos) a magyar ősvallás tudó papjai

"Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint."

Természetesen az nem probléma, ha egy keresztény ember mindjárt kikéri magának, hisz ő még csak nem is ismeri azt, amit a sajátjának vall. Különösen, ha az illető ember magyar. Miért mondom, és emelem ki, hogy különösen ha magyar? Mindjárt megmondom. Azért, mert az a magát magyar kereszténynek nevező, esetleg megkeresztelt és elkötelezett ember egyszerűen nem veszi észre, hogy az a vallás, amiről neki azt tanítják, hogy az egyedül üdvözítő, számára egyenesen nem más, mint számára a pusztulat maga.


Hogy miért? Kattintson ide és megérti!!!Nekünk megvolt a saját bibliánk és hitünk, ami sokkalta ősibb, mint a zsidók által formált!


A mi "bibliánkat" tudásunkat irták át, hamisitották meg! Ébresztő hun magyarok! Még mindig nem késő a hun Koppány herceg tervét felvállalnotok. Hivjátok segitségül keleti hun véreiteket, akik az erős Törökország és Oroszország végtelen terein várakoznak a hivó szavatokra. Áldás!

"Mindenhol azt írják a magyarokról: EGY = Istent imádtak. Egyetlen - et! A magyar volt az egyedüli nép, amelyik Istent imádott és tisztelte őt a felkelő napban, a teremtményeiben, az esőben a folyóban,a fákban.
Amikor visszajöttünk Európába, idegenek lettünk. Idegen környezetben egy Istent imádtunk. Mi, magyarok vagyunk keresztények! Ezt a csodálatos egyistenhitet mi hoztuk magunkkal."

A magyarok nem egy db istent imádtak az ő "Istenük" a végtelen EGYSÉG, harmónia, univerzum, zen, teremtő stb... ki, melyik vallás? hogyan határozza meg mindegyik ugyanarról beszél. A kettős kereszt = a rovás GY régebben a mássalhangzókat általában egy magánhangzóval ejtették tehát GY és a leggyakrabban használt E egyenlő EGY.

Alföldi Géza – Hazátlanok

Hazátlanok! Akiket kitagad az otthon,
pár véresszájú, véragyú alak,
testvér, engedd, hogy ma titkon
a szívemre szorítsalak.
Átöleljem fáradt válladat,
letöröljem fénylő homlokod,
s beleégessem kínlódó szívedbe,
leszünk mi még, pajtás, boldogok!
A Hortobágy, az sohasem tagad meg,
ránk gondolnak az alföldi fák,
s rólunk beszélnek ott fent az égen
a délnek szálló vándor vadlibák.
Mert előttük szent ma is az a vétek,
hogy tenni mertünk félelmes nagyot,
s hogy nem akartunk rabszolga lenni,
de százszor inkább vagy hős, vagy halott!
Hallod?... A szél dúdolja vígan
véres harcok áldott jelszavát:
a magyar elhull, meghal egy szálig,
de még idáig meg nem adta magát!
A magyar Isten a csillagos égen
tudja, hogy mindent miért tettünk,
s hogy folt ne essék a magyar lelken,
félholtan is csatára keltünk.
S ti véreskezű sötét bitangok,
mi vagyunk itt az igazi magyarok,
kitagadott, és vérző szívű harcos,
ki őszül, ki fáradt és hazátlan csavarog.
Kiket nem csal haza jó hírrel levél,
hogy áll a ház, s van, amit csak akar,
ha hazamegyünk, megyünk, mert haza hív
orvul megölt százezer magyar!
Nem a bútor érdekel, merre,...
s ki rabolta ki az ősi, drága házat:
de hová tunt egy milljó jó magyar,
hamis sáfárok, lássuk a számadást csak!
Megtört testű, megtépett anyák,
valakinek egyszer még felelnie kell,
aki visszaélt otthon a föld,
a templom és az Isten nevivel!
Idegen földek fáradt bolyongója,
hallod-e, mi zúg az éjen át?...
Százezrek dalolják a föld alól,
hogy hazavárnak!... Várnak!... S Tereád!
Mert Te vagy a magyar, kidobott fiú,
az atyai házban idegen az úr!
Disznókkal esznek jó testvéreid,
163s ha jön az új úr, tán mind meglapul!
De titokban már ők is álmot szőnek,
megbünhődött, nagyszájú fiúk,
mert ez a sors, hős, vagy halott,
a rabszolgasors nem magyar kiút!
Ne sírj, testvér, hogy már oly soká,
mert eljön egyszer a boldog pillanat,
s hazamegyünk, a mámor reggele
vidám szívünkre ha gőggel rászakad!
S akkor: döngjön a föld, zengjen a dal,
zúgja az égig, ki most csavarog,
hogy ősi, szent, nagy, jogos számadásra
hazaindultak a hazátlan magyarok!


Alföldi Géza idegenben a németországi Essenben halt meg.
Sajnos az ő életében nem vált valóra az alábbi verse, hogy "hazaindultak a hazátlan magyarok!".
Ma, amikor még Nyírő porhüvelye körül is 2012-ben is az átkozottak,
hullagyalázó gyűlölködő senkik veszett ugatása hallatszik,
százszor igaz a az alábbi vers.

Egyszer talán valóra válik, ha lesz még valakinak hazatérnie...
Atilla the king of the huns – ISTEN OSTORA

Koppány az utolsó Világügyelő


Szeretnénk egy igazságos társadalmi rendszerben élni?

