Aries.hu   TOVÁBB!

FELHÍVÁS EGYSÉGRE, MAGYAR!

Zászlós Az esemény megszervezésben és a köztudatba való bevitelében csak és kizárólag magunkra számíthatunk. Nemhogy média támogatottságot nem fogunk kapni, hanem ellenkezőleg. Komoly ellenszelet. A hatalom pontosan tisztában van vele, hogy egy összeálló, pártok, szervezetek, irányzatok megosztottságán felülemelkedni tudó magyarság, hatalmuk végét jelenti. Nyilvánvalóan mindent elkövetnek, hogy ez ne következhessék be.

Mi az, amit elérhetünk, ha megkérdőjelezhetetlen méretű tömeg fejezi ki a változás iránti igényét?

Elérhetjük azt, hogy ősi tiszta törvényünk alapján, a Szent Korona jogrendszere szerint rendezzük be saját életünket, és az állami irányítás munkáját. Vagyis elérhetjük, magát a


1.
Magyarországon, magyar érdekeknek megfelelően, magyar emberek hozzanak törvényeket, és ne hajbókolva rohangáljanak országrontó vezetőink Brüsszelbe, nemzetünket vágóhídra küldő parancsokért, mint manapság.

2.
Ami a Szent Korona Országának földjében, földjén, és a felett található, minden a Szent Korona, vagyis az egyetemes magyarság tulajdonában áll. A tulajdon jogokkal megegyező birtokos jogokat, csak a Szent Korona országának alapító tagjai gyakorolhatnak (idegenek semmilyen körülmények között nem!). Vagyis minden eddig jogtalanul elcsalt, eltulajdonított érték, a Korona tulajdonába visszaszáll.

3.
A törvény előtt, mindenki egyforma jogokkal bír. Nincsenek kiváltságok, és kiváltságosok, mint jelenleg. Megszűnik a pénzen vett igazság, az uram-bátyám alapon működő osztogatás.

4.
Minden magyar érték magyar érdekeket kell, hogy szolgáljon. Vagyis a zseniális magyar elmékből megszülető találmányok Magyarországon, magyar érdekeknek megfelelően hasznosuljanak, és ne - az országból rejtélyes utakon kikerülve -, idegen pénztárcákat gyarapítsanak.

5.
Az ország lakossága által megtermelt többlet vagyon, adók formájában megtermelődő hányada, a helyi közösségek által kerüljön hasznosításra, a helyi település érdekeinek megfelelően. Ebből a bevételből részesüljön a központi költségvetés. Ne fordítva, ahogyan ma működik. Ne néhány fős politikai elitnek tartott "főember" rendelkezzen ezermilliárdok felett.

6.
Jól elkülönített hármas hatalmi rendszer, - irányítás, végrehajtás, ellenőrzés - a kör közepét hagyd üresen elve alapján, mert az Istené. Jelen esetben a Koronáé, vagy ha az Isten kijelöl a Korona alá szakrális királyt, akkor az övé, de ebben az esetben is a hatalom gyakorlása ténylegesen Istené. Az irányítást, 7 (vagy több) Tisztaszívű Magyar látná el. A végrehajtást, a Parlament felsőházában, korlátozott létszámmal jelenlévő szakértők vezényelnék. Az előző egységek feletti ellenőrzést pedig a Parlament alsóházának nevezett intézmény, aminek a tagjai, kivétel nélkül negyvenedik életévüket betöltött Anyák gyakorolnák. (Csendben megkérdezem, hol van ma ilyen lehetőségünk, és hogy különül el napjainkban az irányítás, végrehajtás, ellenőrzés? Mindent a parlamenti pártokrata diktatórium működtet, idegen akarat bábújaként, a magyar nép akarata ellenére!)

7.
Az irányító struktúra hatalmi központok kialakulását gátló elvének ellenére -, ha mégis valami homokszem kerülne a gépezetbe, akkor a Szent Korona tagjának, nem csakhogy joga, hanem kötelessége ellenszegülni, a politikai bizalommal visszaélővel szemben. Ez törvényben rögzített Ellenállási Jog!


Ez a Szent Korona Alkotmánya, a szabadság alkotmánya tömören. Ez őseink által nemzetünkre hagyott, magyarságot megmentő öröksége. Ebben rejlik az igazi, a tényleges, a világnak példát mutató rendszerváltás lehetősége. Éljünk vele magyar Testvérek!

A fent felsorolt iránymutató elvek, kivétel nélkül a magyar emberek, az egyetemes magyarság érdekeit szolgálják.

Akik valódi változást akarnak, és a céljuk valóban a magyarság sorsának jobbra fordítása, a fenti tételekben meg kell, hogy találják azokat az értékeket, amit esetleg az általuk korábban elképzelt, egyéb más megoldások helyett is el tudnak fogadni.

