Választás     Cégeknek    Keresés       Pilis Város    Indulj Innen   Kapcsolat    ARIES Network    Tagoknak  
Az idősek bölcsessége nélkül nem lehet jövőt építeni!
     Aries.hu             Tovább >>>    

SZERESSÉTEK AZ ÖREGEKET!


Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek, az öregeket,
A reszkető kezű ősz apákat, a hajlott hátú jó anyákat,
A ráncos, eres kezeket, az elszürkült sápadt szemeket,
Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket!

Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket,
Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet,
Szenvedtek ők már eleget, vigasztalóik ti legyetek!

Ne tegyétek őket szűk odúkba, ne rakjátok őket otthonokba,
Hallgassátok meg panaszukat, enyhítsétek meg bánatukat,
Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számukra mosolyotok,
Én nagyon kérlek benneteket, szeressétek az öregeket!

Ha majd az örök szeretet elhívja őket közületek,
Ti foglaljátok el a helyüket, mert ti lesztek majd az öregek!
S mindazt, mit nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek!
Azért előre intelek titeket, szeressétek az öregeket!

Óbecsey István költeménye.
Megjelent a Pislákoló mécses kötetben 1986.Tévtanítások a vallásokkal kapcsolatban


Magyar Emberek! Térjetek vissza Őseink Istenéhez! yotengrit_egyhaz

A valláskutatói munkánál szinte rögtön az elején észre kell venni, hogy az olyan tévképzetek, miszerint minden egyes vallás jó és csak is az Öregistenhez vezet haza, nem igaz.
Reményt sugalmazásként János evangéliuma így ír:
"15,18 Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. 1Jn 3,13
15,19 Ha e világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ. 1Jn 4,5-6 15,20
Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek: Nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani." Mt 10,24

Tudom, hogy udvariatlannak tűnik, amit állítok, ám a helyzet ettől nem válik jobbá, igaztalanabbá.

Ma az emberek valami hihetetlen tévképzetből kiindulva nem merik leírni a valós álláspontjukat az egyházakkal kapcsolatban. Egész egyszerűen, mert attól tartanak, hogy akkor valakinek vagy valakiknek az érzékenységét sérti.

Igen. Ez így igaz. Ma mindenki képes megsértődni valamiért. Viszont evvel kapcsolatban a javaslatom az, hogy akkor az illető ne írjon és ne gondolkodjon olyan dolgokról, amit nem képvisel teljes mellszélességgel. Nem beszélve arról, hogy akkor pedig el kellene gondolkodnia azon, hogy ha mindent képvisel, akkor melyik a sajátja. Már ha egyáltalán van sajátja. Mert akkor, ha van sajátja, legalább is úgy gondolja, akkor azt kutya kötelessége mindenek előtt az első helyre emelni. Egy ilyen elkötelezett embernek ki kell merni jelentenie, hogy az ő vallása az egyedül igaz vallás. Még abban az esetben is ha mindenki más mást állít. Azt viszont az írónak, mármint az elkötelezett írónak is tudomásul kell vennie, hogy a kijelentései minimum szalonképesen legyenek megfogalmazva. Amennyiben ez rendben van, akkor már nyugodtan írhatja és terjesztheti is tanait, hittételeit.

Amit most írok, az természetesen egy teista emberre vonatkozik. Vannak azonban olyan emberek is, akiknek semmi közük a teizmushoz, sőt masszív materialista. Na, az ilyen ember ebben a témakörben jobb is, ha nem publikál.

Ami az én álláspontomat jelenti, számomra nem hogy minden egyes vallás az Öregistenhez vezet, hanem kifejezetten távol tartja.

"Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint."

Természetesen az nem probléma, ha egy keresztény ember mindjárt kikéri magának, hisz ő még csak nem is ismeri azt, amit a sajátjának vall. Különösen, ha az illető ember magyar. Miért mondom, és emelem ki, hogy különösen ha magyar? Mindjárt megmondom. Azért, mert az a magát magyar kereszténynek nevező, esetleg megkeresztelt és elkötelezett ember egyszerűen nem veszi észre, hogy az a vallás, amiről neki azt tanítják, hogy az egyedül üdvözítő, számára egyenesen nem más, mint számára a pusztulat maga.