Nosza, akkor tegyünk érte és valósítsuk meg!


1.) A Szent Korona Alkotmánya kimondja:
Magyarország örökké szabad. Magyarországon, magyar embereknek, magyar emberek által, magyar érdekeknek megfelelő törvények szülessenek. Tovább >>>

Ha Önt érdekli az, hogy mit tehetne azért, hogy megvalósuljon a közszabadság és mindenkinek biztosítva legyen az alapvető emberi élettér, amelyben nincs helye a korrupciónak, a hazugságnak, az erkölcstelenségnek és a megfélemlítésnek, de helye van az igazságnak, becsületnek és tisztességnek, akkor közöttünk a helye!

Nyújtsunk kezet egymásnak és tegyük félre előítéleteinket, az ego helyett hallgassunk a lélekre, hogy megláthassuk, megtapasztalhassuk azt is, ami ez idáig ismeretlen volt számunkra.

Hozzunk létre közös beszélgetéseket, havi rendszerességgel, hogy közös együtt-gondolkodással, beszélgetéssel jobbá tegyük életünket és segítsük megteremteni a megosztástól mentes, mindenki számára elfogadható társadalmi együttélési formát.

Mintául szolgál, az őseink több ezer éves fennmaradása és a ránk hagyott Szent Korona Értékrend alapjai.

Sajnos mára, oda jutottunk, hogy sok embertársunk számára csak unalmas szólamoknak tűnnek azok a szavak, amelyek valójában az életünk értelmét jelentik,
mint pl. a család, összefogás és az egymás iránti segítőkészség.

Bizonyára mindenki, érzi annak a nyomasztó légkörnek a fojtogatását, ami a mai társadalmunkra rátelepedett és ránk kényszerítve a hatalom, pénz és az embertelen versenyszellem minden hátrányos következményeit

A mai kapitalista ideológiák kevésbé élnek a fizikai terrorral, de alkalmaznak jóval hatékonyabb eszközöket, mint a létbizonytalanság félelmetes fegyverét és a mindenkit megtévesztő média és pénzügyi szolgáltatások teljes vertikumát. Így az emberek kénytelenek felvenni a harcot, és nem jut idejük szeretteikre, barátaikra, de önmagukra sem.

Természetesen az élet mindig lehetőséget ad arra, hogy kiugorhassunk a mókuskerékből, és kezünkbe vegyük a dolgok irányítását, hogy eljuthassunk oda, ahol elérhetjük mindazt, amit egész életünk folyamán keresünk.

CSALÁD! ÖSSZETARTÁS! EGYMÁS IRÁNTI SEGÍTŐKÉSZSÉG!


Változtatni és megtartani a szabad emberi életet és benne a CSALÁDOT, csakis a civil szerveződések lesznek képesek. Hiszen ezeket az embereket a profitéhség, a hatalom mámora nem képes megfertőzni, esetleg csak rövidtávon elszigetelni.

Ma sok ember nem azért betegszik meg, mert rossz géneket örökölt elődeitől, hanem azért mert nap, mint nap óriási lelki "terrornak" van kitéve. Egy beteg emberi test is csak akkor képes gyorsan meggyógyulni, ha visszaáll az összhang a test és a benne lévő lélek között.

Hasonló kórságban szenvedünk mi magyar emberek is, akkor, amikor elszigetelve egymástól próbáljuk megváltani a világot vagy kiépíteni az általunk biztonságosnak vélt várainkat. Elszenvedjük a világ összes kínját - baját, mint hogy szövetségre lépnénk egymással és összefogva erős hittel, előítéletek nélküli összhangban felépítenénk az egészséges magyar társadalmat.

Mi civilek szeretnénk elérni, azt hogy, ne legyen:

- a gyermek teher,
- a hit szégyen,
- a munka éhbér,
- a nyugdíj alamizsna,
- a tanulás kiváltság,
- az egészség üzlet,
- a saját otthon vágyálom
és fontos kérdésekben a megkérdezésünk nélkül ne dönthessenek az általunk kiválasztott önkormányzati, parlamenti képviselők.

Egy az Isten!

"Kezdetben létezett a Szellem, a Lélek és az Erő. A nagy "EGY"-ben élt a Minden felett. Leírhatatlan, kifejezhetetlen és elérhetetlen hatalmasságnak hittük. Neve: ÍZ.

ÍZ "volt" a Kezdetben és "van" örökké a Minden felett.

ÍZ alatt nyugodott a Csend. Mozdulatlanságban hordta az ősanyagot. Az ősanyagban - az ősvizet. Az ősvízben - az Élet ígéretét. E három egységét is hittük. Neve: TEN.
Így lett nekünk a "kezdet": ÍZ-TEN."
(részlet a Magyar Bibliából - a "Magyar Ószövetségből")

Kattintson, az alábbi linkekre!

"Pártoskodás a nemzet megrontója!"A MAGYAR NEMZET ÉLETÉNEK RENDEZŐ ELVEIJogfolytonosság:
Magyarország Szent Korona eszme szerinti Szabadság Alkotmánya

1. § Magyarország örökké szabad. (Hungaria semper libera)

2. § A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez. (Una et eadem libertas)

a) A Szent Korona tagja az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén élnek.
b) Államalkotó nemzet az, amely elfogadva a Szent Korona értékrendjét, kultúrájának helyet talált a Szent Korona Országának területén.