Legyen a Szent Korona Alkotmányának fenti néhány pontja, az egységet megteremtő közös nevező!Most ki fog derülni, ki az, aki tényleg akarja az igazi változást, és mellé áll a Magyarság ügyének, és ki az, aki ellenérdekelt. Ha úgy tetszik az ocsú el fog válni a MAG-tól.

Ahhoz, hogy el tudjuk nyerni szabadságunkat, sok feladatot kell felvállalni és elvégezni, rövid idő alatt. Elsősorban a fejekben kell rendet tenni.

Tudatosítani kell magunkban, és meg kell értetnünk másokkal is, hogy nem a Pityi Palkó hív bennünket egységre, hanem a Szent Korona, ami jogi értelembe véve is AKI, és nem ami.

Az elvégzendő feladatok a teljesség igénye nélkül, amit mindenki saját lehetősége szerint megtehet, ha munkájával hozzá szeretne járulni a hőn áhított sikerhez:

  - kapcsolatot találni olyan döntési helyzetben lévő vezetőkkel, akik pozíciójukból fakadóan, meg tudnak szólítani tömegeket, és valódi változásokat akarnak. (szakszervezeti tisztségviselők, Magyarok Szövetségének felső, és területi vezetői, JOBBIK-os sejtek, kiábrándult FIDESZ-es csoportok, civil szervezetek, szurkolói csoportok, egyesületek stb.)

  - ismert, hazafias érzelmű emberek megtalálása, akik hajlandóak népszerűségüket felajánlani közös ügyünk mellett, akár csak személyük által, vagy tevőlegesen is.

  - bármilyen média, vagy reklám felület, az eseményt hirdető kis reklám film készítése és annak terjesztése, az esemény időpontjának megjelenítése saját honlapon, helyi TV, rádió, internetes fórum, (egyéb ötletek)

  - saját élettérben szórólapozás felvállalása, az esemény rövid leírásával, időpontjának és helyszínének feltüntetésével. (jól jön ilyenkor egy postás a "családban")

  - már az is óriási segítség, ha valaki a saját levelezését, és tovább küldött email-jeit az alábbi szöveggel zárja az esemény napjáig bezárólag:
  "Találkozzunk a Magyar Egység Napján, a Hősök terén, 2011. augusztus 21-én este 7 órakor!"

  - a közösségi portálok adta lehetőségek minél hatékonyabb kihasználása, (ötletek, és azok megvalósítását vállaló emberek szükségeltetnek)

  - az esemény napjára lehet szervezni egyéb programokat, aminek befejező akkordja a Nagygyűlés helyszíne, és időpontja. (osztály,- és egyéb közösségi találkozók, kirándulások, sportesemények, stb.)


Elég volt a sehova sem vezető, igazi súlyt nem jelentő tüntetgetésekből, mert az csupán pótcselekvés. A legnagyobb tiszteletem azoké, akik végre megmozdulnak saját érdekükben, de nem tüneti kezelésre, a szűk közösségek, elhatárolt érdekeinek érvényesítésére van szüksége a Nemzetnek, a Hazának. Nem hintőporozni kell a rákos fekélyt a Nemzet testén, hanem el kell távolítani azt, mielőtt végleg megöli a beteget.

Egyszerre kell megmozdulni mindenkinek, hogy célunkat elérjük! A megosztottság, a különutas politizálás nem vezet sehova!

Egy nemzet erejét, nem hadseregének ereje adja, hanem az
EGYSÉGE!

Erre az egységre szólít fel nagy tisztelettel, minden becsületes, igazi változás után sóvárgó magyar embert, a vereckei, és a trianoni Zarándok:

Orosházi Ferenc
aki büszkén viseli a kitüntető Zászlós nevet

Ha tenni, cselekedni akarsz, vagy van információd, kapcsolatod, ötleted, ami közös ügyünket előre viszi, és meg szeretnéd osztani, vagy akár csak életjelet akarsz adni magadról, kérlek (!), küldj egy pár szavas üzenetet az alábbi e-mail címre. Azért, hogy tudjunk rólad, hogy meg legyen elérhetőséged, hogy híreket cserélhessünk, hogy tudjuk, csak egynéhányan, vagy sokan akarjuk az igazi változást:

2011.aug.14@gmail.com

"Szeresd magyar testvéredet, mint önmagadat! Fegyvert reájok ne emelj s nyelveddel se vétkezz ellenök!
Tartsatok össze, segítsétek egymást és az Úr szeretete, az Úr védelme, és az Úr ereje veletek lészen!"

