Bevezetés az összerovásba. TOVÁBB!     Esküszünk a Nemzet magyar Istenére,Piros, fehér, Zölddel írjuk fel az égre, Minden nemes magyar, kinek lelke tiszta, Ősi országunkat együtt vesszük vissza.Vissza a magyarázathoz!Az Európa ezeréves történelmét bemutató animáción meghökkentő látni, hogyan olvadt el Magyarország. A videó bal felső sarkában az évszámok követhetők, lent pedig apró betűkkel a jelentősebb események olvashatók.

Az évszámok és a szövegek olvasásához érdemes teljes képernyőre kitenni az animációt.

ÉBRESZTŐ MAGYAROK!

Kattintson, a nagyított képért!
Katonai indulók, nemcsak katonaviselt férfiaknak!

Posta Imre Salgótarján 2012.09.25.

Parasite I. - Kik pusztítják a Magyar Nemzetet?

Mit kér a Nép!


A FÉNYES GOMB
Van Európa asszonyság kabátján egy fényes gomb.
Mi magyarok Magyarországnak, magyar Hazának hívjuk.
A szarkák számára viszont csak egy fényes gomb, amit el szeretnének lopni. Ilyen a szarkák természete.

Hazánk történetét nézve, bőven jutott szarka, aki ránk fente a csőrét. Némelyiket lenyilaztuk, egynéhányat elzavartunk, volt amelyiket hazaküldtük.

Tisztességes küzdelem volt szemtől szembe. De most valami megváltozott.
A szarka átváltozott, dögkeselyűvé vált. Harciasságát sunyi, alattomos mosolyra cserélte. Az ő fegyverei a bankok, a médiák, a korrupt politikusok. Harci eszközei a csábító hitelek, a hírek elferdítése, elhallgatása, a magyarokat megnyomorító adók és törvények gyártása. Jellemtelenségéből adódóan mindenütt ott rejtőzik, ahol pénzt szimatol.

A sunyik most bajban vannak! Hiába a sok ellopott pénz, hiába a zsebben lévő parlamenti pártok. Nincs az a pénz, amin hazát lehetne venni. Ahogy az olajkészlet fogy, úgy fogy az USA érdeklődése a Közel-kelet iránt. Amerika nélkül bajban lesznek! Meleg lett a föld a talpuk alatt.

Nosza, megvan a cél-ország, de hol fognak lakni?
A stratégia készen, hisz jól bevált másokkal szemben is.

- Építtessünk kerítéssel körbevett, jól védhető lakóparkokat a magyarokkal, akiket a végén úgysem fizetünk ki. Vegyük el jelzáloggal terhelt ingatlanjaikat, hisz úgysem tudnak fizetni, (v) álság van! Le kell zülleszteni a magyar oktatást, be kell zárni az iskolákat, (amiket majd átvesznek ingyen), rá kell tenniük a kezüket az egészségügyre, a kórházainkra - és már minden kóser.

Jön az új ötlet: - túl sokan vannak, elég lenne 3 millió is. Rabszolgának.
Kipattan a szikra: biztassuk fel a cigányokat, majd azok elvégzik a piszkos munkát, aztán kitelepítjük öket egy másik országba, hadd legyen az araboknak is örömük benne. Tobzódnak az ötletekben: Mérgezzük meg őket, ismeretlen származású élelmiszerekkel és még pénzt is keresünk. Hirdessük, hogy mennyire trendi szinglinek és egyáltalán nem szégyen buzinak lenni. Így nem szaporodik a magyar. Ki írtja önmagát.

Ám számításaikba hiba csúszott! A terv kiszivárgott. Árulók ott is vannak. Még egy év kellett volna-e gyalázatos tervhez. Ezt az egy évet kaptuk meg a Jóistentől, ezt az utolsó lehetőséget kell kihasználniuk a magyaroknak.

Mit tehetünk? Összefogunk! Számon kérünk!


Számon kérjük jelenlegi vezetőinket, képviselőinket.

Nem dolgozunk szarka cégnek.

Nem veszünk mérget a multiktól.

Nem olvasunk és nézünk hazug sajtót, nem hallgatjuk tovább a magyarok gyalázását a parlamenti pártoktól.

Piacra járunk, magyar árut veszünk, beszélgetünk a szomszédokkal, szerveződünk.

Informálódunk, tervezünk, cselekszünk!

Nem vagy egyedül! Hallgass a szívedre, keresd a tenni vágyó magunkfajtákat.

"A HAZA MINDEN ELŐTT."