Hogy miért?

Mert az a keresztény, judeokrisztianista vallás, amit ő a magáénak tekint az nem az ő vallása.

Az ő vallását egyszerűen kiirtották.
Amit kapott helyette az egy zsidó-keresztény vallás.
A zsido-keresztény vallás istene nem más, mint Jehova.

Akit a zsidók keresztre feszítettek, na az volt a Magyarok Istene megtestesülése. Lévén az Öregisten bármiként meg tud nyilvánulni. Jehovaként azonban soha.

A magyar embernek semmi köze a zsidó-keresztény 10 parancsolatához sem. Lévén azt egyedül a zsidó kapta. Neki, mármint a magyarnak a parancsolatok nem parancsolatok, mert az a szívébe van írva, égve.

Jehova, azaz a héberek istene nyíltan kimondja, hogy én a héberek istene vagyok. Tehát egy nép konkrét istene. Most higgyünk neki. A judeo-krisztianista egyház kifejezetten térítő egyház volt és ma is az. Több vér tapad a kezéhez, mert bárki másnak.
Így tett az akkori Hungária lakosaival is. Aki a régi hitet gyakorolta könyörtelenül megölte, megölette. Miként kultúránkat is igyekezett szétzúzni. Többek között a rovásírásunkat.
Mióta hazánkban a judeokrisztianista egyház tantételeit tanítják, terjesztik,
azóta fogy hazánk területi nagysága és lélekszáma.

Javaslom a történelmi térképek használatát.


Magyarországot, Hungáriát a zsidókeresztény egyház tette és teszi tönkre. A zsidókeresztény egyházak hatalmas befolyásának köszönhető, hogy az oktatásért felelős miniszterek mindig idegen nép fiai voltak. Sosem magyar. Magyarországot agyonnyomják a templomok. Sulykolják az emberekbe, hogy Jézus Urunk zsidó. Az igazi zsidó viszont kifejezetten utálja és tagadja, hogy az lenne. Miként annak édesanyjáról is a leggyalázatosabban beszél és ír.

magyar kutai szkíta Úr JézusraAz Úr Jézus pedig egész egyszerűen a Pártus Birodalomban születik i.e. 6. augusztus 11-én méghozzá a kutai szkíta népcsaládunkban. Tehát semmi köze a zsidó néphez.
A keresztény ember számára most talán, még az idegroham előtt legjobb, ha előveszi a könyvét és elkezdi forgatni. Olvasgatni, hogy rájöjjön, igazat beszélek. Azt a könyvet, amit Ő a magáénak tekint, én sokkal jobban ismerem, mint ő. Tehát pontosan tudom, mit írok.
Tévedés lenne tradicionális egyháznak tekinteni az olyat, amely folyamatosan kielégíti a modern világ kéréseit és közben olyan alapvető tételeit iktatja ki, mint a fajtalankodás, azaz homosexualitás nyílt támogatása, esetenként egynemű férfiakat és nőket összeházasítani. Egy családnak mondani.
Nem tisztességes dolog, hogy a magyar kutai szkíta Úr Jézusra rákeni a világ összes bűnét, aztán gyorsan kivégezni. Majd pedig azt mondja, hogy úgy szerette isten, azaz Jehova a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. Illetve, hogy a Magyarok Istenének meggyilkolásával mindenki meg van váltva. Mármint az összes szar ember miatta élhet. Kéretik elolvasni a János 8.44-et. Aztán ott tessék reklamálni, hogy rossz a fordítás. Na, erről az egyházak ugyanazon istenhez igyekeznek című részhez, egyelőre csak ennyit.