(Wass Albert)


A zarándok utak, képekben, és írásban

A vereckei zarándoklat útközbeni eseménye
2011. Április 11. Debrecen
http://www.karpatiharsona.info/index.php?option=com_content&view=article&id=9921:oroshazi-ferenc-uezenete-a-nemzethez&catid=43:civil-kurazs&Itemid=67


2011. Április 18. Kossuth tér
http://www.youtube.com/watch?v=UbzPktpeLMc


A trianoni zarándoklat
http://www.koronaszer.eoldal.hu/cikkek/trianoni-zarandoklat/


2011. június 04. Kossuth tér
http://dl.dropbox.com/u/27776914/1920.doc

Egységes Magyarság, álom? Legyen valóság!

Zászlós Bösztörpuszta. Magyarok Országos Gyűlése. Az utóbbi évek rendszeresen visszatérő programja augusztus közepe, huszadika tájt.

Békésen, az egyik előadó sátortól a másikig poroszkálva, az árusok színes forgatagában nézelődve nyeljük a port, és persze rá azonnal a hideg sört. Ismerős, ismerős hátán. Jól el vagyunk. Az éppen végig hallgatott előadás tanulságait átbeszélve hozzá tesszük a magunkét, ki-ki habitusa szerint kimondva a kimondhatatlant, vagy csak költői díszítésekkel utalva rá. A konklúzió mindig ugyanaz. Immáron évek óta. Nagyszerű nemzet vagyunk, sőt a világ legnagyszerűbbike. Ennek ellenére - ó micsoda méltánytalanság -, hogy bánnak a befogadottak velünk.

Milyen igaza van - állapítjuk meg - X-nek, de kiváltképp Y-nak! Úgy kellene csinálni, és minden megoldódna. Könnyesre sírjuk egymás vállát a Nemzet Doktorának előadásán, mint eddig minden évben, és megint csak reszkető szájszéllel megállapítjuk, mennyire ragyogó ember, milyen kiváló elme, és mennyire tisztán lát világunkban.

Aztán a nap végén fejlehajtva, de szívünkben feszítő dacos magyar büszkeséggel haza megyünk. Még néhány napig felidézzük a Nagyharcos színpadról hozzánk idézett, lángoló szavait, és lelkünk mélyén várunk a napra, amikor megszólíttatunk. "Gyertek, cselekedjünk!" De ez a nap várat magára. Nem akar eljönni. Nem szól hozzánk, sem a Nagyharcos, sem egy másik színpadról a Megmondó ember.

Közben az életterünk elfogy. Lassan már a puszta létünket is megadóztatják. Már nem tudjuk fizetni. Nyakunkon a Hivatal, minden gőgjével, eltipró semmivel nem törődő hatalmával. Mi meg jó állampolgárhoz méltóan igyekszünk megfelelni igényeiknek. Szinte csak Nekik dolgozunk, meg a hiteleinknek, sárga csekkjeinknek. Persze a "szerencsésebb" mert Ő legalább szolgálhat a Multinak, az Úrnak. Örül, hogy zsellér lehet saját hazájában.

Bösztörpuszta, 2011. augusztus 12-13-14. Magyarok Országos Gyűlése. Alig várjuk. Megint találkozhatunk, töltekezhetünk egymással, egy sereg jóérzésű igaz magyar emberrel. Jót beszélgetünk a világ dolgairól, a boszniai piramisok okán, harmincezer éves Kárpát-hazai múltunkról, na meg persze szót ejtünk talán nem is mellékesen a zsidókról, cigányokról, gyurcsányokról, orbánokról.

Aztán, mint eddig mindig, egyszer csak vége lesz a rendezvénynek, és haza megyünk. Fejlehajtva, szívünkben feszítő dacos magyar büszkeséggel.

Mi lenne, ha ezúttal mégsem így lenne? Mi lenne, ha lenne a napnak ezúttal estéje? Vagy inkább estélye! Méltó befejezése! Olyan esemény, amire várunk ki tudja mióta!

Képzeljük el! Azt a sok-sok magyart a bösztörpusztai rendezvényről, és az ország minden más tájáról, egy hétre rá, (augusztus 21-én) egy időben, egy helyen! Azért, hogy végre tegyen, cselekedjen, kiálljon magáért, családjáért, magyarságáért, a Hazájáért! A Szabadságáért!

Azért, hogy a jelenlegi törvényekkel is összhangban lévő módon, kikiálthassuk a Szabadság Alkotmányát! Ami ténylegesen a mi utunk, a magyarság útja! Ami arról szól, hogy Magyarországon, magyar emberek érdekeinek megfelelő törvényeket, magyar emberek hozzanak. Nyilvánítsuk ki, hogy nincs szükségünk egyetlenegy UNIO "bölcs" tanácsára, pláne nincs szükségünk más, nemzetidegen országok, magyarság érdekeinek ellentmondó "befektetéseire".

