TOVÁBB!

"Én úgy látom, hogy Árpád feledése - a magyar halál.

Ezeréves szolgaságunk utolsó, sovány bére ... a "művelt nyugat" kegyelem döfése.
Ébredjünk végre rá, hogy :
... a közénk furakodott magyarul beszélő idegenek akarják velünk elfeledtetni Árpád dicsőségét és szent hagyatékát, mert ők nagyon jól tudják, hogy a Magyarság karizmájának ereje legyőzhetetlen egységbe tömöríti a Nemzetet.
Ne várjunk hát tovább.
Fordítsunk egyet a sorsunk kerekén és térjünk vissza Nagy Árpádhoz.

Az ő emléke majd össze fog minket éppen úgy, miként ő egybe tartotta a magyar erőt, a magyar tudást és a magyar igazságot és legyőzte az ellene egyesült európai erőt.
Árpáddal mi is diadalmaskodunk, mert a hagyományoknak vallásos kegyelettel való ápolása legyőzhetetlen erőt ad a népnek. A Szent Hagyományok feledése, sárba tiprása viszont annak a népnek ... önmaga felett kimondott halálos ítélete, amelyik hagyományaival ezt teszi, hiszen ... akinek nincs gyökere - annak jövője sincs.
Hát válasszatok Magyar Testvérek!
A Feltámadás Fénye és a halál ítélete áll előtettek. Amit megragadtok és magatokévá tesztek - az lesz a Tiétek. Én könyörgök a Magyarok Istenéhez azért, hogy segítsen minket nagy kegyelmével, hogy ismét beállhassunk a Fénybe. Boldog Asszonyunk és Jézus Urunk segedelme legyen velünk. "
Badiny Jós Ferenc: Az Istenes Honfoglalók, Ősi Gyökér 1986.


"Menj el, menj szegény magyar, a kétség partjára,
Tekints az ingadozó reménység pólcára,
S te, aki tűztűl, vastúl nem tudsz megborzadni,
Borzadj, mikor a vég-sors hideg jelt fog adni.

Vezettessed magadat szem-bekötve, vakon,
Elfajult testvéridtől csinált áll-útakon,
Kik őseink hamvait rútúl megtapodták,
Arany szabadságunkat aranyon eladták.

Menj, add egy olyan kézbe, szabadságod fékit,
Mely egyszer úgy betöltse a balsors mértékit,
Hogy megérezd, amit még sokan nem éreznek:
A szabadság s a rabság, miben különböznek!"
HÁT GONDOLKOZZ MAGYAR!

Megteremté az Úr a földet
csillagokkal s az éggel,
záporral és zivatarral,
mennydörgéssel s a villámokkal,
Adá hozzá zöld mezőket
virágokkal, kis lepkékkel,
tavat, forrást, tengereket,
nappalokat s éjszakákat.
Belé teremt sok-sok vadat,
szelídet és harapósat.
Elrejt benne sok-sok csodát,
titkokat és a tudás fáját.

De ki legyen a megfejtője,
kertésze és gondozója,
pusztítója, rombolója.
Kell egy új faj feladattal,
képességgel s értelemmel,
lélekkel és erős szívvel,
lélek nélkül, hamis szívvel
küzdésre és igazságra,
gyűlöletre, hazugságra,
szeretetre, boldogságra,
ki minden kincset felhasználhat
életre és pusztulásra.

Ez a faj Te vagy EMBER,
szív lélek és koponyával,
hová tölthetsz hetet-havat,
gonoszságot, gyűlöletet,
de beletölthetsz nagy titkokat,
tudást, okos bölcsességet.
Ha szükséged van iránytűre,
a töltöttekből meríthetsz csak.
Hát ennyire egyszerű,
s bonyolult a világ,
ha nem gyűjtöd a tudást,
s nem műveled magad,
olyan vagy mint egy lelakott lakás,
hasznára senkinek sem válsz,
s csakhamar az enyészet
lassú pokla vár tereád.

Az igazságérzet és a tudás
Isten kegyelme, hogy éljél vele,
de ha nem gondolkozol,
s nem élsz vele, mert
üres a fejed és a szíved,
járomba fognak és szántanak veled.

