Aries.hu    TOVÁBB!
Az elmúlt évtizedek gazdaságpolitikája, oda vezetett, hogy a volt visegrádi országok közül az utolsók vagyunk és előkelő helyet foglalunk el a korrupciós listán.
Eladták vagy ellehetetlenítették a magyar ipar minden ágazatát, kutatóintézeteinket, mezőgazdasági ágazatokat, élelmiszeripart, stb. ...
Így ne csodálkozzunk azon, hogy mára a nyugat gyarmata lettünk!
Korrupcióról:
http://www.transparency.org/ 

Ha ehhez még azt is hozzátesszük, hogy a pénzverési és pallosjogról is lemondunk, akkor már elmondhatjuk, hogy csak szolgák vagyunk, őseink vérével átitatott Kárpát-medencében.

A rendszerátmentés hibás lépéseit korrigálni lehet, de ehhez egy olyan vezetés kell, aki látja a kivezető utat és birtokolja azt a tudást, hogy mindezt a Magyar nép javára tegye.

RÁBA RT.- Fejleszteni kellett volna az amúgy is nagy hagyományokkal rendelkező iparágakat, nem leépíteni és helyettük wellness központokat (amely valójában nem is a bennszülötteknek épül), dísztereket és méreg drága utakat (rossz minőségben), üresen álló lakóparkokat (a beköltözőknek) építeni, és még sorolhatnám napestig.

Mindezek megépítése jórészt hitelből (EU "támogatásból") történt, melyet vissza kell fizetnünk kamatostól, és nem hoz a társadalomnak akkora többletértéket, mint hozott volna a magyar szellemi tőke támogatásával létrehozott kutatási- és fejlesztési központok, s a majdan e szektorok eredményeire (találmányok, új termékek, stb.) épülő vállalatok, vállalkozások, egy fejlett Magyar ipar és az ehhez szorosan kapcsolódó hagyományos mezőgazdaság.

A pályázási lehetőségek bizonyára a magyar szellemet táplálják azzal, hogy a gondolkodó és tevékeny magyar népet arra nevelik, hogy pályázatokból is meg lehet élni. Természetesen a pályázatírás jövedelmező tevékenység, hiszen az órabér 28. 000,-Ft is elérte. Tudják Önök, hogy egy szakmunkásnak mennyi az órabére?- A keleti piacainkat nem felszámolni, hanem fejleszteni kellett volna. Nem lett volna szabad az exportra termelő vállalatokat és a Magyar mezőgazdaságot leépíteni.

- A szakképzés leépítése óriási baklövés volt!

- Felsőoktatásban tanulók arányának 5%-s szintre való csökkentése a műszaki és reáltudományok területén, szintén.

- A bürokrácia nagyságrendi növekedése.  A költségvetési szféra jövedelmének túlzott emelése, a reálgazdaságban dolgozókhoz képest. Ez az arány az EU-ban  3,5% , itthon 6,7% .

- A vállalkozások terheinek olyan mértékben történő emelése, hogy ne legyen kérdés a megszűnésük.- Kereskedelmek fejlesztésre hatalmas pénzeket költünk fölöslegesen, és nem teszünk semmit a b2b weboldalak támogatásáért, hiszen ez hatékony, mint Kínában és az összes ázsiai országban.

- IT fejlesztések, geotermikus, szél és napenergiák figyelmen kívül hagyása, hiszen ez is Magyarország erőssége, a világon egyedülállóan.

- A szellemi tőke külföldre történő távozásának propagálása, hiszen még elindíthatta volna a fejlődést.

Energiaszektor teljes eladása!- Energia szektor eladása,
biztosította az országunk és az itt élő emberek kiszolgáltatottságát!


