Választás     Regisztráció    Keresés       Pilis Város    Indulj Innen   Kapcsolat    ARIES Network    Tagoknak  

Domonyi Károly független képviselő jelölt programja.
Mit? Hogyan? Miért? Itt olvashatja azt, ami az újságban nem jelent meg. Láss, NE csak Nézz!

A továbblépéshez kattintson, a megfelelő gombra.
Bevezető lap Előző lap Következő lap Diploma Bevezető lap Aries Regiszter
 • Új munkahelyek
 •  
 • A helyi vállalkozók és vállalkozni akarók, helyzetbe hozásával.
 • Ha a lakosság zöme helyben dolgozhatna, akkor több idő jutna a családra, a pihenésre és a szórakozásra, amely elősegítené a kiegyensúlyozottabb életvitelt és a gazdasági fejlődést. A legjelentősebb hatása, a város közösségi erejének növekedésében és a bűnözés csökkenésében nyilvánulna meg! Azokban a városokban, ahol a lakosság helyben foglalkoztatottsága nagyobb lett, mint az ingázóké, ott a bűnözés mértéke nagyságrendű csökkenést mutat.
 • Jelentősen bővülne a kisvállalkozók lehetőségei, mivel az elköltött pénzek nagyobb része Pilisen maradna, így új vállalkozások is alakulhatnának, a felmerülő igények következtében ( turisztikai, beszállítói, szolgáltatói és kereskedői szektorban ). A fellendülés hatására a szomszéd községek befektetései is számottevő tényezővé válhatna.
  Munkahelyeket kell létesíteni helyben azoknak diákoknak, akik szeretnének dolgozni a nyári szünidőben. Ehhez meg kell keresni azt a támogatást, amely központi forrásból hozzájárul a munkavállalás létrejöttéhez, így a helybéli vállalkozó is érdekelté tehető. • Vállalkozók

 • Ha a megbízásokat helyi vállalkozók kapnák meg és ha lenne vállalkozás ösztönző program. Hazánkban sok példa van erre, van önkormányzat aki 500.000,-Ft ad egy munkahely teremtésért. ( az állam 15 milliót, lásd Mercedes gyár, Kecskemét)
 • Ha emelkedik a vállalkozók száma a községben, akkor növekszik a befizetett iparűzési adó, a betölthető munkahelyek száma és a további vállalkozások telepednek le, a helyi vállalkozói kapcsolatok által.
 • Amikor a globalizáció, a túltermelési válság is nehezítik a kisvállalkozók helyzetét, akkor az önkormányzatok sokat tudnak tenni, hogy enyhítsék ezeket a terheket. Ha folytatódik az a tendencia, hogy egyre több vállalkozónak kell fejet hajtani az globalizáció előtt, akkor sajnos végleg elvesztjük annak lehetőségét, hogy a "Magyar Ipar és Mezőgazdaság" valaha is újjá tudjon születni. De, nem csak ezt! • Óvodák, bölcsődék

 • Én úgy hiszem, hogy minden gyermek egy és ugyan azon
  "őstudással" és "tiszta szívvel" jön a világra. Ami, erre a tudásra ráépül életük folyamán, az alakítja ki személyiségüket. Ezért fontosnak tartom, hogy képzett és gyermek centrikus óvónők foglalkozzanak gyermekeinkkel.
 • Szükség van a telepi óvoda bővítésére, mivel már jelenleg is túl zsúfolt.

 • Nem értek egyet azzal, hogy a bölcsőde a piac mögötti területen valósuljon meg. Hiszen így diszkrimináljuk a Telepen élő embereket. Gondoljuk át! A bejárónak, a bölcsőde helye szerinti viszonylatban, az állomás a központ.
 • Indítsuk el gyermekeinket olyan útravalóval, amivel meg tudják őrizni
  ÖNMAGUKAT. • Oktatás, képzés
 •  
 • Ha a munkahelyteremtés elindul, akkor jelentős igény generálódik a szakma specifikus iskolákra és a cégek sok esetben anyagilag is, támogatják azok megépítését.
 • Felépülhetne egy nívós szakközépiskola vagy gimnázium, és természetesen szakmunkásképző iskola is, amelyek nemcsak a helyi lakosokat szolgálná, hanem felkeltené a környező települések lakóinak érdeklődését is, mivel kiiktathatnák a nagyvárosok veszélyeit, amely az ott tanuló diákok esetében szinte minden esetben jelen van.
 • Mivel községünk egy képzett oktatói bázissal rendelkezik és a jövő, a falusias városokban elhelyezkedő oktatási központoké lesz, így ez a terület különös figyelmet érdemel. Viszont ehhez, szükséges lesz az oktatók, tanárok versenyeztetése az állások elnyeréséhez, hogy a kiválasztás a tudás és rátermettség alapján történjék. • Idősek, rászorultak
 •  
 • Olyan munkalehetőséget biztosítani, ahol alkalmazni tudják az idősebbeket is. A betegekről és a rászorultakról, az erre külön létrehozott szervezet gondoskodna.