3. § Ami a magyar földön, föld alatt és föld felett van, a Szent Korona által jelképezett egyetemes magyarság elidegeníthetetlen, örök tulajdona, amelyet csak a Szent Korona tagjai birtokolhatnak. (Sacra Corona radix omnium possessionum) A birtokos jogai azonosak a tulajdonjoggal, kivéve:
a.) Nem semmisítheti meg a birtokot.
b.) Nem változtathatja meg a birtok rendeltetését.
c.) Csak a Szent Korona tagjára ruházhatja át (örökítheti) a birtokjogot.
4. § Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja. (Sub specie Sacrae Coronae)
5. § Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni. (Ius resistendi et contradicendi)


ALKOTMÁNY
A magyar népközösség állam ALKOTÓ akaratát kifejező, szervestársadalom-politikai (és nem pártpolitikai) értékrend!
Ez az értékrend, őseink sok száz év alatt kikristályosodott közösségépítő és összetartó ereje!
Ezt az ősi hitvallást, minden magyar embernek, szívébe és lelkébe kell hordoznia! Ezért őseink, ezt nem is foglalták írásba!
Sajnos a világ rossz irányba fordulásával, újkori írásos megerősítése, szükségessé vált!
Mivel az Alkotmányt, a Nemzet alkotta, csakis a Nemzet egységes akarata változtathatja meg! Időszakosan regnáló párthatalmak, vagy külföldről érkező agresszorok, ezt soha nem tehetik!
Ha teszik, akkor az nem volt és nem lehet törvényes!

SZENT KORONA
Nem azért Szent, mert azt mondja a keresztény egyház, hanem azért szent, mert mindenek felett álló és a magyar népfelség államalkotó örök akaratát szimbolizálja!
Összeköti a magyar múltat, jelent és jövőt! Összeköti a természeteset, a természetfölöttivel!
Mivel teste a magyar népközösségünk, ezért mondjuk, hogy élő organizmus, vagyis személy!
Mivel teste a magyar Nemzet, ezért minden magyar érték TULAJDONOSA is!
Így válik Ő, a legmagasabb közjogi méltóságunkká!

MIÉRT ELLENEZIK A NEMZETKÖZI HATALMAT KISZOLGÁLÓK, TÖRTÉNELMI ALKOTMÁNYUNK JOGFOLYTONOSSÁGÁNAK HELYREÁLLÍTÁSÁT?

Azért, mer akkor minden aktuális nemzetközi szerződést, újra kellene tárgyalni és olyan formában megkötni, amiből a Magyar Nemzetnek csak előnyei és nem hátrányai származnak!
Ez pedig sérti a globalizációs törekvéseket és érdekeket!
Egy nemzet ALKOTMÁNYÁT semmilyen nemzetközi szerződés sem írhatja felül!

Magyar Szent Korona eszme szerinti Szabadság Alkotmány

Preambulumba javasolt:
1. Deklarálni a magyarság kárpát-medencei ősi eredetét.
2. Deklarálni, "Magyarnak nem születni, hanem lenni kell" örökös tényét.
3. Történelmi Alkotmány, Alaptörvény, Taxáció fogalmak rögzítését.
4. A Magyar népközösségi fennmaradási, területi, környezeti védelmének általános meghatározását.
5. Hazaárulás, fogalmának örökös tényét.

1. Hungaria szemper libera
(1) Magyarország örökké szabad.
(2) Az állam szabadsága
a./ a társadalmi együttélés szabályai jogrendszerbe foglalásának és érvényesítésének,
b./ a külkapcsolatok létesítése és felbontása gyakorlásának,
c./ a társadalmi berendezkedés meghatározásának,
d./ a külső és belső védelmi eszközei fejlesztésének és alkalmazásának,
e./ a Szent Korona Önigazgatási Rendszerét követő "Nemzetgyűlési tagok,
Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselők, valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők választásáról szóló" 2. főtörvényben megvalósuló képviseleti rendszer kialakításának és gyakorlásának minden más államtól való függetlenségét jelenti.
(3) Az állam szabadsága a Szent Korona tagok együttesen gyakorolt alapjoga, annak egésze, vagy bármely eleme soha, senki által és senki érdekében nem szüntethető meg.
2. Una et eadem libertas

(1) A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez, amely nem szűntethető meg és nem korlátozható.
(2) A Szent Korona tagja:
a./ az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint
b./ az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén élnek.
(3) Államalkotó nemzet az, amely elfogadva a Szent Korona értékrendjét, kultúrájának helyet talált a Szent Korona Országának területén.
(4) Aki nem a Szent Korona tagja, az a Szent Korona Országában vendégként él, teljes körű kötelezettség terhével és a vendégjog gyakorlásával.
(5) A Szent Korona tagságra méltatlan személyt az "Államhatalom gyakorlásáról" szóló, 1. főtörvényben meghatározott esetekben meg kell fosztani Szent Korona tagságától.
(6) A vendég ugyanazon joggal rendelkezik, mint a Szent Korona tagja, kivéve:
a./ nem végezhet olyan tevékenységet, amely a Szent Korona Országának politikai, társadalmi és gazdasági életére befolyással van,
b./ nem vehet részt az ország gazdasági politikájának kidolgozásában és alkalmazásában,
c./ sem maga, sem leszármazottja nem lehet a Szent Korona tulajdonának birtokosa.

3. § Sacra Corona radix omniumpossesionum.