- Világszínvonalú fejlesztéseink, nemzetközi eredményeink, földrajzi adottságaink ellenére hazánkban jelenleg a nemzetgazdaságnak csak ideig-óráig hasznot jelentő összeszerelő ipar képes megélni. Pedig világos kormányzati politikával olyan k+f-témákban lehetnénk versenyképesek, mint a jövő orvosi diagnosztikáját is támogató mikro- és nanoelektronika, a nagy hozzáadott értéket képviselő méréstechnológia vagy a környezetbarát energiatermelést jelentő fotóvillamosság.

Már nem arról van szó, hogy ma vagy holnap nem lesz elég mérnök Magyarországon, hanem, hogy évtizedes távlatban nem lesznek elegen. Magyarország jövője a mérnöki- és természettudományos képzés színvonalán áll vagy bukik. Az oktatás színvonalának drasztikus emelése és tudáspárti kormányzati stratégia nélkül a magyar ipar megmarad az összeszerelésnél.

EnergiaJelenleg a GDP nagyobbik részét a külföldi cégek teremtik elő, amelyek viszont a profitot nem tartják Magyarországon, hanem bizonyos utakon, de visszajuttatják anyaországukba.

Így a Magyar nép igazán jó GDP lát, de mégis millióan nyomorban élnek.

Ha mindezek és még számos lehetőség prioritást kapott volna, akkor Magyarországot és az itt élő embereket nem lehetett volna manipulálni, hiszen az életszínvonal kimagaslóan nagyobb lett volna, mint ma. 

Itt van az eb elásva. De kilóg a lólába, hiszen nem az volt a cél, hogy egy gazdaságilag független országot szervezzünk, hanem egy kiszolgáló logisztikai, turisztikai és átmenő forgalmat lebonyolító térséget hozzunk létre, ahol a liberális elveket szó nélkül elfogadó, angolul jól beszélő és magyarságát (Magyar anyanyelvet) felejtő népet kreáljunk, a távolabbi célok érdekében.A pályázati lehetőségekkel pedig mintha azt sugallták volna, hogy munka és gondolkodás nélkül is lehet országot építeni, miért koszolnánk be kezeinket, holmi többletértéket teremtő munkákkal. Az csak "hal a tortán", hogy a spekulációnak teljes teret nyitottak, ahol törvényes keretek között lehet megkopasztani a kisembereket és jelezve azt, hogy a munkából nem lehet megélni. 

Számszerűséggel alátámasztott programokkal mire vittük? 

Ha a nép nem érzi, azt hogy Magyarnak jó lenni, lehet itt bármilyen közgazdaságilag alátámasztott program, hosszabb távon bedől.

A honfoglalók mára már itt is kezdik az agymosást! Csíkszeredai elsőáldozás a Szent Ágoston Római Katolikus Plébániatemplomban
Csíkiak NE hagyjátok ! Legyetek eszeteknél!

Ma még csak reménykedni tudunk abban, hogy a hibás döntéseket meghozó embereket felelősségre vonják és a hatályos törvényeknek megfelelően járnak el velük szemben, így biztosítva azt, hogy a jövőbeni hasonló pozíciót betöltők felelősen döntsenek.
Ez mai napig nem történt meg! Vajon miért?!


Amikor még őseink saját vallásukat gyakorolták olyan népuralom (közszabadság) virágzott, amelynek nem volt párja az akkori Európában. Közösségi népuralom volt ez, olyan társadalom, amelynek valóságos mivoltát fel sem tudta fogni a környező világ.
Vajon miért kellet a jól működő államrendszert, vallási gyakorlatot és az évezredes rovásírásunkat teljesen eltörölni a föld színéről, egy embertelen népirtással? A történetet a linkre kattintva elolvashatja: http://www.magtudin.org/Grandpierre%20Elrablasa.htm

A fenti cikk 2004-ben lett kitéve!(D.K.)


Hazánk a teherautógyártásban is világelső lehetett volna!
HA .....

Keresd Istenünket!