Képzeljük el, hogy másnaptól, ahogy újra érvénybe helyeztük a Szent Korona jogrendjét Alkotmányunkká, A Szabadság Alkotmányává, megváltozik a világ rendje. Idegen ország szülöttje, tulajdont Magyarföldön nem szerezhet. Amit azodáig mindegy milyen módon, eltulajdonolt, kiprivatizált, okosba lejátszott, bagóért megvette, elcsalta, vagy akár a törvényt felhasználva elbirtokolt, az VISSZAJÁR!

Merthogy, minden tulajdon - a föld alatt, a földön, és a föld felett - a magyar népet jogilag képviselő Szent Koronáé! A Szent Korona, nem AMI, hanem jogi személy, vagyis AKI! A nép képviselője, jogi értelemben helyettesítője. Minden az Ő tulajdona. Mi magyarok, akik Kárpát-hazában születtünk, a tulajdonjoggal megegyező birtokos jogokat gyakorolhatjuk. Csak mi! Senki idegen!

Másnaptól újra a mi tulajdonunkba kerülnének vissza termőföldjeink, az ivóvizeink, a hőforrásaink. A föld mélyén található, hátsó szándékkal már feltérképezett ásványi kincseink. Miénk lenne újra a Nemzeti Bank(!), vele a saját pénz kibocsátásának lehetősége. Miénk lenne a Televízió, a Rádió, és vele a hiteles tájékoztatás. Újra miénk lehetne valódi történelmünk, ősi hagyományaink, sok ezer esztendős kultúránk, vele önbecsülésünk. Újra saját igényeinket kielégítő módon gazdálkodhatnánk, vethetnénk és arathatnánk.

Másnaptól viszont nem lenne a miénk a sok százmilliárd EURO-nyi államadósság, merthogy a Szent Korona Országa nem vett fel hitelt senkitől. A Szent Korona Országa viszont felül kívánja vizsgálni a trianoni szerződést, merthogy jogos gazdasági követelései vannak a békeszerződésnek nevezett förmedvény ránk erőszakolóival szemben.

Mindez csak álom? Legyen valóság!

Mi kell hozzá? A Te jelenléted Barátom, meg persze a Te barátodé is, meg barátod barátjának a jelenléte is. Tudjanak általad az eseményről a szomszédjaid, rokonaid, levelező partnereid. A "hivatalos" írott, és elektronikus médiára egyáltalán nem számíthatsz, és úgy tűnik - a korábbi tapasztalatok alapján -, hogy az agyon ajnározott Echo tévére sem. Kizárólag magunkra vagyunk utalva, mert a hatalom mindent elkövet, hogy agyon hallgassa, ellehetetlenítse a megmozdulást. Tudja ugyanis, hogy az Egységes Magyarság a rendszerük végét jelenti.

Csak magadra számíthatsz, csak magunkra számíthatunk! Ettől válik gyötrelmesen nehézzé a feladat, viszont pont emiatt lesz csodálatos a sikeres végeredmény, mert csak az lesz igazán a Tiéd, amiért megküzdesz!

A sikerhez szükségeltetik, hogy a nemzetinek nevezett internetes portálok ne csak nevükben legyenek azok. Ne csak a Nemzeti Hírháló legyen tevőlegesen is nemzeti, és jóindulatúan, támogatóan cselekvő, hanem a nagymagyar, a mélymagyar, a megmondómagyar, a világmagyara, az összvilágmagyar, a magyarmagyar, a legmagyarabbmagyar és az annál is magyarabbmagyar, a labancellenes magyar, a hun-szkita-hír-magyar is odaálljon lehetőségeivel a Magyar Egység megvalósulása mellé. Hitből, meggyőződésből.

Ha segíteni a saját érték rendjük miatt nem akarnak, mert másképp képzelik el a folytatást, természetesen tehetik. Saját belátásuk, lelkiismeretük szerint. De akkor kérem, legalább ne ártsanak! Ne kezdjék el szajkózni, hogy nem érett meg a magyarnép az egységre, vagy azt, hogy nem érett meg az idő a cselekvésre. Vagy ne mondják azt, hogy hagyjuk a parlamentre a politikát, mert jó úton haladnak, vagy azt, hogy majd a következő választáskor biztosan megoldja a "nagyonradikális" formula dolgainkat.

Senki nem fogja megoldani helyettünk. Senki. Eddig sem oldották meg, mert nem céljuk. Őket más célok vezérelnek, ami nem egyezik a magyarság céljaival, nem egyezik meg a mi jövő képünkkel. Mert a "mások", az Ő elképzeléseikben nekünk egyáltalán nem szánnak jövőt!