Gondolom látható. Érezhető, hogy ez az egyház nem a magyar nép, nemzet érdekeit szolgálja, hanem a zsidóét. Igaz, az viszont nem ismeri el. Kissé paradoxon a helyzet. Így igaz. Alapvetően már ennyinek is elegendőnek kellene lenni ahhoz, hogy belássuk. Nem minden vallás egy ugyanazon istenhez vezet. No meg van egyetemes Isten, mint az Öregisten, a kutai szkíta Úr Jézus és van faji isten, ki természetesen nem egyetemes. Tévtanítás arra gondolni, hogy a katolikus egyház és a többi zsidókeresztény egyházak nem ugyanazt az istent, nevezetesen Jehovát akarják imádtatni. Tanításaikban igazán alapvető eltérések nincsenek.

Biztos, hogy azt az egyházat, amely a hatalom és a vagyon érdekében számtalan alkalommal visszaélt Jézus Krisztus Urunk nevével, és számos alkalommal szándékosan ártott a magyar népnek, azonos módon kell értékelni a magyarok által őrzött „egyistenhittel”? Jézus urunk azt hirdette, hogy mindannyian Isten édes gyermekei vagyunk, Isten a szívünkben él, az Ő és az egymás iránti szeretet kell, hogy vezéreljen bennünket.

Vajon ez a tanítás tükröződik a Pozsonyi csatában ellenünk orvul támadó – az egyház által is támogatott – sereg jelmondatában, mely szerint "decretum... Ugros eliminandos esse", vagyis "rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak"? (korabeli dokumentumok bizonyítják, hogy számos püspök, apát és nemes ember áldozta életét a magyarok elleni csatában.)

Vajon a keresztes hadjáratok, az inkvizíció is a Jézus által tanított szeretet jegyében zajlottak? Vajon sok nyomorúság és szegénység árán felhalmozott egyházi vagyon egybe esik-e Jézus urunk tanításaival? A magyar apostoli királyok vétó jogától való megfosztása a pápaválasztás ügyében, valamint a magyar történelmi dokumentumok rejtegetése is a mi javunkat szolgálja?

Tiszteljük az egyházat és a sok jóhiszemű hívőt, de ne feledkezzünk meg Boldogasszony Anyánkról, akinek nem kell sem hatalom, sem gazdagság, sem pompa, s mégis minden hívságtól mentesen képvisel bennünket a Mindenható előtt oly régtől fogva, amikor talán még egyetlen egyház sem létezett, de a a szívünkben Isten és az egymás iránti szeretet már igen.

A magyar nemzet és faj csak abban az esetben lesz újra igaz és nagy, ha visszatér ősei Istenéhez.
Különben egyszerűen megölik. Még az írmagját is kipusztítják.
Vagy felismeri a vallás és hit erejét vagy menthetetlenül elpusztul. Amennyiben a magyar nemzet nem hagy fel az idegen isten imádásával hamarosan totális kisebbségben lesz csonka országunkban. 30-40 év és garantáltan mi leszünk a kisebbség saját hazánkban.

Nagy-Magyarország, az egykori Magyar Királyság területi elnevezéseit nem eredeti, hanem a trianoni és potsdami határok szerinti.
Az Európa ezeréves történelmét bemutató animáción meghökkentő látni, hogyan olvadt el Magyarország. A videó bal felső sarkában az évszámok követhetők, lent pedig apró betűkkel a jelentősebb események olvashatók.

Kattintson a képre! Click the picture to start the video!

Mit gondoljak arról, hogy miért kell több száz kisebbség az államigazgatásba? Akkor, amikor szinte totális munkanélküliség van. A magyar kormány nem minket szolgál. Sosem nem is tette. Mindegyik meglopott. Sokan nem szeretik a zsidót. Ez tény. Viszont az is tény, hogy irgalmatlan erős és okos is.
Miért? Miből él és táplálkozik?
Megmondom.

Sosem tagadta meg Istenét.


Magyar Biblia

Na, akkor adva van a megoldás.
Tehát térjetek meg az egyedüli Igaz Istenhez.

Ne a zsidó, héber Jehovához, Adonáihoz, Emanuelhez, stb hisz ezek mind az ő nevei, hanem egyenesen a Magyarok Istenéhez, az Öregistenhez, a Kutai Szkita Úr Jézushoz. Be kell látnod, hogy abba kell hagynod az ún. evangéliumok olvasgatását, hittételeinek gyakorlását.