(1) Ami a Szent Korona Országa földjén, földje alatt és földje felett van, a Szent Korona örök és elidegeníthetetlen alkotóeleme, amelyet csak a Szent Korona másik alkotóelemét jelentő Szent Korona tagok birtokolhatnak.
(2) A birtokos jogai azonosak a tulajdonjoggal, kivéve:
a.) Nem semmisítheti meg a birtokot.
b.) Nem változtathatja meg a birtok rendeltetését.
c.) Csak a Szent Korona tagjára ruházhatja át és örökítheti a birtokjogot.

4. Subspecie Sacra Coronae

(1) Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja.
(2) Magyar érték minden olyan - (3) bekezdés szerinti - tevékenység eredménye, amelyet
a./ magyar lelki-, szellemi vagy anyagi tulajdonnal,
b./ Magyarország területén,
c./ a Szent Korona tagja, vagy a Szent Korona vendége, illetve azok közreműködése hozott létre, illetve szolgáltatott.
(3) Csak olyan tevékenység végezhető, amely
a./ eredménye (termék vagy szolgáltatás),
b./ a tevékenység végzéséhez használt eszközök működése,
c./ a tevékenység végzése során keletkezett hulladék nem károsítja és/vagy veszélyezteti az ember lelki-, szellemi- és testi egészségét, valamint a természetes környezetet.

5. § Ius resestendi et contradiscendi

(1) Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.
(2) A Szent Korona értékrendjének megsértését jelenti:
a./ az állam szabadságának,
b./ a Szent Korona tagjai egyéni vagy társadalmi csoportot érintő szabadságának,
c./ a birtoklás szabályának,
d./ a vendégjog szabályainak,
e./ a tevékenység végzésével kapcsolatos szabályok megsértése, veszélyeztetése és minden erre irányuló magatartás.

Halász József által


Néhány elképzelés arra, hogyan teremthetnénk meg Öseink Magyarországát!

A Nemesi Rend követelése a hatalommal szemben!

Ha minket elfú az idők zivatarja:
Nem lesz az istennek soha több magyarja.
Arany J.


Emléklezetül:
"...a jogfolytonosság alapelve: a hatalom gyakorlása akkor legitim és törvényes, hogyha biztosított a Szent Korona Országainak azon több-évszázados intézményeinek és elvek szerinti működése, amelyek együttesen garantálják a Szent Korona Országainak függetlenségét, törvényességét, a szabadságot, a jogok és kötelmek egyensúlyát, vagyis mindazt, ami a magyar alkotmányosság lényege. A jogfolytonosság alapelve, hogy törvénytelenség jogot nem alapít! Ennek okán bárki külső vagy belső hatalmi erővel, vagy csellel törvényt, vagy szokásjogot megsért, és a hatalmat nem az alkotmányos intézményeken keresztül és azok működési elve szerint gyakorol, hatalma és tettei jogtalanok lesznek."

Minden alkotmány történelmi funkciója, hogy megvédje és gyarapítsa azt a nemzettestet, amelynek spirituális bázisát intézményesen megjelenít. A Magyar Nemzet létének szakrális támogatáson nyugvó erkölcsi irányelve, Magyarország ősi, történelmi alkotmánya a Szent Korona Alkotmány, amely az idők folyamán a nemzet egységes akaratából szabályozza a mindenkori törvénykezés folyamatát, s amely, mint Szent Korona-tan, eszme és értékrend nyert és nyer megfogalmazást. A Szent Korona eszme alapelvei, mint erkölcsi kategóriák, a lét- a birtok-, és a cselekvési jogokat rendező törvények szellemiségét hivatottak meghatározni. A törvények a kor és a körülmények követelményei szerint változtathatók, azonban a törvények szellemisége, a Szent Korona Alkotmánya változtathatatlan, az emberi létben örök érvényű.

A Szent Korona Alkotmánya jogfolytonosságának helyreállítása jogelvi szükségesség és kötelem, mert az ősök regulája kötelezi a maradékaikat is! A mai Magyarországon a több mint hatvan esztendős politikai, szellemi és lelki terror, az értéknélküli és a létösztönt romboló eszmék sulykolása, a közösségi bűntudat és az alacsonyabb-rendűség állandó sugalmazása, a magyarságban a közösségi önbecsülés és összetartozás utolsó szálait is szétzilálta. Az idegenek, a hamis lelkületűek által a Magyar Nemzetre erőszakolt hatályosnak kikiáltott Corpus Iuris chartális alkotmány - és mint minden ilyen alkotmány ez is - hatalmat közvetít, nem a közösség önszabályzó rendje. E zavaros értelemnélküliség pusztító hatása minden embert érint akár haszonélvezi, akár elszenvedi azt, de csak az önös érdekből, a közpusztító elvtelen hittételeik okítása szerint viselkedő haszonélvezők sérelmezik ennek felemlegetését. Ez, bár érthető, nem elfogadható, és még kevésbé mértékadó szempont.

Az alkotmányos hatalom jogfolytonossága 1944. március 19-én a német megszállás okán De Facto, megtört, azonban az 1939-es törvényesen megválasztott és soha fel nem oszlatott Országgyűlés maradéka, 1947. augusztus 20-án a bajorországi Altötting-ben kimondta a Szent Korona jogfolytonosságát. Ennek okán De Jure, a Szent Korona Alkotmánya mind a mai napig hatályos, a Magyar Apostoli Királyság mind a mai napig létezik, csak működésében erőszakos módon akadályozott, így provizórikus - átmeneti - állapot áll fenn.