Magyar Ember! Ősi, talán a legősibb nép sarja vagy! Tartozol (h)őseidnek, tartozol Hazádnak! Erről az oldalról senki nem kéri a pénzedet! Senki nem kéri a véredet! Csak annyit kérünk, légy végre Magyar, és állj ki mellette! Emeld fel végre büszkén a fejedet, nyújtsd ki társad felé a kezed!

Gyere el, és hozd el magaddal akit csak tudsz a

Magyar Egység Napjára,

2011.augusztus 21-én este 7 órára a Hősök terére.

Mi ott leszünk, és a legnagyobb szeretettel és tisztelettel várunk Rád, hogy együtt lehessünk az új közös jövőnk hajnalán. Várunk Rád, hogy együtt ünnepelhessük Szabadságunk napját. Nélküled nem fog menni! Szükségünk van Rád, szükségünk van egymásra, szüksége van a Nemzetnek ránk!

Magyar testvéri szeretettel számítok jelenlétedre:
Kiskunlacháza, 2011. Június

Orosházi Ferenc
a Zászlós


"Minden vagyonodat elvesztetted. A virágok is elvesztették színpompás ékszereiket, csak puszta gyökerük maradt meg a föld alatt. Azért ne hidd, hogy most már többé sohasem fognak virágozni."

(Wass Albert)


Orosházi Ferenc: Mit, miért?
A Magyar Királyság, vele nemzeti önállóságunk 1944. március 19-én a német bevonulás miatt - nem önszántából -, megszűnt létezni. A német és a szovjet megszállás, gyakorlatilag átmenet nélkül egymást váltotta. A II. Világháborút követő 45 év a Szovjet birodalom fennhatósága, a kommunista ideológia elnyomása alatt telt.

1990-ben következett a rendszerváltásnak elkeresztelt módszerváltás. A Királyságot ekkor sem szüntették meg (nem is lehet). Ez volt az az időszak, amikor még hittünk. Reméltük, hogy annyi év megpróbáltatása után sorsunk jobbra fordul, de szemünkre hályog került. Ma már tudjuk, hogy - néhány lángelme kivételével - teljesen vakok voltunk.

Nemzetünk húszévnyi megaláztatása, gyarmati sorsba süllyesztése, erkölcsi lezüllesztése, az ország vagyonának teljes kifosztása közben, 2011. április 18-án, a kétharmados fülkeforradalmárok összetákolták az alaptörvényüket, amelyben hivatkoznak a Szent Koronára, mint követendő(!) értékre.

Hivatkoznak, de nem a Szent Korona erkölcsrendje szerint cselekszenek. A Szent Korona szellemiségével ugyanis, a sáska népekre oly jellemző, kivagyi, másokon keresztül tipró életmód, harácsoló viselkedési morál, öntelt, arrogáns, nemzetvesztő ország vezetési forma, nem összeegyeztethető. Kiárulták, kiárusítják földi javainkat, gombokért osztogatják mindenféle jöttmentnek. Most már őseink otthonát, a földet, az anyaföldet, szó szerint a hazánkat játsszák át "nekik" hitszegő áruló módjára.

A Szent Korona Alkotmánya a tulajdon viszonyokat nagyon egyszerűen rendezi. A világon egyedülállóan, nem magyar észjárású ember számára érthetetlen módon. A világ más népeinek gondolkodásába egész egyszerűen nem fér bele, hogyan lehet minden jogok forrása - az ő értékrendjük szerint - egy tárgy. Szerintünk pedig, velük ellentétben: "Az általa képviselt értékek jelentik, az egyetlen, valóban demokratikus alkotmányt a földön. Az egyetlent, ami az emberek szabadságát és egyenlőségét hirdeti." (William Sexpeare, én és ÉN c. könyvéből)

Ugyanis mindent - ami a földön, föld alatt, és a föld fölött található - a Szent Korona, azt saját tulajdonaként rendeli. Így a "te" tulajdonodat is. Te "csak" a birtokosa vagy, ami valójában megegyezik a tulajdonjoggal. Néhány dolgot nem tehetsz meg vele: a legfontosabb az, hogy nem idegenítheted el. Ez nem azt jelenti, hogy nem adhatod el, csak figyelj a magyar szóra! Nem idegenítheted el! Vagyis nem adhatod el a birtokolt ingatlanodat, csak a Kárpát-haza, a Szent Korona nemzetek-közösségét alkotók - akik elismerik a Szent Korona legfőbb méltóságát -, valamely tagjának.

Idegennek NEM!