Vedd tudomásul, hogy Te és nem a zsidó a kiválasztott faj. A zsidó tudod, hogy mit választott? Megmondom. Az Őseid vérével áztatott Magyar Hazánkat. Most épp azt fogja ellopni. Miként ellopta, megölte az Istenünket, az Apánkat is.

Némelyek azt mondják, hogy a vallások legyenek egymással toleránsak. De ez nem megy. Nem megy. Mégpedig azért, mert a legtöbbnek saját istene van. Amennyiben pedig nem, akkor az egyik egy amolyan ősvallás, a többi pedig tényleges szekta. Ám ezt természetesen nem ismeri el egyik sem, hisz mindkettő, három, százhúsz bár ugyanazt az irányvonalat viszi kisebb változtatással, mégsem lehet közöttük béke. Olyan ez, mintha valaki két egymást utáló népet akarna kibékíteni, pedig több ezer éve utálják egymást. Hát persze hogy nem lesz belőle semmi. Maximum fegyverszünet. Miközben persze készülnek a másik fél ellen.

Van azonban még ennél is furcsább.
Mikor is egy istentagadó egyház, aki még a lélek puszta létezését is elutasítja, rendre utasítja az ilyen-olyan teista egyházat és bármit is számon kér rajta. Leginkább természetesen a tolarenciát. Persze van olyan is, amikor egy teista ősegyház nem veszi észre, hogy egy materialista egyházzal kommunikál. Ez az én szememben olyan, mintha az Ördöggel barátkozna, cimborálna. Közben pedig mindenkit megtéveszt. Lévén a szeretetről beszélgetnek. Mondjuk a Tihanyi apátságban. Ami aztán azért végképp nonszensz, mert amikor rájöttek, helyesebben megtalálták az apátság alapító okiratát, rádöbbentek, hogy az sumér nyelvű és semmi köze sem a némethez sem a latinhoz. Mi pedig pontosan tudjuk, hogy a sumer nyelv egy magyar nyelv.

Ezek után aztán végképp nem értem, hogy hogy akarnák a vallásokat kibékíteni egymással. Látszólag lehet, de a valóságban sosem. Javaslom, senki ne is várja el tőlük. Hamarébb lesz a papból buzi, mint kurvából úriember.
Mellesleg igen kíváncsi vagyok arra, hogy például miképp győzné meg valaki az iszlám vallás tagjait arról, hogy nem az ő vallásuk az egyedül üdvözítő, hanem mondjuk ketten együtt a buddhizmussal.

Kérdezem, ki tudná nekem megmondani, hogy mi a közös az alábbi egyházak között? Jehovista, Judaizmus, Judeo-krisztianizmus. Na meg benne a sok száz szektával.
Most kérem nem keli idegbajt kapni, inkább vegyék elő szent könyvüket, a Bibliát és olvassák el a János 8.44-et. Hogy ott mit is mond a kutai szkíta Úr Jézus.

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." (János evangéliuma 8.44)

Aztán döntsék el magukban, hogy továbbra is megmaradnak-e az adott egyházakban netán más után néznek.
Miután mindezt megnézték, rögtön rá fognak jönni, hogy mit is csinált a Hun-Magyar nemzettel a magát I. Istvánnak nevezett király. Innen pedig már csak egy röpke pillanat és mindjárt megértik, hogy miért pusztul a magyar nép.

A magyar egyház, mint olyan mindig is Jézus hitű volt.
Ebbe természetesen beleértve olyan óriásunkat is, mint Atilla NagyFejedelemünk. No meg a többi izzig vérig hun-pogány fejedelmeink. Egészen Taksony fejedelemig. 972-ig.

Aztán innen megtört a magyar gerinc.
Elárultatták velünk az őseinket, no meg az ÖregIstent.
Aki szerette és merte vállalni is, megölték.
Élükön nem is annyira Géza királyunk, hanem annak fia I. István ki így gondolkodott népéről.