A tudatlanság , a butaság,
a hiszékenység édes testvérek,
az ember végzete ők.
A kapzsiság a gyűlölet,
az árulás, a pénz a sátán fegyvere.
A szeretet , a becsület, a tisztesség
Isten ajándéka az embernek
A tudás, az ismeret, a műveltség
fegyver a kezedben,
de ha nem élsz az erőddel,
nem építed, töltöd fel magad,
lassan állattá szelídülsz,
s eljön az idő, de milyen hamar,
mikor lerágott csontokért mint
őrültek egymásba harapunk.

Hát gondolkozz magyar ,
Árpád büszke sarja !
Kiért vagy, miért vagy,
miért ömlik rád a szemét,
a mocsok szellemben, termékben,
a hazugság mézzel édesítve.
Ha nem tudod a választ,
vagy nem keresed azt,
elég ha négykézlábon jársz
vagy hasadon csúszkálsz,
s csak a gyomrod parancsol.

Hát gondolkozz magyar, mert
megveszik hitedet, tisztességedet,
hazád, néped ellen fordítják
minden képességedet.
Sátáni pénzzel töltik meg
az üres fejeket, hogy
gondolatra is képtelenek legyenek,
és szolga légy minden értelemben.

Hát gondolkozz magyar ,
mert csörtetik láncaid,
a korlát már kész,
de készítik jármod is.
Űzött vad vagy már rég
szép szent Pannóniában,
hol magyar vérrel öntözött már rég,
már rég minden ősi rög.
Hát gondolkozz magyar !

Gombás István


A több évtizedes tudatmódosítási kísérlet szörnyű eredménye: az embert tárgyként kezelő globális média.

Amennyiben egy rendszer hazugságra épül, úgy az önfenntartása egy idő után lehetetlenné válik. Nem képes újratermelni a számára szükséges energiát, mentálisan és fizikailag is szennyezi környezetét. Esetünkben az energiát az emberi gondolkodás fejlődésének elnyomásából és Földünk élővilágának pusztításából veszi. Az emberektől elveszi azt az időt amit szellemi fejlődésükre használhatnának. Csak a legelemibb, a fajfenntartáshoz szükséges ösztönöket és az egót erősíti.

A média összehangolt alkalmazásával már gyerekkorban elkezdi az egyén veleszületett szellemiségének leépítését.
A gyermekekben ösztönösen jelenlévő pozitív emberi értékek, a tisztelet a természet és az élővilág irányába, a jóindulat, és minden ami emberré tesz lerombolásra kerül...

A FÉNYES GOMB

Van Európa asszonyság kabátján egy fényes gomb.
Mi magyarok Magyarországnak, magyar Hazának hívjuk.
A szarkák számára viszont csak egy fényes gomb, amit el szeretnének lopni. Ilyen a szarkák természete.

Hazánk történetét nézve, bőven jutott szarka, aki ránk fente a csőrét. Némelyiket lenyilaztuk, egynéhányat elzavartunk, volt amelyiket hazaküldtük.

Tisztességes küzdelem volt szemtől szembe. De most valami megváltozott.
A szarka átváltozott, dögkeselyűvé vált. Harciasságát sunyi, alattomos mosolyra cserélte. Az ő fegyverei a bankok, a médiák, a korrupt politikusok. Harci eszközei a csábító hitelek, a hírek elferdítése, elhallgatása, a magyarokat megnyomorító adók és törvények gyártása. Jellemtelenségéből adódóan mindenütt ott rejtőzik, ahol pénzt szimatol.

A sunyik most bajban vannak! Hiába a sok ellopott pénz, hiába a zsebben lévő parlamenti pártok. Nincs az a pénz, amin hazát lehetne venni. Ahogy az olajkészlet fogy, úgy fogy az USA érdeklődése a Közel-kelet iránt. Amerika nélkül bajban lesznek! Meleg lett a föld a talpuk alatt.

Nosza, megvan a cél-ország, de hol fognak lakni?
A stratégia készen, hisz jól bevált másokkal szemben is.

- Építtessünk kerítéssel körbevett, jól védhető lakóparkokat a magyarokkal, akiket a végén úgysem fizetünk ki. Vegyük el jelzáloggal terhelt ingatlanjaikat, hisz úgysem tudnak fizetni, (v) álság van! Le kell zülleszteni a magyar oktatást, be kell zárni az iskolákat, (amiket majd átvesznek ingyen), rá kell tenniük a kezüket az egészségügyre, a kórházainkra - és már minden kóser.