"Nem vész el semmi, mely nemes, dicső
Legyen bár szándék, tett vagy gondolat!
Öljék meg, nyomja sírját nehéz kő,
Feltámad az, és diadalt arat!"
Rakovszky József

S amelynek a jogrendje köszönő viszonyban sincs azzal, amit a Fidesz képviselők szerinti „Vadbarmok” értelmisége: igazságos jognak, azaz Szent Korona alkotmányosságának hívunk! A jelenlegi – immár a Kádár korszakkal együtt 56 éves idegen jogrend – ugyanis nemcsak „idegen jogrend” a számunkra, hanem a teljes tönkretétele is a hazánknak, kifosztása a nemzetnek, a népnek és a társadalomnak is. Mert ne higgyük el, hogy ez a hatósági nyilvántartás csak arra jó, amire a Fidesz vezérszónoka felsorolta. Jó arra is, hogy az illegitim és idegen eredetű jogrendet megpróbálja velünk legitimizálni, azaz törvényesnek elismertetni.
Velünk az ősi alkotmányos hagyományainkhoz ragaszkodó állampolgárokkal is szeretné tehát az idegen érdekű és eredetű –tehát hazugságon és csaláson alapuló – ún. „demokratikus” jogrendet és ennek folyományán a közvagyont kifosztó és ún. privatizációs tolvajlásokat elfogadtatni, hogy később nyugodtan a szemünkbe vágja majd: „Tetszettek volna forradalmat csinálni!” (Ismerős?)

Azt a rendszert akarják tehát, egy gátlástalan cseles-csalafintasággal legitimmé tenni, amelyet elmulasztottak a Húsvéti alaptörvény kapcsán visszatéríteni a magyar múlt bevált rendjéhez: a magyar megmaradás évezredes valóságához.
Mindez pártpolitikai színházként persze jól működik, hiszen azonnal rárontottak az ellenzéki pártok és szétszedték az érveket, visszájára fordították még a tisztességesebb gondolatokat is, de csak is a maguk pártpolitikai hasznára, mert erről szól a parlamentáris demokráciának nevezett szisztéma. Ez a „Vadbarmok” által követhetetlenné tett színielőadás lényege,s a pártpolitikai megosztás végső célja is.

Most - hogy láthatóan nem sikerült kirántani az ország szekerét a gyurcsányi-IMF kátyúból - szeretnék végre a kormánypártok törvényesíteni a rendszert, próbálkoznak is ezen idegen jogrendben a bolsevikok számonkérésével, de nem merik felvállalni annak egyetlen törvényes formáját, amely a jogfolytonosság helyreállítása lenne a történelmi magyar államok évszázados sorozatával. (Gyávák?)
Nem merik vállalni sem a Magyar Királyságot, sem a Monarchiát és semmit, ami a történeti közjogunkban – a korszakok szintjén – mindig is a gyarmatosító nyugat országai előtt járt a monetáris diktatúra megfékezésében. Inkább az Arisztotelész által is felismerten hibás demokráciát, sőt annak a még hibásabb liberális változatát erőltetik az országra, mert valószínűleg ez a globális bankárkaszt közvetlen, vagy közvetett parancsa számukra. (Parancskövetők?)

Ám hiába próbálkoznak.

Lassan ugyanis felismeri a magyar társadalom, benne a magyar nép, amit a népből szerveződő nemzet, már régen tud:
kellene végre már az a rendszerváltás, amely eddig még – minden ellenkező médiamanipulációs hazugság ellenére – elmaradt!

Sajnos ez a nagyképűen kioktató Fidesz stílus, kizárólag az MSZP lelepleződött hazudozóinak és tolvajainak kedvez, mert ismét az igazmondók álorcájában szerepelhetnek majd, s a magyar társadalom megmentőiként tűnhetnek fel a képernyőkön az ATV-től a Hír Televízióig, mert ez a társadalom túl könnyen felejt!

Szeged, 2012-09-25 Dr. Bene Gábor
 


Magyarországon 1990 óta nem demokrácia és jogállam van, hanem bizonyos értelemben az előzőnél sokkal hatékonyabb diktatúra. Ez nem más, mint a globális hálózatok hatalomgazdaságának a terrorja, amelyet a mindenkori kollaboráns kormányokon keresztül gyakorol. A rendszerváltást összebarkácsoló elitek 1988 óta pontosan tudják, hogy ez így van, de megélhetési bűnözőként a nekik hullajtott morzsákért cserébe úgy tesznek, mintha nem így lenne, és/vagy ők nem tudnának róla. A mindenkori magyar kormányoknak tehát semmi egyéb feladatuk nem volt, mint hogy előzékenyen kiszolgálják a globális hálózatok diktátumait.