István király 1000-ben a következő rendeletet adta ki:
"...a magyarok, székelyek, kunok, valamint az egyházi magyar keresztény papság által is használt régi magyar betűk és vésetek, a jobbról balra haladó pogány írás megszüntetődjék és helyette latin betűk használtassanak.Továbbá a templomokban található pogány betűkkel való felírások és imakönyvek megsemmisíttessenek és latinra cseréltessenek. Valamint pedig azok, akik régi pogány iratokat beadnak, 1-től 10 dénárig jutalmat kapjanak. A beadott iratok és vésetek pedig tűzzel és vassal pusztíttassanak el, hogy ezek kiirtásával a pogány vallásra emlékezés, visszavágyódás megszüntetődjék."

Ez a rendelet lehetett a kezdete ezeréves balsorsunknak.
Nemcsak vallásukat hagyták veszni a magyarok,
de hagyományaikat,
értékrendjüket
és történelmüket is. Ezek nélkül pedig nem lehet igazi jövője egy nemzetnek még akkor sem, ha a turáni átok esetleg nem működik.

Szóval a helyzet az, hogy ez után a király után már csak a pusztulat jár a nyomunkban. No meg a mindent elpusztító halál. Az árulók bére. Megtagadtuk az Öregistent, most belepusztulunk. Ennyi.

Amennyiben élni akarunk, meg kell tagadnunk I. István zsidó-keresztény egyházát és annak istenét. Jehovát, JHVH-t, Adonait, Emanuelt, stb. és a zsidó Jézust, Aki természetesen nem a kutai szkíta Úr Jézus, mert az a mienk, MAGYAROKÉ és a világ minden más nemzetéé, kivéve azt az egy szemita népet. Forrás


Az egyház tanítását minősítse egy részlet XXIII. János pápa II. Vatikáni Zsinaton elhangzott beszédeiből:
"Vagyis hamis és ókori nívón mozgunk ma is, amikor a pozitív tudományok és az archeológia és geológia, nem különben a megtalált Sumír Első-Biblia (Ur, 1954. Dr. N. Kramer: Parallel Biblia, 1956) is mindent világosan feltártak és megmagyaráztak. Senki nem érti ezt a maradi és már kimúlt ószövetségi fontosságot, ami nagyrészt egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letűnt nép(ek)nek (sumír, akkád, káld, babyloni) megmásított történelme. Szóval, kötve vagyunk, valami ósdi judaizmussal és nekünk nem elég Krisztus, az Isten Fia!..."
Hozzá kell tenni, hogy az egyház nagyon sok szép dolgot is tanít, amit nyitott lélekkel fogadhatunk el, de mint a pápa is visszanyúlt a Jézus előtti időkhöz, mert azt hiteles forrásnak tekinti, amely azonos a magyar ősi egyistenhittel.

A Boldogasszony Anyánk, Babba Mária kultusza valószínűleg megelőzte a kereszténységet. Ezt látszik alátámasztani az alábbi idézet is:
„A Boldogasszony, a Babba tisztelete oly szép és fennkölt volt, hogy amikor ősapáink a kereszténységben megismerték Máriát, az Úrjézus édesanyját, azonnal rádöbbentek, hogy ősidők óta őt szerették, tisztelték." (Daczó Lukács atya, ferences szerzetes és későbbiekben nagy szerepe volt ebben Szent Gellért püspöknek is.)

Az egy – a rovás „gy” – már akkor az egy Istent jelentette, amikor az egyház gondolata talán meg sem született. (Utalva a Sumír Első-Bibliára, illetve a sumir és a székely-magyar rovásírás hasonlóságára és használatuk korára). Az egyház – szerintem is – a templomok Isten házaként való elnevezéséhez hasonlóan kaphatta a nevét. Ez persze az EGY Istennel semmiképp sem azonosítható, ha talán vannak is, akik ezt szeretnék.
Úgy vélem, a magyar ősvallás még sok titkot rejt, ami az egyistenhittel azonosítható. Mégis pogánynak nevezte népünket az egyház, pedig csak be kell kukkantani a múzeumok fiókjaiba, vagy a hiteles kutatók írásaiba, melyek mögött nem húzódik gyanús érdek.
Földi szakrális tanítónk, Badiny Jós Ferenc isteni összegzése.
A Kárpát medence őslakos, szíriuszi embertípusának 1560 cm3-es agytérfogattal megáldott (emberének=energiájának!); - az alsóhangon is 350.000 ezer évesre taksált Vértes szöllősi... "ősmagyar", homosapiensnek a letegadhatatlan üdvtörténelme! Elmenteni minden magyar érzésü embernek, kötelező!


