TOVÁBB!

Isten hozott!
Kedves Ismerősöm!
Itt találhatók az FaceBook profiljaim, így csatlakozhat hozzám.
Köszönöm a bizalmát és remélem, hogy segít a profilom Önnek abban, hogy több emberhez eljuttassa gondolatait!

Domonyi Károly

ARIES BUSINESS NETWORK - Worl-Wide from Europe!Üzleti oldalak:
Aries Kos Hungary   TILTVA
Aries B2B Magyaroknak!

Aries Trade Network Hungary  TILTVA
Business

Add Website Free  TILTVA
Business

Aries Hungary Network  TILTVA
Business

Aries Trade Hungary Network  TILTVA
Business

SEO link directory  TILTVA
Investment

Aries Gallery Hungary  TILTVA
Art Gallery - magyar

... és még számos üzleti profil angolul!


Egyéb csoportok és nyitott FB oldalak
A Magyar Tudás Hatalom! Tudod-e?

HUN vagy MAGyar?

IGAZ MAGYAR CSOPORT

FOKOS Szövetség 2014

Fokos 2014

Szkíta-Hun-Magyar

Magyar Nemzettudat TÖRÖLVE

A Magyar Tudás Hatalom TÖRÖLVE

Igazságos Mátyás Nagy-Magyarországa TÖRÖLVE

Párton Kívüliek Baráti Társasága TÖRÖLVE

WordPress és Blogger profilok:      

"Érdek annyi van, ahány ember a földön. De igazság csak egy. A gyertyaláng és a reflektorfény csak méreteikben különböznek egymástól, lényegükben azonosak." (Wass Albert)
"A szeretet és a békesség, fiam, a legkisebb kunyhóban is elfér. Nem mindég a nagy házakban élnek boldog emberek." (Wass Albert)

Ne veszítsd el soha a bizalmadat!
Isten egyenesen ír görbe vonalakon.

Ha felemeled az egyeneseket és eltávolítod a görbéket, akkor a nép melléd áll.

Isten áldjon!
Domonyi Károly
Honlapom: http://domonyi.aries.hu/


A MAGYAR TUDÁS HATALOM! Tudod-e?
Egy az Isten!


"Kezdetben létezett a Szellem, a Lélek és az Erő. A nagy "EGY"-ben élt a Minden felett. Leírhatatlan, kifejezhetetlen és elérhetetlen hatalmasságnak hittük. Neve: ÍZ.

ÍZ "volt" a Kezdetben és "van" örökké a Minden felett.

ÍZ alatt nyugodott a Csend. Mozdulatlanságban hordta az ősanyagot. Az ősanyagban - az ősvizet. Az ősvízben - az Élet ígéretét. E három egységét is hittük. Neve: TEN.

Így lett nekünk a "kezdet": ÍZ-TEN."

(részlet a Magyar Bibliából - a "Magyar Ószövetségből")

EGYütt - EGYmásért - EGYségben
MAGYAR-nak lenni tehát: a Lélek állapota, Hitvallás.
MAGYAR-nak lenni: nem testi, biológiai, társadalmi, evolúciós küzdés, hanem
vizsgalehetőség LÉLEK-ben, LELKISÉG-ben.
A magyarság annyit jelent: magyar az, aki az EGYistenhitű érdek nélküli krisztusi szeretet követője.
Ez a MAGYAR, ebben áll a MAGYAR-ságunk. Krisztusi Út ez, Ő is ezt tette.

Növekedj hát TE MAG-AD is - ki e sorokat olvasod - Bölcsességben, Odaadásban, Szeretetben, igyekezz Önmagadat oly módon megvalósítani, hogy az lehetőleg senki Élő kárára ne váljék!

E feladatnak személyesen megfelelni annyi, mint MAGYARABBÁ válni.
Mert "akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon".
Tudtuk, hogy el fog következni egy periódus, amikor el kell engedni a mankókat.
Ez a periódus elérkezett.