Jön az új ötlet: - túl sokan vannak, elég lenne 3 millió is. Rabszolgának.
Kipattan a szikra: biztassuk fel a cigányokat, majd azok elvégzik a piszkos munkát, aztán kitelepítjük öket egy másik országba, hadd legyen az araboknak is örömük benne. Tobzódnak az ötletekben: Mérgezzük meg őket, ismeretlen származású élelmiszerekkel és még pénzt is keresünk. Hirdessük, hogy mennyire trendi szinglinek és egyáltalán nem szégyen buzinak lenni. Így nem szaporodik a magyar. Ki írtja önmagát.

Ám számításaikba hiba csúszott! A terv kiszivárgott. Árulók ott is vannak. Még egy év kellett volna-e gyalázatos tervhez. Ezt az egy évet kaptuk meg a Jóistentől, ezt az utolsó lehetőséget kell kihasználniuk a magyaroknak. Mit tehetünk? Összefogunk! Számon kérünk!

Számon kérjük jelenlegi vezetőinket, képviselőinket.
Nem dolgozunk szarka cégnek.

Nem veszünk mérget a multiktól.

Nem olvasunk és nézünk hazug sajtót, nem hallgatjuk tovább a magyarok gyalázását a parlamenti pártoktól.

Piacra járunk, magyar árut veszünk, beszélgetünk a szomszédokkal, szerveződünk.

Informálódunk, tervezünk, cselekszünk!

Nem vagy egyedül! Hallgass a szívedre, keresd a tenni vágyó magunkfajtákat.


Haza csak egy van! Magyarország a Magyaroké!


Mindszenty Bíboros Atya mondta:
" Ha lesz egy millió imádkozó magyar, nem féltem ezt a nemzetet ";

Legyen! Itt az ideje.Van e kiút?

A magyarság a kipusztulás útján

1. Hazánk jelenleg egy 60-80 milliós népességű erős európai nagyhatalom lehetne, ha a történelmünk során nem követünk el sorozatos politikai baklövéseket. Kezdve a csökönyös judeo-keresztény védelemmel a tatárjárás idején, amikor Dzsingisz kán többször is felszólította a testvérnek tartott magyar népet a csatlakozásra. Mi nem mértük fel reálisan az erőhelyzetet, egy vallásfilozófiai elv értelmében vakon nekifogtunk hazánk és a nyugat védelméhez, ami országunk lakosságának közel 80-90%-ának elvesztéséhez vezetett. Vajon megérte-e? Mindenki által tudott történelmi tény, hogy a nyugat nem először és nem utoljára hagyta cserben az országot.

Még alig tudott hazánk ebből a népirtásból magához térni, ránk támadt a török. Itt már az idegenszívű Habsburgok is kitettek magukért. Felváltva marcangolták népünket, irtva lakosságunkat, lopva javainkat. A törökök több százezer rabszolgát is elhurcoltak területeinkről, tovább gyengítve hazánkat.

A török idő beteljesülését a Habsburgok tehetségükhöz méltán betetézték különböző ellenséges érzelmű nép betelepítésével, illetve nagy német kolóniák kialakításával a Kárpát medencében. Készen állt Nagy-Boldogasszony Országa teljes gyarmatosításának előfeltétele. A megmaradt magyar nemesség saját nyelvét elfeledve németül társalog, és felhígíttatik idegen betelepült álarisztokráciával, akik biztosan nem a magyar hazáért végzett szolgálatért nyerték el a kutyabőrt. A nagyhatalmi érdekek és a magyarokról céltudatosan terjesztett hazug propaganda következtében a trianoni ország-marcangolás feltétele készen állt. A trianoni diktátum után hazánk egy végső szívdöfést kapott, amit azóta sem tudott kiheverni. Elvesztettük területeink 2/3 -át, lakosságunk felét. Magyar etnikumunk 1/3-át. Ennek a szétmarcangolásnak nem csak a magyarság issza mai napig a levét, de a lecsatolt területek más nemzetiségei is. Az egész terület szegénységben vesztegel. A Kárpát-medence Európa egyik leggazdagabb természeti területe. Hazánk évszázadokig kontinensünk egyik leggazdagabb országa volt. Ezen csak az idegen érzelmű államvezetők tudtak a történelem folyamán változtatni.