Ez a Szent Korona nemzet és honvédő csodája!

(mellékesen jegyzem meg, hogy Izrael állam is hasonló módon jár el. Mi több, ha egy izraeli állampolgár bárhol a világon ingatlant szerez, az a zsidó állam törvényei szerint, Izrael tulajdonát képezi, és persze azt gondolja, hogy azt jogosan meg is védelmezheti. Belegondoltunk már, hány százezer hektár hazai termőföld és egyéb ingatlan lehet ezen egyedek kezében?)

Nézzük röviden, mit jelentene a gyakorlatban, ha holnaptól visszaállítanánk ősi Alkotmányunkat. Jogilag vissza kell mennünk 1944. március 19.-ére. Erkölcsiségben, gondolkodásban pedig bő ezredévvel, I.István korát megelőző időkre. Oda, ahol még a magyarság életében nem vert gyökeret az ármány és az áruló hitszegés.

Először. Ami 1944 óta történt, jogi értelembe véve semmisnek tekintendő. A teljesség igénye nélkül például:

- nem vettünk fel senkitől semmiféle kölcsönt - mint ország -, tehát nem is tartozunk senkinek egy "huncut buznyákkal" sem. Sem kamattal, sem tőkével.

- nem vagyunk tagjai semmiféle nemzetközi szervezetnek, így sem az EU-nak, sem a NATO-nak, sem az IMF-nek.

- minden egyes nemzetközi szerződés - így a Multikkal megkötöttek is - semmisnek tekintendő, de valós nemzeti érdekeinknek megfelelően, természetesen bármi újra tárgyalható.

Másodszor. A Szent Korona tulajdona semmivel sem terhelhető. Így az a ház, lakás amiben te élsz - vagy egyéb más földterületek, erdők, mezők, ipari ingatlanok - sem. Ha van a birtokodban lévő tulajdonlapon bármilyen terhet jelentő bejegyzés, lekerül róla. Mindenféle rárakódott mocsoktól tisztává kell tenni a Szent Korona tulajdonát, merthogy nem lehet másként. Ingatlan birtokosa - a fentebb leírtak szerint -, csak a Kárpát-haza szülöttje lehet. Nem bújhat el nemzetidegen semmilyen kft, Rt, alapítvány és egyéb, jelenkorszakunk divatos álcái mögé, vagyis birtokos jogokat, csak természetes személy gyakorolhat. Amennyiben ez a Szent Korona Alkotmánya szellemének megfelelően nem lehetséges, akkor minden jog - a birtokjog is - visszaszáll oda, ahová rendeltetett, a Szent Korona tulajdonába.

Bizalommal, szeretettel fordulunk embertársaink felé. Felnőtt, családi szinten is önálló döntéshozásra jogosult - nem adókkal, közterhekkel agyongyötört - társadalom megvalósulását segítjük elő a Szent Korona történelmi Alkotmányának helyreállításával. A nemzet irányítás, az igaz-szólás, az igazságosság, a mindenkire vonatkozó teherelosztás és teherviselés, a természettel való harmonikus együttműködés szem előtt tartásával valósul meg. Oly módon, hogy a - Magyar Nemzet érdekeit a legmesszebbmenően figyelembe vevő - felelősségteljes irányítás, végrehajtás és ellenőrzés hármas egysége, ténylegesen elkülönül egymástól.

Helyre állítjuk a munka becsületét, és természetesen helyére tesszük a segélyezés rendszerét. Teret engedünk az összes olyan világra szóló, csodálatos magyar találmánynak, amelyet az élővilág károsító, természet gyilkos, emberszabású élősködök a "haszon" érdekében ellehetetlenítettek, és végre a magyarság, és az összemberi társadalom érdekeit szolgálhatják.

A Szent Korona Országában nincs mit takargatni, nincs rejtegetni való. Nem lesz több titok, nem lesz több pusmogás, emberöltőnyi, vagy azt meghaladó titkosítás. Helyette feltárjuk a múltat. A múlt kivizsgálására és a valódi elszámoltatásra vonatkozó jövőbeni cselekedeteinket nem a gyűlölet, hanem az igazság kiderítése iránti jogos igény vezérli.

Ezt szeretnénk. Ezt akarjuk. Ezt valósítjuk meg.

Mi a teendőd? Tudj róla, és ismertesd a környezeteddel, mi, miért, milyen célból fog történni. Tisztelettel kérlek, terjeszd ezt az írást. Nyomtasd is ki - lehetőségeidnek megfelelő példányban -, és juttasd el az internetet nem használó nemzettársainkhoz is.

Kiskunlacháza, 2012. április 9. Húsvét-hétfő
Orosházi Ferenc
a Zászlós, a Magyar Nemzeti Hadsereg tisztje


  A Magyar Egység Napja.