Miért ne használd az ámen szót?

Az Illuminátusok egyik legjelentősebb szimbóluma az obeliszk, melyet Amun Ra – más néven Ámun, Ammon, Ámon vagy Ámen – isten tiszteletére emeltek. A név jelentése “elrejtett” vagy “aki el van rejtve”.
Az obeliszkhez tehát kötődik Amun Ra (Ámen) szelleme, maga az obeliszk pedig a falloszt jelképezi, amelyhez a megtermékenyítés köthető. Az ámen szó ily módon utal a szaporodásra, sokasodásra, ráadásul az obeliszket mindig egy körben helyezik el, ami szimbolikusan a női nemi szervet jelenti.
Túl azon, hogy az obeliszk véleményem szerint egy rakétát is ábrázol, minden obeliszk egy láthatatlan piramis. A föld alatt ugyanis négy alapkő van elásva, így ha a négy sarkot képzeletben összekötjük a csúcsponttal, akkor egy piramis alakzatot kapunk, ahogyan az látható az alábbi képen. Figyeld meg, hogy ott van a női nemi szervet szimbolizáló kör is!

Az egyiptomi mitológia szerint Ámen kultusza volt a legjelentősebb a történelemben, őt tekintették mindennek a teremtőjeként, az istenek atyjaként. Ami viszont nem igazán ismert, hogy a mezopotámiai írások őt említették Marduk néven.
Marduk Enki elsőszülött fia volt, a háborúskodás, a félelem és a rettegés legfőbb mozgatórugója. Ellene csak legfőbb ellenlábasa, Jahve volt képes felvenni a kesztyűt. Valójában a biblia legfőbb szála az egyiptomi-izraeli háborúskodás, melynek hátterében Marduk és Jahve – az Enki és Enlil vérvonal – kibékíthetetlen viszálya húzódik meg. Ha egy kicsit valaki a Közel-Keletre veti a tekintetét, akkor jól látható, hogy ez a viszály mind a mai napig sem szűnt meg.
Marduk nevéhez fűződik a papi rendszer kialakítása, melynek közvetlen célja az volt, hogy az embereket megfossza a spiritualitásuktól és meggyőzze őket, hogy külső irányítás nélkül nem képesek boldogulni. A közvetett cél azonban a még nagyobb hatalomra való törekvés és annak megszilárdítása volt. Neki köszönhetőek a vallási háborúk is, mert bizony az istenek mind a mai napig imádnak háborúzni – bár inkább csak háborúkat kirobbantani – melyekben előszeretettel áldozzák fel az embereket.
Marduk hatalmi vágya később olyan magasra tört, hogy saját dicsőségére a Nibiru bolygót is átkeresztelte Marduk névre, a babiloniak már ezen a néven említették a bolygót.
A sumer történelemből jól ismert, hogyan olvadtak be a földönkívüli hüllők istenekként az emberek közé és ez az ún. kék vér a mai napig is megtalálható az uralkodó családokban Jézusnak köszönhetően. Előszeretettel hivatkoznak is arra, hogy isten adta joguk az uralkodás.
Jézus – isten fia – egyébként Immanuel Jézusként született. Az Immanuel jelentése: velünk az isten, de az Immanuel szóban benne van az ‘ima’ szó is, módosult alakjában, az Emmanuelben pedig fellelhetőek az ‘amen’ szó betűi. (Azon gondolkodom vajon véletlen-e az, hogy az erotikus filmek koronázatlan királynőjét is éppen Emmanuelle-nek hívták visszautalva a megtermékenyítésre és a szexuális aktusra?)
Köztudott, hogy minden ami létezik, energia, illetve információ. A szavakra ez ugyanígy igaz. Amikor valaki kimondja az ámen szót – Úgy legyen! – akkor megerősíti az imádságában elmondottakat. Kinyilvánítja tehát azon szándékát, hogy mindazok, amiket kért váljanak valóra, jöjjenek létre, valósuljanak meg.
Tudomásul kell vennünk, hogy már önmagában a szándék óriási hatalommal, erővel bír. Ehhez társul még egy olyan energia, egy olyan információtartalom, amely akarva-akaratlanul a sötét erők, a földönkívüli kékvérű, alakváltó hüllők táplálékául szolgál, akik mind a mai napig itt élnek közöttünk és irányítják a világot.
Amikor a katolikusok a Jézus által tanított “Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.” imádságot elmondva az ámen szóval megerősítik a szándékot, akkor valójában azt az utasítást adják a sötét erőknek, hogy minden úgy történjen, ahogyan ők akarják. Ők pedig úgy akarják, hogy Te rettegj, félj, betegeskedj és szenvedj egész életedben, mert ebből nyerik az energiájukat. Ezért vezették be újra az iskolákban a hitoktatást, a biblia tanítását és ezért okoz a gyerekemnek problémát, hogy hová menjen továbbtanulni, mivel a papok városában lassan már minden szakközépiskola és gimnázium vallási iskola.