2. A belső erők szétforgácsolásához a kommunista ideológia és a nacionalizmus ideológiája is hozzájárultak. Így lehetett a most már soknemzetiségű Kárpát-medencét a biztos felaprózódás felé vezetni. A világpolitikai törekvéseiket követő nagyhatalmak közti feszültségek eredményeként át kellett élnünk az első és a második világháborút is. A történelmi könyveket mindig a győztesek írják, így tehát a valóságban sok minden teljesen másként zajlott le, mint ahogy azt a tankönyveink hirdetik.

A második világháború utáni helyzet kialakulását nem akarom itt taglalni, csupán az ,,úgynevezett" rendszerváltás idejétől eltelt idő az, ami ennek az írásnak a fő mondanivalója. A kommunista ideológia fő célja a megszerzett országok értelmiségének legyilkolása, illetve társadalmi, és gazdasági szinten való ellehetetlenítése volt, amihez magasztos eszmék segítségével megszerzi a proletár rétegek támogatását is. Ez nyitott utat a széles tömegek teljes fokú manipulálásához és a nemzet elproletarizálásához. Ez alapul szolgált a társadalom teljes átrendezéséhez. Ennek a folyamatnak a gyümölcseit a középkorú kortársainknak még szerencséje volt megtapasztalni.

Egy nagy különbség volt a kommunista országok vezetői között. A környező országok kommunista vezetői a kifelé mutató internacionalista máz alatt mind nacionalista, soviniszta politikát folytattak. Lásd pl. a Benes dekrétumokat, vagy a Szovjetunióban és Romániában való nagyszabású nem orosz, illetve nem román lakosság népirtását. Egyetlen kivétel volt lecsonkított hazánk kommunista képviselete. Itt pontosan ellenkezőleg folyt az internacionalizmus bevezetése. A nemzetvédő tendenciákat minden szinten irtották. Miért volt ez így? Egyszerű a magyarázat. Magyarországon a kommunista ideológia nagyon megfelelt a saját internacionalista elméletével azoknak, akiknek ez az ország nem jelentett ősi hazát, hanem csak egy lehetőséget és teret érdekeik mind teljesebb kihasználásához.

Sajnos az effajta etnikumból az utóbbi 200 évben sokan költöztek hazánk területére. Ebben a Habsburgoknak is komoly szerepük volt. Ezen etnikum nem a haza érdekén keresztül fogadta el a kommunizmus filozófiáját, hanem a saját érdekeinek a megvalósítása miatt. Ez persze az emberellenesség mellett még nemzetellenességként is jelentkezett. Ezen népnek a képviselői nagy számban beépültek az úgynevezett mindenható párt berkeibe és a háború után eltelt évtizedek alatt sikeresen átvették az irányítást az ország gyakorlatilag összes fontos területén.


3. A hetvenes évek vége felé már világos volt a kommunista vezető gárdának, hogy a hozzáférhető és átvett hatalmat jobban tudják kisajátítani a kapitalizmusra alapuló társadalmi rendszerben, így hát elkezdték szépen a struktúrák átépítését. Persze ezt nagyon gondosan előkészítették. Ők voltak a vezető helyeken, ok ismerték a gazdaság kulcs-fontosságú helyeinek a központjait, így nem volt nehéz dolguk abban, hogy úgy helyezkedjenek, hogy gyakorlatilag az egész állam tulajdonát a saját zsebükbe játsszák. Persze csak azt a részt, amihez érdekük fűződött.

Az úgynevezett rendszerváltás kapcsán végig kellett játszaniuk azt a színházat, ami az úgynevezett demokrácia elvárásainak megfelel. Kiosztották maguk között a politikai funkciókat. Előre kidolgozott terv szerint kialakították a szélső jobb oldaltól kezdve a szélső balig az egész politikai platformot. Gondosan ügyelve arra, hogy a vezető gyeplőket egyetlen párton belül se engedjék ki a kezükből. Véghezvitték az ördögi programot, amit népünk szépen be is vett.

