Tartsunk össze, hogy megmaradhassunk MAGyarnak!
Aries.hu English
AriesTrade.com
Justice for Hungary!
ARIES Üzleti Weblapok
Egészség - Egység - Erő!
Investment & business
in Hungary

Néhány, online profilom!


Twitter LinkedIn YouTube Kövessen a FaceBook oldalamon! Flickr

Üzleti profiljaim

Támogat, ha vásárol!

Linkcsere ingyen

Aries Hungary Net

Aries.HU piactér

AriesTrade Network Hungary
AriesTrade.com

A MAGYAR TUDÁS HATALOM! Tudod-e?

Atilla the king of the huns – ISTEN OSTORAÁllamalapító Árpád fejedelem és a Turul nemzetség kijelölte népe számára a helyes utat.

Magyar Gyógynövények

Magyar-rovásírás titka!

Prof. Dr. Wass Albert

A Magyar nyelvről

Weöres Sándor:
A teljesség felé


Rovás fordító

Igazságot Magyarországnak!

Magyar rovásírás titka.

Pozsonyi csata, a
Nyugat nagy veresége!


Kik hordozzák az európai ősgént?

Kik voltunk, Honnan jöttünk?TRIANON
trianon

MAGyar sorsot - MAGyar kézbeKorunk paradoxonja.

Rovás ABC

Pálos Trend

Katonai-indulók

Become FREE

MAG tudás

Pártok nélkül

Vélemények

MAG Ősvallás

Hun-Avar

Táltosok

MAG Őshaza

SZK Alkotmány

EU-Nyet

Igazságot

Rovás-jelkép

8 boldogság

Kiárusítás

Anahita

Csonka Magyarország

tri-A-non!

Rovásírás lap

Turul lap

Magyar nyelvről

Vetési Zoltán

Megetett - társadalom!

TÖRJÜK MEG
A TURÁNI ÁTKOT!


Hungarian Historical Chronology

ÚJ FÖLD - Eckhart Tolle

Világbiztonság.hu

Partnerek
A Jövő Útja
Asztralutazás
Czegei gróf Wass Albert
FVSZME
HUnok.hu
HUN Unió
Kárpáti Harsona
MagyarHon
Magyar Ellenállás
Magyar Megmaradásért
Nemzeti Hírháló
Posta Imre weboldala
Rovásírás leletek
Spiritiszta
StartLap.hu
Hivallásom.hu
Titkos Tudás Tárháza
Végtelen határok
Világbiztonság
VivaNatura Online TV

Take a look at
Aries Network Hungary

HTML5 games for mobile,
tablets and desktops
Káldeusi Magyar Biblia

MAGYAR, legyen HITed és lészen országod!

HITVALLÁS
Domonyi Károly  
okl. vill. mérnök  
Ujgurok és a magyarok, TestVérNép!
Már több tudományos genetikai összehasonlítás történt a magyarok és ujgurok között.

Ők nem csak, hogy a legközelebbi földi rokonaink, de majdnem 100%-ig megegyezik a genetikánk.

Ők közelebb állnak hozzánk, mint a kazahsztáni madjarok, azt bizonyítva, hogy ők kevesebbet keveredtek szomszédos népekkel, mint a madjarok Kazahsztánban.

Minden arra vall, hogy a magyarok-ujgurok vándoroltak a Kárpát medence és a Tarim medence (az Ujgurok hazája manapság, amit a kínaiak elfoglaltak illegálisan Tibet-el együtt) között ezer éveken át az úgynevezett Selyem utat megalkotva sokkal előbb,
mint Marco Polo aki elnevezte ezt az utat, de nem felfedezte.

Tovább, a >>> részletekhez!Jövőnk, csakis a valódi

Népképviseleti Országgyűlés létrehozásával lehet!


A pártok csak pártoskodnak, megosztják s nem képviselik a nemzetet!
A pártok ideológiai alapon megosztják és szembeállítják egymással a választókat, azt az érzetet keltve,
mintha a különböző pártokkal szimpatizáló választók érdeke különbözne egymástól.