"...az, hogy "magyar", nem faj, nem vér, hanem lélek dolga. Nem a vér alakította ki a magyar lelket s hozta létre így a magyar fajt, hanem ellenkezőleg, a magyar lélek hatott a vérre s most és minden időben az a magyar faj, amit a magyar lélek áthatott. Mindenki olyan mértékben magyar, amekkora mértékben magyar lélek ereje él és hat rajta keresztül..."
Karácsony Sándor

A nimródi őshagyományról, csak ízelítőül belőle:

"... Nimród király ugye a világ első királya vót. A Főd első királya vót, a magyarok ősapja vót. Nála vót hát a magyarok égi fényes nagy gyűrűje. Ennek a gyűrűnek élete vót. Mozgott és világított. Mikor pedig Ű elment a gyűrű biz nem ment vele. Mert törvény vót rá, hogy a gyűrűnek igenis itt kell maradni ahun mi vagyunk. Velünk, ennek a világnak a végezetéig, addig míg el nem vész víglegesen a fíny. Ezért vót Atillánál, az Árpádiaknál, a fehér csuhásoknál. Addig míg aztat a világ Fínyes Ura vissza nem veszi. De ha vissza veszi, minket is vissza vesz ebbül a nyomorult világbul. Oda ahun bizony az Ő fínyes otthona fínyeskedik. Oda ahunnan bizony mi vétettünk. Oda ahun az égi világosság végtelen világul mindig. Ahol ahugyan mondják a rígiek örök Fény van és Szabadság..."
(Szabó Lajosné / Jucika néni 1967 telén)

Kattintson a képre!!! VESSZEN TRI-A-NON!!!

Na és még egy, csak okulásul:

"... Azért bízták ide az öregek aztat, amiről még azok öregapái is csak öregapáiktól halottak, mert ugyi csak annak a múltnak van ereje, amit ugyi ismer az ember gyermeke... Meghát mút nélkül csak szóga lesz az ember. A magyar pedig ne legyen szóga, hanem csak szabad, mint a rígiek. Mint azt a Nagymadár akkor rígen hozta. Eztet mondta a jó öregapám. Pedig sokat tudott nekem aztá hiheti... Meg aztat is mondta, hogy amit az öregek beszélnek a nagyon rígről az úgy vót e, de amit már betűből olvasnak az gyakran az ördögnyek ronda árnyéka. Az igazt nem lehet tanítnyi. Azt csak adni lehet, mint most én... én adom ugyi az urnak..."
"Kurta" Kiss Ferenc (öreg juhász)Become FREE - MAG tudás - Pártok nélkül - Vélemények - Rovásírás - Rabok-Szabadok - Szkíta-Hun - MAG ész - Nap és Hold - Petőfi - MAG Ősvallás - MAGyarságod - Hun-Avar - Kárpát-medence - Hiszekegy - Pozsonyi csata - Mit kér a Nép! - Tudsz jobbat? - Táltosok - MAG Őshaza - Jézus-Sumer - SZK Alkotmány - Magyar sorsot-Magyar kézbe - Istenes Honfoglalók - MAGYARNAK lenni - EU-Nyet - Indulók - Paradoxon - Island példa - Aranykor - Attilától-Koppányig - Árpád Apánk - Prof. Badiny - EGYsÉG - HAARP - Betelepítés - Igazságot - Rovás-jelkép - MAG Egység - 8 boldogság - SZERetet - MAG-hit - Kamat - Makói-gáz - Mérgeznek - Nibiru-Planet - Idősek - Kiárusítás - Anahita - Rovás-ABC - Magamról - Választás2011 - Igazságos Mátyás - Csonka Magyarország - tri-A-non! - Gyógynövények - KeReCSeNY - Halhatatlanság - BlogPost - Domonyi Blogja - Szkíta-Hun-Magyar - Aries-YouTube - ARIEStart - Aries Hungary - ARIES Üzleti Hálózat - ARIES.hu - AriesTrade.com - Aries Galéria - Domonyi Károly FB oldala - Rovásírás lap - Turul lap - Magyar lap - Magyarország lap - Pilis lap - Térkép