Az úgynevezett rendszerváltás kapcsán először az Antall kormány veszi át az irányítást, amely szemrebbenés nélkül engedi (hiszen az előre eltervezett program szerint történnek a dolgok) az egész kommunista maffia struktúra átmentését a hatalomba. Egy kisujjnyit sem tesznek a társadalmi igazságosság érvényesülésének irányába. A körülötte levő vezetők jól megszedik magukat, persze vigyázva arra, hogy a látszólag ellenzéket képviselő pártok is kellően tölthessék pénztárcájukat.

Ezt követi az úgynevezett Horn-kormány, ahol ugyanez megy zöldben. Gyakorlatilag megy tovább az ország szétrablása. Ez után egy furcsa jelenség szemtanúi lehetünk. A lassan kiöregedőben levő kommunisták színpadra löknek egy fiatal gárdát, amit a Soros alapítványon keresztül pénzelnek, nyugaton taníttatnak és nagy csinnadrattával a politika középpontjába dobnak. Vagy talán el tudja valaki képzelni, hogy nagy nyilvánosság előtt, olyan embernek adják át a mikrofont, aki nem az ő saját érdekeiket szolgálja? Megalakul az úgynevezett FIDESZ.

Eleinte még nem tudnak teljesen kifordulni bőrükből, amit jól látni a parlamentben megjátszott trianoni megemlékezés kapcsán, ahol tüntetőleg kivonulnak a parlamentből. Hisz őket nem érinti gyászosan az ország-csonkítás ténye. Egy dologra viszont rájöttek, mégpedig arra, hogy a nagyon lassan, gyakorlatilag a fajfenntartási ösztönét is elvesztett nép mégiscsak ébredezni kezd. Ezt a tényt figyelembe véve, úgy próbáltak a kormányrúd mellett maradni, hogy felvettek egy nemzeti köpönyeget. Ez persze lehetőséget adott nekik, hogy egy néppárttá nőjék ki magukat. Megszerkesztenek egy csomó törvényt, s belepakolják egy nemzeti mázba, hogy könnyű legyen az elfogadhatóságát elérni, de a rablás folyik tovább.


4. Megszerkesztenek egy úgynevezett státusztörvényt, ami természetesen ezt az agyonkínzott népet bizakodással tölti el. Már-már hinni kezdi a nép, hogy valós nemzeti érdekek kerülnek a politikumba. Tévedtek. A státusztörvény tele volt olyan jogi bukfenccel, ami szinte előreláthatóan bukásra ítélte az egész kezdeményezést. Meg is bukott. De politikai színjátékként csodálatosan működött.

A második pillanat, amikor a FIDESZ kimutatja foga fehérjét, az a MVSZ anyagi kiherélésének pillanata volt. Ugyanis miután egy csoda útján valóban demokratikus választások következtében Patrubány Miklós megnyeri a választást, végre egy olyan ember kerül a szervezet élére, aki a magyar érdekeket komolyan veszi. A FIDESZ vezetésével azonnal megszüntetik a legnagyobb magyar civil szervezet anyagi támogatását, reménykedve a szervezet összeomlásában. Itt szerencsére tévedtek. A MVSZ nem csak hogy nem ment tönkre, hanem újjászületett. Kikoptak belőle a hazaáruló, beépített kompromittáló elemek, és egyre jobban jelentkeztek olyanok, akik ennek a szervezetnek a felvirágzásán dolgoztak, akár saját anyagi erőforrásaik ráfordítása útján is. A MVSZ idáig elért eredményei magukért beszélnek. Sajnos ez az egyetlen szervezet, mely világkapcsolatokkal rendelkezik, és a valós magyar érdekeket képviseli.

Idáig még nem beszéltünk a többi politikai palettát reprezentáló pártokról. Az úgynevezett szélsőjobb oldalt képviseli a III/III-as múltú Csurka István pártja, aki abban tetszeleg, hogy ö egy radikális nemzeti párt. Miben radikális? A politizálása során egyetlen radikális intézkedése sem volt. Egy biztos. Nagy tehetséggel maga köré gyűjti a nemzetileg elkötelezett érzelmű emberek tömegeit, és gondosan ügyel arra, hogy ez a nem is olyan jelentéktelen tömeg valamilyen nemzeti érdeket valóban meg is valósítson. Aki elemezi a MIÉP párt tevékenységét, az nem is nagy megerőltetéssel felfedheti a turpisságok sorozatát.