A jelenleg alkotmánynak nevezett írott jogszabálygyűjtemény jogforrásaként szolgáló 1949. évi XX. törvényt az akkori hatalom önkényesen, a nemzet megkérdezése nélkül, erőszakkal vezette be, mégis a hatalom a törvényhozó és végrehajtó intézményeit, idegen erő sugallatára, arra hivatkozva működteti, hatalmi szóval határozza meg a lét-, a birtok- és cselekvési jogok viszonyát, amikkel végletesen szembe helyezkedett a Szent Korona történelmi alkotmányával. Bár 1989. október 23-án, déli 12 óra 3 perc 28 másodperckor Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök kikiáltotta a harmadik köztársaságot, a jogtechnikai jogfolytonosság az önkényuralmi rendszerrel megmaradt, így annak minden módosítása is törvénytelen. Ugyanakkor, a történelmi alkotmány folytonossága továbbra is erőszakkal korlátozott.

A Magyar Nemesi Rend, történelmi Alkotmányunk által meghatározott kötelme és joga folytán, az aláíró magyar érzelmű társadalmi szervezetekkel egyetértésben követeli az ősi Magyar Történelmi Alkotmány haladéktalan és maradéktalan visszaállítását.

Követeljük, hogy ne tapossák el a magyarok saját, ősi Alkotmányához való jogát. Ne tiporják több millió ősi magyar leszármazott elidegeníthetetlen jussát!

Követeljük, hogy Magyarország Alkotmánya a Szent Korona Alkotmánya legyen.

Minthogy a múlt tapasztalatai, a mindenkori jelen rendezetlen állapota, valamint a jövő iránti felelősség időtlen parancsa, hogy a Szent Korona Alkotmány jogfolytonosságát a Szent Korona tagjai kinyilvánítsák, annak visszaállítását követeljék, a Nemesi Rend e követelés kinyilvánításával egyidejűleg az aláíró személyekkel és társadalmi szervezetekkel Alkotmány-helyreállító Szövetségre - Koalícióra - lép.

Követeljük a saját, több évezredes, Magyar Alkotmányunk érvényre juttatását.
Budapest, 2011. január 29.
1. Aláírók a Rendi Gyűlés nevében:
2. Alkotmány-helyreállító Szövetségre lépő magánszemélyek és társadalmi szervezetek képviselői.

Így, vagy úgy, de mindenképpen szükséges azokat az alapelveket lefektetni, hogy mi mellé szeretnénk odaállítani az embereket, hogy akaratukkal kifejezzék véleményüket. Felhívással fordulok valamennyi civil szervezet, demonstrációt szervező magánszemély, tenni akaró átlagember felé, hogy alakuljon ki egy széleskörű összefogás, és részleteket megvitató közös kommunikáció az alábbi elképzelések mentén:

1. Az elmúlt 20 évben, vagy annál is régebben tevékenykedő teljes politikai elit eltávolítása a közéletből, ezen személyek teljes körű átvizsgálása, szükség esetén elszámoltatása és akár közügyektől való eltiltása.

2. A magyarországi pártrendszer teljes felszámolása, gazdasági háttérérdekek igényeit szolgáló párt- és egyéb tömörülések jövőbeni létrejöttének megakadályozása. Kizárólag visszahívható, egyéni képviselők delegálása az Országházba.

3. Közvetlen részvételi demokrácia gyors ütemű, de fokozatos bevezetése alanyi jogon járó ingyenes Internet hozzáférés biztosításával valamennyi állampolgár számára. Széles körű felelősségvállalás és felvilágosító oktatás.

4. Az átmeneti időszakra, és azt követően gazdasági- és egyéb szakértőkből álló ügyvivő kormány megbízása a zökkenőmentes mindennapi élet és átmenet biztosítására. Széles körű társadalmi és szakmai konszenzus.

5. Állampolgárok számára alanyi jogon járó juttatások mihamarabbi bevezetése lakhatás, alapszükségletű energia (víz, villany, fűtés) és tisztességes mennyiségű és minőségű élelmiszer tekintetében. Ezzel egyidejűleg az alanyi jogon járó egyéb alapjövedelmek bevezetésének részletes kidolgozása és fokozatos bevezetése.

6. A hazai fizetőeszköz teljes körű újbóli magyar közösségi felügyelet alá helyezése. A jelenleg kártékonyan és rosszul működő bankrendszer teljes átalakítása. Fokozatos és folyamatos áttérés elektronikus fizetőeszközre a korrupció és a bűnözés visszaszorításának érdekében. Államadósság kérdésének felülvizsgálata, esetleges eltörlése.

7. A profitszemléletű, szűk érdekeket kiszolgáló kapitalista gazdaság fokozatos átvezetése erőforrás alapú, hosszútávon fenntartható gazdaságba. Multinacionális, közösségellenes érdekek kizárása minden területen.

8. Korrupció száz százalékos felszámolása teljes körű nyilvánosság bevonásával. Döntési helyzetben lévő személyek folyamatos közösségi ellenőrzése. Titkosítások feloldása.

9. A hazai média teljes felülvizsgálata, mindenfajta háttérérdekek száműzése mind a közszolgálati, mind a kereskedelmi vonalakról. Érték-alapú televíziózás és rádiózás működtetése. Színvonalas szórakoztatás előnyben részesítése a tömegbutítókkal szemben. Reklám-törvények szigorítása a korlátlan és értelmetlen fogyasztásösztönzés visszaszorításának érdekében.