Az ámen szó világviszonylatban a leggyakrabban elhangzó szó, hiszen keresztény, zsidó, hindu és muszlim hívők milliárdjai ezzel a szóval fejezik be az imádságot. Olyan ez mint egy számítógépre megírt program (ima) futtatását elindító parancsszó. Ettől már csak az atya, úr, isten és azok kombinációi – úristen, atyaisten, atyaúristen – hangzanak el talán gyakrabban, hisz még egy jó ízűt káromkodni sem lehet enélkül.
Ezért kérlek arra, hogy ne használd az ámen szót, használd helyette a “legyen így!” kijelentést. Ha lehetséges, akkor pedig ne az istenhez imádkozz, mert a tudatalatti elme automatikusan összeköti a földönkívüli istenekkel. Ne az ő akaratuk legyen meg, hanem a TE akaratod!
Mert hihetsz abban, hogy él valahol egy igazi nagybetűs Isten, de tudd, hogy a biblia istene nem Ő!
Még egy dolog. Az egyházi irodalomban az istennel kötött szövetségre utaló végrendelet latin megnevezése testamentum. Ismét ott van benne elrejtve az ámen. És ugye azzal kezdtem, hogy az ámen jelentése “elrejtett”.

Become FREE - MAG tudás - Pártok nélkül - Vélemények - Rovásírás - Rabok-Szabadok - Szkíta-Hun - MAG ész - Nap és Hold - Petőfi - MAG Ősvallás - MAGyarságod - Hun-Avar - Kárpát-medence - Hiszekegy - Pozsonyi csata - Mit kér a Nép! - Tudsz jobbat? - Táltosok - MAG Őshaza - Jézus-Sumer - SZK Alkotmány - Magyar sorsot-Magyar kézbe - Istenes Honfoglalók - MAGYARNAK lenni - EU-Nyet - Indulók - Paradoxon - Island példa - Aranykor - Attilától-Koppányig - Árpád Apánk - Prof. Badiny - EGYsÉG - HAARP - Betelepítés - Igazságot - Rovás-jelkép - MAG Egység - 8 boldogság - SZERetet - MAG-hit - Kamat - Makói-gáz - Mérgeznek - Nibiru-Planet - Idősek - Kiárusítás - Anahita - Rovás-ABC - Magamról - Választás2011 - Igazságos Mátyás - Csonka Magyarország - tri-A-non! - Gyógynövények - KeReCSeNY - Halhatatlanság - BlogPost - Domonyi Blogja - Szkíta-Hun-Magyar - Aries-YouTube - ARIEStart - Aries Hungary - ARIES Üzleti Hálózat - ARIES.hu - AriesTrade.com - Aries Galéria - Domonyi Károly FB oldala - Rovásírás lap - Turul lap - Magyar lap - Magyarország lap - Pilis lap - Térkép


ARIES Register I AriesTrade.com I ARIEStart I Investment I Add URL I Aries Gallery