A jól bevált régi trükköt, az "oszd meg és uralkodj" elvét alkalmazzák.
Hogyan működne az Országgyűlés pártok, pártfrakciók nélkül?

oszd meg és uralkodj elvét alkalmazzák

ÉBREDJ MAGYAR!
Magyar sorsot >>> MAGyar kézbe!

Tartalomjegyzék >>> kattintson ide!

A Szent Korona Eszme Alapelvei:
1.§ Magyarország örökké szabad.

2.§ A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez.
a) A Szent Korona tagja az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén élnek.
b) Államalkotó nemzet az, amely elfogadva a Szent Korona értékrendjét, kultúrájának helyet talált a Szent Korona Országának területén.

3.§ Ami a magyar földön, föld alatt és föld felett van, a Szent Korona által jelképezett egyetemes magyarság elidegeníthetetlen, örök tulajdona, amelyet csak a Szent Korona tagjai birtokolhatnak.

4.§ Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja.

5.§ Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.


A Szent Korona Eszme Alapelvei
Gyökér nélkül nincs korona!
A bölcs akarat nélkül cselekszik. Szavak nélkül tanít.
Minden dolog hatását fölveszi magába. Létrehoz, de nem birtokol.
Teremt, de kiengedi kezéből, amit teremtett. Művét beteljesíti, de nincs belőle haszna.
Így hát semmije sincs, ezért nem is veszíthet semmit sem.

Isten egyenesen ír görbe vonalakon.


"Jól csak a szívével lát az ember.
Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan."

"...A pártoskodás a nemzet megrontója." (Gróf Széchenyi István)


"Aki hazája, nemzete sorsa iránt közömbös, az annak árulója!" ( I. Rákóczi Ferenc)

Jön új nemzedék, mely erős lesz, és nem szégyenli többé, hogy MAGyar.
A vének nemzedéke önmagán erőt vesz, s nemcsak önmagának túr és kapar.
Erkölcsében megújul majd az ország, és végre büszke lesz minden fia,
mert bámulatba ejti egész Európát 1100 évnek elteltével Pannónia! (Nostredamus)

Változást akar a világban?
Először mindenkinek önmaga fejében kell rendet tennie!
Szabaduljon meg téves eszméitől és felfogásaitól, melyekkel felépítette és jelenleg is élteti még ezt a világot. Magyar ember nem szolgálhatja azoknak az érdekeit, akik már több száz éve írják történelmünket, és tűzzel-vassal irtották ki népünk lelkéből hagyományainkat, ősi vallásunkat, Istenünket.Higgyük el, hogy képesek vagyunk felelős döntéseket hozni és kezünkbe venni sorsunk irányítását. Vetkőzzük le, a ránk erőltetett csordaszellemet!

Amíg megosztott társadalomban élünk, addig ne várjuk azt, hogy sorsunk jobbra fordul. Az igazság mindig az egyszerűségben rejlik és nem összekavart bonyolult dolgokban.

Ha MAGyarok a lelkükre hallgatnak, akkor tudni fogják, ki vezeti őket az EGYsÉGbe!
"Magyarnak lenni: nem a szó, a név, az ősök, az élet, magyarrá csak a szív tesz és a lélek." (Alföldi Géza)Növekedj hát te MAGad is BÖLCSESSÉGben, ODAADÁSban, SZER-ETETben, igyekezz önmagadat oly módon megvalósítani, hogy az lehetőleg senki élő kárára ne váljék!
Mások kárán és nyomorán NE nyerészkedjünk! Szeretet nélkül a lélek is kifárad!

"Egyetlen parancs van, a többi csak tanács:
igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:
Alattad a Föld, fölötted az Ég, benned a létra!"
(Weöres Sándor)


IGAZSÁG! BECSÜLET! TISZTESSÉG!