Ma Magyarország, nem egy szabad, független ország. Ki van szolgáltatva az EU döntéshozóinak, a nemzetközi pénzügyi oligarchiák kényének, kedvének. Adóság csapdában, kamatrabszolgaságban sínylődünk, és terveik szerint fogunk is az idők végezetéig.

A Szent Korona Alkotmánya kimondja:
Magyarország örökké szabad. Magyarországon, magyar embereknek, magyar emberek által, magyar érdekeknek megfelelő törvények szülessenek.
Tudsz ennél jobbat?

Ma Magyarország földi javai, természeti kincsei, stratégiai üzletágai külföldi tulajdonban vannak.
A Szent Korona Alkotmánya kimondja:
Magyarország területén minden, ami a földön, az alatt és felett található a Szent Korona - soha el nem idegeníthető - tulajdonát képezi. A birtokos jogokat - ami ez esetben megegyezik a tulajdonjogokkal, a külföldi kézre való átjátszás kivételével - a Szent Korona Országának tagja gyakorolhatja. Amit eddig elvettek így, úgy, vagy amúgy, visszajár!
Tudsz ennél jobbat?

Ma Magyarországon annak van igaza, kiváltsága, helyzeti előnye, akinek hatalma, pénze van.
A Szent Korona Alkotmánya kimondja:
A kötelezettségek és jogok tekintetében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez.
Tudsz ennél jobbat?

Ma Magyarországon - és persze a világon - a pénz hatalma alá rendelődik minden. Akár a természet kárára is. Korszakalkotó, természet és ember kímélő találmányok kerülnek íróasztalok fiókjaiba, vagy lehetetlenülnek el, ha a nemzetközi olaj, gyógyszer és politikai maffia érdekeibe ütközve.
A Szent Korona Alkotmánya kimondja:
Minden magyar érték - szellemi és anyagi -, a természet és a magyarság érdekeit kell, hogy szolgálja.
Tudsz ennél jobbat?

Ma Magyarországon demokrácia van, ami idegen érdekek által irányított, pártok által működtetett diktatúrát jelent. A "szabad" választások alkalmával, arra adhatjuk voksainkat, akiket a háttérhatalom e célra kijelöl, vagyis az "Ő" befolyása alatt áll. Bizonyíték erre az elmúlt húsz év során megtízszereződött államadósság, és a nyom nélkül elherdált állami vagyon. Felelős nincs. Az egymást váltó kormányok egymást mossák tisztára, néhány pojácán elverve tessék-lássék a port. Érdekeink érvényesítéséhez nincsenek megfelelő eszközök, nincs média tájékoztatás és persze akarat sem hozzá. Ha felemeled a hangod, te vagy az antiszemita, a rasszista, a fasiszta. Ha az utcán merészelsz tiltakozni, csőcselék és/vagy terrorista leszel.
A Szent Korona Alkotmánya kimondja:
Mindazok vezetőkkel szemben, akik visszaélnek a bizalommal, és megsértik a Szent Korona Alkotmányát, nem csakhogy joga, hanem kötelessége a Szent Korona tagjának ellentmondani, ellenállni. Ez az ellenállási jog. 1222-től az Aranybullában foglaltak szerint, ÖRÖKÉRVÉNYŰ jogunk!
Tudsz ennél jobbat?

Ma Magyarországon a parlamenti demokratikusnak nevezett önkény játékszabályai szerint, az irányítás, végrehajtás és az ellenőrzés teljesen összemosódik. Minden a pártérdekek alá rendeződik, figyelmen kívül hagyva a Nemzet igazi érdekeit.
A Szent Korona Alkotmánya kimondja:
Az irányítás, a végrehajtás és az ellenőrzés háromlábú biztos talapzaton állva, elkülönülten, érdekösszefüggések nélkül, a vezetésben résztvevő személyek visszahívhatóságával valósuljon meg.
Tudsz ennél jobbat?

Ma Magyarországon egy szűk politikai elit dönt a megtermelt többletjavak, adóbevételek ezermilliárdjainak elosztásáról.
A Szent Korona Alkotmánya kimondja:
Az adóforintok formájában kifejezhető bevétel a keletkezés helyszínén, vagyis a települések közösségei által kerüljenek felhasználásra. Abból részesüljön a központi irányítás. Ne fordítva, ahogy manapság. A helyi közösség jobban el tudja dönteni, hogy arra van-e szüksége, hogy meglegyen a téli tüzelő az iskolába, vagy esetleg gigantikus völgyhidakra, mezőn felépített alagutakra, vagy aranyárban épülő autópályára van-e szüksége a településnek. Tudsz ennél jobbat?