10. Erőforrás alapon működő gazdaság szempontjából teljes körű munkahely-, és munkaerő-igény felmérés elkészítése. A technológiai munkanélküliségből származó hátrányok kiküszöbölése. Munkalehetőségektől független életszínvonal megtartás.

11. Magyarország fokozatos, de gyors energia-függetlenségének elérése megújuló technológiák, zöld energia és találmányok révén: geotermikus hőenergia, szélenergia, vízenergia, egyebek. Közösségi kézben lévő víz-, energia-, és földgazdálkodás. Helyi energia-termelés ösztönzése támogatásokkal falvak, családi házak, tanyák, lakótelepek, közintézmények esetében.

12. A közösségi közlekedés alanyi jogon való bizonyos fokú ingyenessé tétele, átfogó korszerűsítése. Az egyéni közlekedés teljes körű átszervezése környezetbarát technikák fokozatos bevezetésével.

13. A teljes oktatási- és nevelő rendszer ingyenessé tétele, ugyanakkor átszervezése használható tudás megszerzése irányában, felesleges diplomás-képzések leállítása. Preferált gyakorlati szakmák felértékelése, támogatása, ösztönzése. Új értékrendszer-szemlélet bevezetése a közösségi érdekek érdekében az egyéni érdekekkel szemben.

14. Teljes körű és ingyenes egészségügyi ellátás biztosítása alanyi jogon, nyugdíjas korúak teljes körű társadalmi ellátása. Gyógyszer-lobby kizárása, természetes gyógymódok és megelőzés ösztönzése. Teljes körű egészségügyi felmérés. Ingyenes és minimálisan kötelező tömegsport lehetőségek széleskörű megteremtése.

15. Lecsúszott társadalmi rétegek fokozatos felzárkóztatása, visszairányítása a társadalomba közösségek és civil szervezetek bevonásával.

16. Közösségek összefogásának erősítése, kaláka-rendszer felújítása és ösztönzése, vidéki letelepedés és közösségalakítás ösztönzése és elősegítése. Széles körű önrendelkezés.

17. Hosszú élettartamú eszközök és tárgyak gyártásának ösztönzése és támogatása. Tudatos újrahasznosítás minden területen. Tucat-kacatok fokozatos kiszorítása a mindennapokból. Hazai találmányok itthon tartása, megvalósítása, támogatása.

18. Hazai rendfenntartó erők szakmai irányítása, független bíróságok. Sorkötelesség újbóli bevezetése, amely közösségi szemléletre, természeti katasztrófák, egyéb vészhelyzetek esetére készíti fel a fiatalságot.

19. Nemzetközi kapcsolatok felülvizsgálata, az előnytelen Európai Uniós kötelezettségek újraértékelése, a NATO-val való kapcsolatunk átértékelése – teljes körű függetlenség szövetségben Európával és valamennyi nemzettel. Európai Közösség új alapelveinek kidolgozása. Kisebbségi és helyi közösségek önrendelkezésének teljes körű támogatása központosított érdekekkel szemben.

Egy program akkor érthető mindenki számára, ha tömör és frappáns. A megvalósítás részleteinek kidolgozása valamennyiünk feladata. Csak az fogja rá, hogy mindez megvalósíthatatlan utópia, aki megpróbálta megvalósítani, de nem sikerült neki. Lehetetlen nem létezik! Hogyan? Úgy, hogy mindannyian akarjuk!
Többet: http://emberiseg.hu/emberiseg/


PARLAMENTÁRIS DEMOKRÁCIÁT PÁRTOK NÉLKÜL!

A pártok részvételi lehetőségét el kell törölnünk a parlamenti és önkormányzati választásokon, és meg kell szüntetni a pártlistás szavazatok rendszerét, így felszámolva a pártrendszert, mely az elmúlt 26 évben az ország mély megosztottságához vezetett. Az Országgyűlés tagjai legyenek lakhelyükön elismert, egyéni, független képviselők, akik a választóikat képviselik, nem pedig pártvezérek!

1. Szabaduljunk meg a megosztottságtól – szüntessük meg a politika, gazdaság, kultúra és a mindennapi élet pártok köré épült, bebetonozódott, átjárhatatlan pólusait, melynek szóba sem állnak egymással, s melyek az elmúlt több, mint 20 évben kompromisszumra való képtelenségük miatt nem tudták megoldani, sőt csak elmélyítették az ország problémáit. Új kiegyezést a politkában!

2. Beszéljünk a valódi problémákról – ne a pártok mesterségesen ránk erőltetett mondvacsinált ellentéteiről, személyeskedő botrányairól legyen szó a közéletben. Egymás mondanivalójáról fejtsük le az ideológiát és figyeljünk arra, ami lényegként megmarad, és igyekezzünk közösen megoldani. Az ország nincs abban a helyzetben, hogy politkusai egymást szapulják a valódi problémákban való együttműködés helyett.

3. Ébredjünk rá, az ideológiák és a pártok osztanak meg bennünket – a valóságban nincsen közöttünk személyes ellentét, mind egy jobb országban akarunk élni, egy oldalon állunk: Magyarország oldalán. A “hogyan”-okra a választ ne ideológiák mentén adjuk meg, hanem az adott kérdés szakmai megközelítésével. Új pártok alapításával mindez nem elérhető, mert a pártrendszer mindig újraformálja a jelenlegi megosztott állapotot, csupán új szereplőkkel, ezért a rendszer alapjain érdemes változtatni, kizárva a pártokat a politkából.