Egy másik nemzeti párt, mely komoly hagyományokkal rendelkezett, a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt volt. Itt egy demagóg KGB ezredest tettek a mozgalom élére, aki igazán nagy tehetséggel elérte, hogy ez a nemzetileg megint csak elkötelezett társadalmi réteg a süllyesztőbe kerüljön. Persze ő maga nem anyagi vesztesként vonult ki a pályáról, csupán a nép, már ki tudja, hányadszor.

Érdekes figura az SZDSZ is. Mindenki által tudott tény, hogy ez a párt a Magyarországon élő zsidóság érdekképviselete. Hogy ez ne legyen kifelé annyira nyilvánvaló dolog, az élére egy szász származású pojácát tesznek, aki természetesen úgy táncol, ahogy azok fütyülnek. Talán ezt nem is veszi a szerencsétlen észre. Ez itt a liberális elemek gyűjtőhelye. Miért fontos ezeknek annyira a liberalizmus? Ezeknek az embereknek ez az ország nem jelenti az ősi szülőhazát, nincs hozzá érzelmi kötődésük, nem fekszenek őseik a több mint ezer éves sírjainkban, és nem ontottak annyi drága vért apáik ezért a földért.


5. Ennél fogva számukra ez az ország csupán az érvényesülésük terepe, amit meg is próbálnak teljességgel a javukra kihasználni. Az ősi nép kategóriával, illetve a népért érzett felelősség kategóriájával nem tudnak mit kezdeni. Nem véletlen, hogy ebből a körből hangzott el olyasmi, mint: svájci sapka - értve a Szent Koronát, vagy tetem cafat - értve a Szent Jobbot, vagy artista - értve a keresztre feszített Jézust. Ezekkel a kijelentésekkel mélyen sértve hagyományainkat és a nép zömének vallását és önérzetét. Mi ez, ha nem nyílt antimagyarizmus? Vagy csak az antiszemitizmus elítélendő, sőt büntetendő? Mivel e nép szét van szóródva a világban, és az összetartásuk a vallásuknak köszönhetően jelentős, természetszerűen az internacionalista, határokon átívelő kapcsolatokban érdekeltek. Most ezt a fogalmat globalizmusnak hívják. A tartalom nem sokat változott.

Ezektől nem is várható, hogy ha a haza komoly veszélybe kerülne, pl. háború esetén, hogy akár az életüket is áldozva védjék azt. Számukra az ilyesmi csupán nevetséges hősködés. Nem egészen így működik ez Izraelben. Ott érzik a haza jelentőségének a parancsát. Mindenesetre a politikumban annak ellenére, hogy csak nagyon kis százalékkal képviseltetik magukat, mégis nagyon ügyes lobbizás útján az adok-veszek elv alapján elérték azt, hogy olyan fontos tárcákhoz jussanak, mellyel a népet könnyen lehet manipulálni. Ez pedig az oktatási minisztérium. Itt a másik csodás lehetőség a média hatalma mellett arra, hogy hogyan lehessen manipulálni a társadalmat már a kisgyermekkortól. Történelemhamisítás, elhallgatás, számukra fontos adatok kiemelése stb.

Ez a folyamat jelenleg is folyik, nem felejtkezve el a tankönyvek nyomtatásának privatizációjáról. Itt megint csak a nem magyar gyökerű és érdekű csoportok kezébe kerül a könyveink tartalmának kialakítása és ezáltal gyermekeink nevelése. Kezükben van, mint a történelem során már nem egyszer kiderült, a magyarság identitásrombolásának a legjobb módszere.

Meg kell még említeni a jelenlegi kormány pártját is. Ez már szinte egy ország vezetésének a siralmas karikatúrája. Kommunisták (kik zsírosra lopták magukat az orosz megszállás alatt), KGB-s ügynökök, Ávó-s martalócok és nemzetárulók kezében van az ország. És milliárdos bankárok mutatkoznak baloldali köpönyegben. Ez már viccnek is rossz. Itt teljesen nyíltan, már nem is törekedve a saját korrupt maffiahálózatos tevékenységük eltakarására, rabolják tovább a nemzeti vagyont. A mindenkori nagyhatalmaknak földig hajbókolva, megalázkodva, kiszolgáltatják hazánkat, ezáltal remélve jelenlegi helyzetük bebetonozását és pozícióik állandósulását. A korrupt pénzmosó barátaikat az államvezetőségi elithez tartozó korrupt ügyvédek védik az úgynevezett ,,rendőrség" asszisztálásával.