Az egyetlen esély a túlélésre a rendszerváltás egész rendszerének illegitim diktatúrává nyilvánítása, és annak kimondása, hogy minden eszköz megengedett a rendszer megdöntésére. A magyar nemzet magányos lázadása azonban ugyanúgy bukásra van ítélve, mint ahogy 1956-ban. Arra van tehát szükség, hogy legalább a négy visegrádi ország vezet* elitjének nemzeti és a globális birodalommal szembeszegülni hajlandó csoportjai Lengyelország vezetésével a francia-német tengely számára kellő drámai erővel tegyék nyilvánvalóvá, hogy az egész rendszerváltó térségre a lassú elrohadás vagy a mindent elpusztító robbanás vár, ha Európa józanabb fele nem képes a terrorizmus elleni háború fedőnevő, globális birodalmi diktatúra urainak ámokfutását megállítani.

Mennyire szánalmas az, hogy a fiatal életerős lányok, középkori nők élve el vannak temetve a modernkori kriptákban. Ahelyett, hogy sportolnának, kirándulnának, vagy a családjukkal, gyerekeikkel foglalkoznának, ülnek ebbe a mesterkélt környezetben, hogy valakinek megtermeljék a 13. yachtot, vagy a 27. luxuslakást.

Korunk kivételezett helyzetű, láthatatlan rabszolgatartói, milyen jókat röhöghetnek magukban ezeken az agymosott fogyasztó, dolgozó gigantikus csordákon. Azért jönnek be dolgozni minden nap, hogy fenntartsák ezt a nevetséges életszínvonalat, amit ebből a fizetésből meg lehet teremteni. Azért dolgoznak nap, mint nap, hogy megkeressék azt a pénzt, amivel épphogy reprodukálni tudják önmagukat, hogy másnap újra dolgozni jöhessenek.

Mit akarnak ezek az emberek, mire számítanak?
Ezért a szánalmas biztonságért feláldozzák az életüket ebben a kriptában?
Legtöbbjük a fizetése nagy részét valami vacak hitel kamataira, a túlhajszolt rezsi és élelmiszer költségekre, illetve a teljesen feleslegesnek mondható fogyasztásra költi.

Meddig lehet épp ésszel bírni ezt az értelmetlen körforgást, illetve milyen emberek azok, akik ezt zokszó nélkül évtizedekig csinálják? Úristen, legalább a régi korok jobbágyai, rabszolgái, elmondhatták a saját védelmükre, hogy őket fegyverrel, láncokkal kényszerítették, hogy uraikat szolgálják...

De a mai kor rabszolgája mivel védekezhet, hogy ezt a körforgást élete végéig viseli. Arra nem hivatkozhat, hogy kényszerítve van rá, mert ha választani kell a napi két zsíros kenyér és sátorban alvás közt a tengerparton, vagy a modernkori kripta közt, akkor nem is lehet kétséges, hogy melyiket fogja választani!

Egy az Isten!

"Kezdetben létezett a Szellem, a Lélek és az Erő. A nagy "EGY"-ben élt a Minden felett. Leírhatatlan, kifejezhetetlen és elérhetetlen hatalmasságnak hittük. Neve: ÍZ.

ÍZ "volt" a Kezdetben és "van" örökké a Minden felett.

ÍZ alatt nyugodott a Csend. Mozdulatlanságban hordta az ősanyagot. Az ősanyagban - az ősvizet. Az ősvízben - az Élet ígéretét. E három egységét is hittük. Neve: TEN.

Így lett nekünk a "kezdet": ÍZ-TEN."


(részlet a Magyar Bibliából - a "Magyar Ószövetségből")

Become FREE - MAG tudás - Pártok nélkül - Vélemények - Rovásírás - Rabok-Szabadok - Szkíta-Hun - MAG ész - Nap és Hold - Petőfi - MAG Ősvallás - MAGyarságod - Hun-Avar - Kárpát-medence - Hiszekegy - Pozsonyi csata - Mit kér a Nép! - Tudsz jobbat? - Táltosok - MAG Őshaza - Jézus-Sumer - SZK Alkotmány - Magyar sorsot-Magyar kézbe - Istenes Honfoglalók - MAGYARNAK lenni - EU-Nyet - Indulók - Paradoxon - Island példa - Aranykor - Attilától-Koppányig - Árpád Apánk - Prof. Badiny - EGYsÉG - HAARP - Betelepítés - Igazságot - Rovás-jelkép - MAG Egység - 8 boldogság - SZERetet - MAG-hit - Kamat - Makói-gáz - Mérgeznek - Nibiru-Planet - Idősek - Kiárusítás - Anahita - Rovás-ABC - Magamról - Választás2011 - Igazságos Mátyás - Csonka Magyarország - tri-A-non! - Gyógynövények - KeReCSeNY - Halhatatlanság - BlogPost - Domonyi Blogja - Szkíta-Hun-Magyar - Aries-YouTube - ARIEStart - Aries Hungary - ARIES Üzleti Hálózat - ARIES.hu - AriesTrade.com - Aries Galéria - Domonyi Károly FB oldala - Rovásírás lap - Turul lap - Magyar lap - Magyarország lap - Pilis lap - Térkép