4. Bocsássunk meg egymásnak a múltbéli hibákért – a múlt hibáinak újra elkövetése helyett, múltba révedés és vádaskodás helyett, kezeljük problémáinkat objektíven, a múlt hibáit tanulságként használva. Ha ez vitákon át vezet, hát ne hallgassunk Trianonról, a Horthy-korszakról, a cigányságról, beszéljünk bátran és sokféleképpen minderről! Ha hallgatunk, csak azok hangja hallatszik, akik szélsőséges irányba viszik a közvéleményt, és erőszakos megoldásokat kínálnak. Döntsük el, mit akarunk kezdeni e témákkal, a PDM néhány hónapos társadalmi vita után alkotmányozó népszavazást kíván kiírni , mely egy minden eddiginél tágabb területre kiterjedő állampolgári vélemény nyilvánítás formájában az ország új, közös arcának megformálását segítheti elő. Eredményeit figyelembe véve alakuljanak, változzanak az alkotmány és a szükséges törvények.

5. Fogadjuk el, hogy minden magyar állampolgár a nemzethez tartozik – minden polgár egyéniség, ebből fakadóan különböző, különböző szokásokkal és identitással. Valamely szempontból mindenki kisebbség része életének valamely területén, vagyis olykor mind kisebbségben vagyunk. Nemcsak etnikai, hanem bármely tekintetben vett kisebbségeink jogainak védelme ezért saját jogaink védelme. Nem kisebbség, mégis különösen fontos a nők szerepének növelése és jogaik hathatós képviselete, a PDM női tagozata ezért fáradozik.

6. Tegyünk meg mindent a szomszédos államokhoz tartozó kisebbségek nálunk élő tagjaiért – semmilyen ideológiának vagy pártérdeknek ne engedjük, hogy a velük való lehető legjobb viszonyt gátolja. Csak így várhatjuk el, hogy magyar kisebbségeinkkel hasonlóan bánjanak.

7. Kapjanak a választók valódi képviseletet, képviselőink legyenek pártfüggetlenek – képviselőink döntsenek az egyes ügyekben saját belátásuk, választóik érdeke alapján, és ne pártok vagy lobbikörök homályos hátterű és szándékú utasításait követve. Költséges és követhetetlen forrásokból származó választási kampányok helyett, közpénzből kiutalt, egységesen limitált reklámkeretet a képviselőknek, mely végeredményben olcsóbb, hiszen minden érdektől függetlennek tartja meg a képviselőt, aki a milliárdok sorsáról nem támogatója javára dönt, hanem oda igyekszik juttatni, ahol a legnagyobb szükség van rá. Képviselőink döntéseit és döntéseik indoklásait követhesse minden választó folyamatosan az e célra létrehozott hivatalos képviselői fórumokon, hogy átlássuk, mi-miért történik körülöttünk. A politikai akaratot, az ország bel- és külpolitikáját ne pártok néhány tagú vezetése szabja meg, hanem helyi- és országos viszonylatban egyaránt gondolkodó helyi vezetők összessége (parlament) határozza meg.

8. Kormányozza országunkat szakértői kormány – nem politikus, külsős, a parlament által felkért – bármikor leváltható, de akár 4 évnél hosszabb ideig is hivatalban tartható – kormánytagokkal. Szakértői kormányra nemcsak válságban, mindig szükség van, mely döntéseit szakmai alapon és nem pártutasításra, pártérdekek alapján hozza.

9. Legyen a közjónak elsőbbsége mindenek felett – lobbitevékenység visszaszorítása, a bankok szorosabb ellenőrzése, föld-, víz-, ásványkincs magyar kézben garantálása, állami közbeszerzések pályázatainak teljes nyilvánossá tétele.

10. Indítsuk újra a gazdaságot helyi alapon, foglalkoztassuk és támogassuk új módszerrel a munkanélkülieket, tegyük pénzünket közösségi bankba – vegyünk számba minden hasznosítható értéket, természeti- és emberi erőforrást (mindez eddig nem történt meg!), csak így készíthető majd el az ország történelmének első felelős költségvetése. A gazdaságban az állandó és értelmetlen gazdasági növekedés hajszolása helyett (mely hitelek felhalmozásához vezet) koncentráljunk a jól működő helyi közösségek minden eszközzel történő állami segítésére. Jól működő helyi közösségek jól működő országot alkotnak, mely működik akkor is, ha a világ pénzügyi piacai csődközelbe jutnak. Kezdeti, befektetést nem igénylő lépésként tegyük az “Időbank”, a “Szívességbank” és más önsegítő programokat országos és államilag támogatott mozgalommá minden településen, a munkanélküliek bevonásával indítsunk ezen új módszerekkel közmunkaprogramot, az ilyen módon orvosolható bizonyos helyi problémák költségmentes megoldására. Vezessük be a lehető legtöbb régióban a helyi pénzek használatát, így serketve tovább a helyi együttműködést, civil összefogást. Pénzünket tegyük közösségi (vagy más néven etikus) bankokba, vagy hazai, közösségi tulajdonban lévő takarékpénztárakba, így kényszerítve a bankszférát a globális és hazai adósságspirál kedvezőtlen hatásait okozó hozzáállásának megváltoztatására, mint ahogy a hazai árut is támogatjuk vásárlásunkkal.

11. Hozzunk létre külön hivatalt az önkormányzati és parlamenti képviselők és állami vállalatok vezetőinek folyamatos ellenőrzésére – a korrupció teljes kiszorítása a kormányzatból és az állami vállalatokból elemi érdekünk.