"Ne járva közelítsd ISTENT, mert nem leled sehol. Nézöl jobbra, nézöl balra, előre, hátra, magad elé, magad mögé, alád, föléd. Nem leled, és azt mondod nincs is!
Nézz magadba, kövesd ŐT bensődben, kövesd érzelmeiddel, kövesd tekinteteddel, eszeddel.
Járd az UTAT saját belső végtelenségeid terein. Az ÚT végén megtalálod ŐT, s ha megtaláltad, te sem vagy többé, Ő sincs többé, mert elérvén, egy leendsz VELE."

(Yotengrid II. ISZ-TIEN VILE GEN)


Küföldiek véeménye a MAGyaroról!


A MAGYAROK TITKOS TÖRTÉNETE

GRANDPIERRE K. ENDRE
A MAGYAROK ISTENÉNEK ELRABLÁSA AVAGY A MAGYAR FAJ NAGY ELÁRULTATÁSA HITELES TUDÓSÍTÁSÁT BETŰHÍVEN KÖZÖLJÜK:

1. (A magyarok) "Ősrégi népek (antiquiores gens),

2. Valaha igen bölcsek voltak.

3. Jószerivel semmilyen bűn nem fordult elő köztük.

4. Arany, ezüst, (igaz)gyöngy annyi volt nekik, mint a földjük folyamaiban található kavics.

5. Nem kívánták a másét, mindnyájan jólétben éltek.

6. Nem paráználkodtak, egynejűségben éltek."

7. Szkítia népét -
"dentumogeroknak nevezik a mai napig és soha semmiféle hatalomnak az igáját nem viselték".


"A szkíta nemzetet bizony semmiféle uralkodó nem hajtotta igája alá."
"Dáriust, Cirust és Sándort nem számítva, a világon egyetlen nemzet sem merte lábát az ő földjükre tenni."
Ez a három támadó is megsemmisítő vereséget szenvedett a szkíták földjén.
"Tudniillik Dáriust, a perzsák királyát csúfosan megkergeték, úgyhogy Dárius ott nyolcvanezer embert veszített s nagy rettegve szaladt Perzsiába.
Ugyanazok a szkítiaiak Cirust, szintén a perzsák királyát háromszor harmincezer emberével együtt megölték.
Nagy Sándort Fülöp királynak és Olimpiádisz királynénak a fiát, aki sok országot harcban leigázott, szintén szégyenletesen megfutamították."

8. Az igazságos szkíták - magyarok - ókori édeni állapota és vele szelíd jámborsága is levedlett a rájuk törő ádáz ellenség háborúi során.

9. Ugyanis a szkíták keményen bírtak minden fáradalmat meg testileg is nagyok, a harcban pedig vitézek voltak.

10. Semmijük sem lehetett a világon, amit ne tettek volna kockára, ha sérelem esett rajtuk.

11. S amikor a győzelem az övék lett, éppenséggel nem törték magukat a zsákmány után, mint utódaik közül a mostaniak, hanem csak dicsőséget kerestek maguknak ezen az úton.

12. A fenntnevezett szkíta nemzet pedig kemény volt a harcban és gyors a lovon: a fején sisakot hordott, az íjjal, nyíllal különbül bánt, mint a világ összes nemzetei közül bármelyik, s hogy csakugyan ilyen volt, azt az utódaikról is megismerhetitek."

Egy az Isten!


"Kezdetben létezett a Szellem, a Lélek és az Erő. A nagy "EGY"-ben élt a Minden felett. Leírhatatlan, kifejezhetetlen és elérhetetlen hatalmasságnak hittük. Neve: ÍZ.

ÍZ "volt" a Kezdetben és "van" örökké a Minden felett.

ÍZ alatt nyugodott a Csend. Mozdulatlanságban hordta az ősanyagot. Az ősanyagban - az ősvizet. Az ősvízben - az Élet ígéretét. E három egységét is hittük. Neve: TEN.

Így lett nekünk a "kezdet": ÍZ-TEN."

(részlet a Magyar Bibliából - a "Magyar Ószövetségből")