6. Eljutottunk egy teljesen kiárult, tönkretett, kirabolt országhoz, melyben a káosz uralkodik és melynek népe már kihalóban van. A nép lezüllesztése odáig vezetett, hogy ezt már fel sem fogja, sőt, képes saját maga is ennek az öngyilkos folyamatnak asszisztálni. Jó éjszakát 35 000 éves kultúra, jó éjszakát Magyarország. Remélem az örök álmod békés és nyugodt lesz!!!!!!!!!!!!!!

Vagy van mégis remény és feltámadás?

Van erőnk egy újrakezdéshez???


Van!!! Sosem feledjük el, hogy van egy olyan jogrendszerünk, mely képes volt országunkat és népünket több mind ezer évig életben tartani. Az évszázadok folyamán népünk tehetséges politikusai kikristályosodott jogrendszert tettek a nemzet asztalára, mely nem csak a magyarságot mentette át a hosszú évszázadokon át, hanem a betelepült népeknek is békés egymás mellett élést garantált. Arra is képes volt, hogy országunkat nagy csapások idején segítse újjászervezni, talpra állítani. Összehasonlítva a környezetben levő országok életszínvonalával, bizony meg kell állapítani, hogy magas kulturális és anyagi jólétet is biztosított a Kárpát-medence népeinek, legalábbis addig, míg az országért felelősséget érző nemzeti uralkodók gyakorolták.

A Szent Korona jogrendszerről van szó.

Földgolyónk országainak államszervezeteit összehasonlítva, meg kell állapítanunk egy döbbenetes tényt. A Szent Korona jogrendszer elüt az összes többitől. Az alapjai különböznek a világ többi jogrendszerétől. Miről is van szó? Miből áll ez a nagy különbség? Bármely alkotmányt megtekintünk, azonnal feltűnik a következő. Az államszervezet egy hatalmi piramist képez. A csúcson foglal helyet egy király, maharadzsa, szultán, vagy elnök. A lényeg ugyanaz. Itt egy fölülről lefelé terjedő parancsolati hálózaton keresztül, hatalmi szóval kormányozzák az ország dolgait. Kiszolgálják az ország hatalmi csúcsának az elvárásait, anyagi elképzeléseit. Ezen az alapon működik jelenleg akár Nyugat-Európa, akár Kelet, illetve a Távol-Kelet összes országa.

Ettől teljesen elüt a magyar Szent Korona jogrendszer felépítése. Itt nem a hatalmi csúcs diktál az érdekeinek megfelelően. Nem, mert itt egy eszmei érték az, ami az ország csúcsára helyeztetik. Ezt az eszmei értéket, jelen esetben a Szent Koronát szolgálja a nemzet összes tagja, függetlenül a társadalmi ranglétrán elfoglalt helyétől. Ebben a rendszerben a becsület, az erkölcsi tisztaság, a szeretet, de mindenek előtt az ország és a nemzet érdeke, szolgálata és tisztelete az, ami ezt a felépítményt összetartja.


7. Ebben benne foglaltatik sok olyan tényező, mely nélkül nem lehet huzamosabban úgy szolgálni a hazát és a népet, hogy ne legyünk egyben összhangban a természettel és ne tudjunk felelősséggel a gyermekeink szemébe nézni. A mi apáink által kidolgozott államszervezet képes volt az emberekben az egyenjogúság érzését kialakítani. Biztosítani a felelősségérzés kialakulását és fenntartását embertársaink, környezetünk és a jövőnk iránt.