12. Állítsunk fel politikusi kamarát – mely az orvosi és ügyvédi kamarához hasonlóan etikai kódexet dolgoz ki és tartat be tagjaival, akit kizárnak ne politizálhasson, így visszaállítva a politikusokban megrendült bizalmat, hogy politikusainkat ne kifosztóinknak, hanem vezetőinknek érezhessük.A mai súlyos válságból a következő 12 pont a kiút:

1. Gyökeres, valódi rendszerváltozást - az alkotmányos jogfolytonosság - jogállamiság (népszavazással felhatalmazva) helyreállítása a Szent Korona eszme alapelvei alapján!

2. Új választási törvényt, kétkamarás országgyűlést, visszahívható képviselőkkel, az országgyűlési és az önkormányzati képviselők létszámának jelentős csökkentésével!

3. Semlegesség és függetlenség a NATO és EU -tagság, azaz a világgyarmatosításba való beolvadás helyett! (pl.: Svájc)

4. Független magyar közpénzrendszert - a pénzkibocsátás jogának visszavételét, az adósságcsapda felszámolását, az adók és a járulékok jelentős csökkentését! Az adósságcsapda miatt évente közel 2000 milliárd Ft-ot, az adóbevételek közel harmadát, kell kifizetnünk kamat és tőketartozásra, a pénzvilág javára. Ezért jut kevés pénz az egészségügyre, oktatásra, kutatásfejlesztésre, bérekre, közalkalmazottakra, vállalkozásokra, első lakáshoz való jutás támogatására, nyugdíjakra stb.

5. A hazai gazdaság védelmét (protekcionizmust)! A hazai termelés, fogyasztás és kereskedelem párhuzamos növelését!

6. Nemzetépítő Magyarországot! A fennmaradás alapját képező föld nemzeti kézben tartását! Nemzeti elkötelezettségű kultúrát, oktatást, művészetet!

7. Köztulajdonba a közműveket! Felül kell vizsgálni a privatizációkat és a bankkonszolidációkat! A közvagyon mozgása nem titkosítható!

8. Teljes életre szóló létbiztonságot! A nyomor és a hajléktalanság felszámolása mellett segíteni kell minden rászoruló embert, hogy munkája és lakása legyen!

9. Vagyonelszámoltatást! A törvénytelenül szerzett vagyon elkobzását!

10. A titokrendszer lebontását, a titkosítások feloldását! Az ügynökök kizárását a közéletből!

ll. A hiteles média megteremtését! A manipulációk, az elhallgatások, az értékrombolás, a magyarellenesség és a gyűlöletkeltés sürgős felszámolását, szigorú büntetését!

12. Kettős állampolgárságot a határokon túl élő magyarságnak! Magyar autonómiák létrehozását!

http://www.fennmaradas.freeweb.hu/

Néhány gondolat!

Szkíták az igazságot nem a törvényeikben hordták hanem a szívükben.

"Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint".

"Ébredj magyar! Termőfölded másoknak terem! Gonosz irányba sodor ez a megveszekedett új történelem!"

Magyarok, harcolni kell a boldogabb jövőért, hogy szabadok legyünk! Nincs nappalunk sem éjszakánk míg rabszolgák vagyunk, csak érted élünk szép hazánk, ha kell hát, meghalunk!

A Rákóczi-szabadságharcban Esze Tamás a vörös színű kuruc hadizászlót és az ország népét fegyverbe szólító breznai kiáltvány példányait, melyben hadba szólít minden „nemest és nemtelent”, azaz a magyar nemzetet. Híres zászlaján a következő felirat volt olvasható: "Cum Deo pro patria et liberate". "Istennel a hazáért és szabadságért" Bercsényi is mintegy 600 főnyi lengyel zsoldoscsapattal csatlakozott.

http://youtu.be/s-D_gRhWLy0


I ISTVÁN(VAJK) MAGYARORSZÁG FEJEDELME,KIRÁLYA VOLT, DE SZENTNEK NE NEVEZZÜK,
HISZ FEUDÁLIS RABSÁGBA HAJTOTTA SZABAD MAGYAROKAT,
ŐSI TÖBB MINT TÍZ EZERÉVES HITÜNKET ZSIDÓ-KERESZTÉNY VALLÁSSAL FERTŐZTE,
ERŐSZAKOS TERÍTÉSSEL TŰZZEL-VASSAL IRTOTTA ŐSI HAGYOMÁNYUNKAT,
NYELVÜNKET, ROVÁS ÍRÁSUNKAT,
NAGYBÁTYÁT, KOPPÁNY VEZÉR MINT EGY MARHÁT FELNÉGYELTETTE TURULVÉR-TURULVÉRT ONTOTT!

KOPPÁNY HALÁLÁVAL ŐSMAGYAR VALLÁSUNKAT VESZÍTETTÜK EL.
TRIANONBA NEMZETÜNK EGYHARMADÁT!
CSAK MINT ANNAK IDEJÉN ÁRPÁD ÉS A TÖRZSSZÖVETSÉG SZÖVETSÉGET-VÉRSZERZŐDÉST KÖTÖTT,
NEKÜNK IS SZÖVETKEZNÜNK KELL, MAGyar A MAGyarral HOGY AZ ÁTOK MEG SZŰNJÖN!

ÁLDÁS A MAGYARRA!!!
József Balogh