Ma Magyarországon hallottál már arról, hogy egy sztrájkoló közösség érdemben elért volna valamit? Nem? Hallottál már olyat, hogy a nép által kezdeményezett népszavazást kitűztek volna? Nem? Még akkor sem, amikor 600 ezer aláírás gyűlt e célból össze? Hallottál már olyat, hogy bármilyen jogi lépés, ami a hatalom ellen irányult a felperes igazával zárult? Nem? Hogy lehet ez? Hát nem demokráciában élünk? De igen! Pontosan ott. A legaljasabb találmány a világon, mert elhiteti, hogy jogaid, lehetőségeid vannak. Azért arra gondosan ügyelnek, hogy megosszák a Nemzetet, mert az egyetlenegy ellenszere a diktatúrának az EGYSÉG! Az ellen nincs orvossága, csak az erőszak! Ez az eset viszont már máslapra tartozik.
Tudsz ennél jobbat?

Ha igen, akkor mondd, és tegyünk úgy! De tegyünk! A csodában reménykedés, a várakozás, a 2014-es választási eredményekben való bizakodás, ha mégsem akkor majd az azt négy év múlva követő választások fényes jövő képe, Nemzetünk halálát jelenti.

Tennünk, cselekednünk kell, hogy gyermekeinknek lehessen magyar múltja és jövője!

Egységbe Magyar! Találkozzunk

2011.augusztus 21. 19 órakor
a Hősök teréhez közel lévő Regnum Marianum keresztjénél!
Orosházi Ferenc
a Zászlós

(ne azt nézd, hogy egy általad ismeretlen, sehonnan jött Valaki hív, hanem azt,
hogy Hazáját, Nemzetét féltő jószándék vezérli)Keresd Istenünket!

"Ne járva közelítsd ISTENT, mert nem leled sehol. Nézöl jobbra, nézöl balra, előre, hátra, magad elé, magad mögé, alád, föléd. Nem leled, és azt mondod nincs is!

Nézz magadba, kövesd ŐT bensődben, kövesd érzelmeiddel, kövesd tekinteteddel, eszeddel.

Járd az UTAT saját belső végtelenségeid terein. Az ÚT végén megtalálod ŐT, s ha megtaláltad, te sem vagy többé, Ő sincs többé, mert elérvén, egy leendsz VELE."

(Yotengrid II. ISZ-TIEN VILE GEN)


MAGYAROK ISTENE óvja nemzetünket!Egy az Isten!


"Kezdetben létezett a Szellem, a Lélek és az Erő. A nagy "EGY"-ben élt a Minden felett. Leírhatatlan, kifejezhetetlen és elérhetetlen hatalmasságnak hittük. Neve: ÍZ.

ÍZ "volt" a Kezdetben és "van" örökké a Minden felett.

ÍZ alatt nyugodott a Csend. Mozdulatlanságban hordta az ősanyagot. Az ősanyagban - az ősvizet. Az ősvízben - az Élet ígéretét. E három egységét is hittük. Neve: TEN.

Így lett nekünk a "kezdet": ÍZ-TEN."

(részlet a Magyar Bibliából - a "Magyar Ószövetségből")

    
Become FREE - MAG tudás - Pártok nélkül - Vélemények - Rovásírás - Rabok-Szabadok - Térkép - Szkíta-Hun - MAG ész - Nap és Hold - Petőfi - Paradoxon - MAG Ősvallás - MAGyarságod - SZERetet - Hun-Avar - Kárpát-medence - Hiszekegy - Pozsonyi csata - Mit kér a Nép! - Tudsz jobbat? - SZK Alkotmány - SZK Értékrend - SZKÉA - EU-Nyet - Indulók - Táltosok - MAG Őshaza - Jézus-Sumer - Island példa - MAGYARNAK lenni - Aranykor - Attilától-Koppányig - Árpád Apánk - Prof. Badiny - EGYsÉG - HAARP - Betelepítés - Igazságot - Rovás-jelkép - MAG Egység - 8 boldogság - MAG-hit - Kamat - Makói-gáz - Mérgeznek - Nibiru-Planet - Idősek - Kiárusítás - Anahita - Rovás-ABC - Magamról - Választás2011 - Igazságos Mátyás - Csonka Magyarország - tri-A-non! - Gyógynövények - KeReCSeNY - Halhatatlanság - Nibiru - BlogPost - Domonyi Blogja - Szkíta-Hun-Magyar - Aries-YouTube - ARIEStart - ARIES links - Aries Hungary - ARIES Üzleti Hálózat - ARIES.hu - AriesTrade.com - Aries Galéria - FaceBook profilok - Domonyi Károly FB oldala