Ezen értékrendszertől való eltávolodás indította el hazánk és nemzetünk pusztulását. Amikor a második világháború után elvették tőlünk államiságunkat, illetve félrelökték jogrendszerünket, nem kérdezték meg a népet, hogy ezzel egyetért-e! Egy nagyhatalmi terror kényszerített minket egy olyan államszervezet átvételére, mely az összes demokratikus jellemzőt hiányolta. Országunk egy illegitim állapotba került. Ezt a zűrzavaros időszakot használták ki a mindenkori nagyhatalmak talpnyalói, akiknek édes mindegy a haza és a nemzet sorsa. Kiépítették saját hatalmi struktúráikat. Ebben a káoszban eltelt annyi idő, midőn felnőtt legalább három generáció. A hatalmat magukhoz ragadók persze mindent megtettek és a mai napig megtesznek azért, hogy a nép elfelejtse ősi nemzetfenntartó eszmerendszerét. Mivel tudatában vannak abban is, hogy az országhatárok mögé rekedt és a távol külföldre szakadt nemzettársaink sokkal jobban megőrizték az identitásukat, mindent megtesznek az ellen, hogy a jelenleg felkínált kettős állampolgárság lehetőségét tönkretegyék, illetve zátonyra futtassák. Ezúttal is, mint már nem először, kimerítik a hazaárulás teljes mélységét. Tehát hazánk mai napig illegitim állapotban van!

Ennek eredménye: a nemzet gyorsuló pusztulása, az erkölcstelenség, a korrupció elburjánzása, nemzeti javaink elvesztése, a közömbösség elhatalmasodása, a kábítószerezés, a haza hanyatlása. Az ebből való kiút csak egyféleképpen lehetséges! Vissza kell helyeznünk ,,életben maradásunk garanciáját", a Szent Korona jogrendszert!

Hogyan fogjunk hozzá? Válasszunk minden tanyán, faluban, községben és városban párttól függetlenül olyan becsületre méltó, megbízható erkölcsös honfitársakat, akiket ismerünk, akikről tudjuk, hogy képesek érdekeinket becsülettel képviselni. Ezek a feddhetetlen erkölcsű, tiszta emberek azok, akik képesek lesznek egy alkotmányozó nemzetgyűlés lebonyolítására, és ezáltal megteremtik a jogi lehetőséget a Szent Korona jogrendszer visszahelyezésére. Ez az alapja a további nemzetmegtartó intézkedések elindulásának.


8. De ezt már a nemzetért felelősséget érző, becsületes magyar emberek könnyűszerrel elvégzik. Szerencsére már most is van egy olyan szervezet, mely a nemzet érdekeit szem előtt tartva, elkötelezte magát a Szent Korona eszmeiségének. Ez pedig a Magyarok Világszövetsége (MVSZ) - Patrubány Miklóssal az élén.
Ott megtalálhatók azok a tisztségviselők, akik képesek lesznek ennek az alkotmánygyűlésnek a lebonyolítására.

Csak kezdjünk végre hozzá!
Isten áldja Magyarországot!
Forrás itt és a szerző: István Viktor Dunavölgyi - http://www.facebook.com/istvan.v.dunavolgyi

Become FREE - MAG tudás - Pártok nélkül - Vélemények - Rovásírás - Rabok-Szabadok - Szkíta-Hun - MAG ész - Nap és Hold - Petőfi - MAG Ősvallás - MAGyarságod - Hun-Avar - Kárpát-medence - Hiszekegy - Pozsonyi csata - Mit kér a Nép! - Tudsz jobbat? - Táltosok - MAG Őshaza - Jézus-Sumer - SZK Alkotmány - Magyar sorsot-Magyar kézbe - Istenes Honfoglalók - MAGYARNAK lenni - EU-Nyet - Indulók - Paradoxon - Island példa - Aranykor - Attilától-Koppányig - Árpád Apánk - Prof. Badiny - EGYsÉG - HAARP - Betelepítés - Igazságot - Rovás-jelkép - MAG Egység - 8 boldogság - SZERetet - MAG-hit - Kamat - Makói-gáz - Mérgeznek - Nibiru-Planet - Idősek - Kiárusítás - Anahita - Rovás-ABC - Magamról - Választás2011 - Igazságos Mátyás - Csonka Magyarország - tri-A-non! - Gyógynövények - KeReCSeNY - Halhatatlanság - BlogPost - Domonyi Blogja - Szkíta-Hun-Magyar - Aries-YouTube - ARIEStart - Aries Hungary - ARIES Üzleti Hálózat - ARIES.hu - AriesTrade.com - Aries Galéria - Domonyi Károly FB oldala - Rovásírás lap - Turul lap - Magyar lap - Magyarország lap - Pilis lap - Térkép