 • Az idősek bölcsessége nélkül nem lehet jövőt építeni, ezt talán minden ember elfogadja. Ezért különös gonddal és odafigyeléssel kell helyzetüket javítani.
 • Ma a világban nagy szükség van az idősekre, hogy gyermekeink és unokáink személyiségének kialakulásában nagyobb szerep juthasson családi szeretetnek, és unokák átvehessék mindazt a bölcsességet, amelyet a nagyszülők szerető gondoskodása nyújthat nekik.

  Egészségük nagyon fontos, mivel a jövő nemzedéke részben általuk formálódik. • Orvosi ellátás
 •  
 • Mivel Pilis városnak van olyan területe, ahol közel vannak egymáshoz a termálvíz források kútjai és az erdők, így szinte kínálja magát, egy magánkórház felépítésének lehetősége.
 • Jó marketinggel és agilis hozzáállással meg lehet találni az alkalmas magyar befektetési csoportot.
 • Az állami TB által finanszírozott háziorvosi ellátás integrálódhat ebbe a rendszerbe és sokkal jobb, kedvezőbb feltételekkel gyógyíthatna, mint jelenleg. Véleményem szerint, nem volt előnyös döntés az, amikor a orvosi rendelőintézet felépítését, egy önkormányzaton kívülálló cégnek adták oda. Ez a szolgáltatás lett volna a legrentábilisabb a jövő távlatában, hiszen ezért csaptak rá olyan gyorsan és vitték el a lehetőséget az orrunk elől!
  Ez hosszútávon hozhat még meglepetéseket, amelyek vonzata szintén a lakosok pénztárcáját fogják megrövidíteni. • Szórakozás
 •  
  • Ha a vállalkozásfejlesztés eredményes lesz, akkor bizonyosan lesz olyan vállalkozás, aki partner lesz egy szórakoztató központ létrehozásában, mivel ez az üzletág, kedvező profit termelő képességgel rendelkezik.
  Természetesen szükség van a független, magyar és a nemzeti hagyományokat támogató művelődési központra, de ez a már megépített komplexumban jóval kevesebb ráfordítással, saját tulajdonrészben kivitelezhető.
 • A pilisi lakosok szórakozási lehetősége a parkok látogatásán kívül csak a kocsmákban folytatódhat, amely a város elmaradottságának egyik kirívó bizonyítéka. Ez az állapot, vonzó tényezője lehet a további hasonló beruházásoknak, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb nemkívánatos folyamatoknak, amit meg kell gátolni. • Sport
 •  
  Amikor a Fradi a tőzsdére megy, úgy gondolom, hogy a mai világban a sport sokkal inkább üzlet, mint a testmozgás igényeit kielégítő szerveződés, játék.
  • Így egy kedvező befektetési környezetben, ahol sport és üzlet összefonódik, hamarosan igény és kereslet indukálódik egy sportlétesítmény kialakítására.

   Pilisi Összefogás Egyesület megtesz mindent azért, hogy a sportot szerető fiataloknak biztosítsa a sportolási lehetőségeket. Hosszútávú terveiben számos ötletet szeretne megvalósítani, hogy az amatőr sport erősödjön Pilis városában.
 • Pilis városnak vannak olyan sportágai, amelyek a világban kimagasló eredményeket értek el, így fel kellene karolni ezeket, hogy más sportágak is forrásokhoz jussanak, általuk. A legtöbb látogatót a labdarúgás vonz, így segíteni kell helyi szervezeteket, hogy jobb körülmények között és hatékonyabb média támogatottsággal végezhessék munkájukat, a város érdekében is. A közeli jövőben elkezdhető lenne a város tulajdonában lévő ingatlanon, egy sport és szabadidő centrum kialakítása.

 • A továbblépéshez kattintson, a megfelelő gombra.

  Bevezető lap Előző lap Következő lap Utolsó lap Diploma Bevezető lap Aries Regiszter

  ARIES Register I Export-Import I ARIEStart I Investment I Add URL I Aries Gallery