Please, try to search below!

"Jön új nemzedék, mely erős lesz, és nem szégyenli többé, hogy magyar.
A vének nemzedéke önmagán erőt vesz, s nemcsak önmagának túr és kapar.
Erkölcsében megújul majd az ország, és végre büszke lesz minden fia, mert bámulatba ejti egész Európát 1100 évnek elteltével Pannónia!"

Befejezem a magyarság ősiségével kapcsolatos felviágosítói tevékenységemet!
Visszatérek akkor, amikor többségben lesznek, Akik MAGyarOK!
Aki érti, az megérti!
Az ŐsTen legyen Önökkel!
Domonyi Károly


Jövőnk, csakis a valódi Népképviseleti Országgyűlés létrehozásával lehet!
A pártok csak pártoskodnak, megosztják s nem képviselik a nemzetet!
A pártok ideológiai alapon megosztják és szembeállítják egymással a választókat,
azt az érzetet keltve, mintha a különböző pártokkal szimpatizáló választók érdeke különbözne egymástól.
---------------------------------------------------------------------


Azon GONDolkodol, hogy kire szavazz???? épp ez a gond!!!! elmész szavazni???? éppen ez a GOND,
mert azzal elismered ezt az ideiglenes diktatórikus szervezetet, ha elmész szavazni!!!!
Mert ha igazi változást akarsz, ahhoz TE kellesz és MI, együtt, EGYsÉGben!!!! közösen kell fellépnünk, ha igazi változást akarunk!!!!

Mert MI Vagyunk az igazi hatalOM, MI, a NÉP!!!!

Nézd végig kikre is szavazol , amikor elmész szavazni!
Olyan " emberek " közül választasz, akik soha nem vettek részt, nem vállaltak részt a termelésben, a teremtésben ... ,
akik örökké parazitaként másokból éltek.

Akik sem sorsközösséget nem vállaltak a Magyarsággal, akik semmiért áldozatot nem hoztak, de mindig jól jártak .... , mindenből csak a hasznot húzták.

Akik örökké megszorításokról, áldozathozatalról beszélnek, de ők mégis csak gyarapodnak és semmit nem áldoztak be.

Akik újabb és újabb törvényekkel sarcolnak, korlátoznak, fenyítenek, szabályoznak, DE ŐK mentelmi jogot élveznek!!!
Mentesülnek minden alól, de mindennek a haszonélvezői!

Felmerül bennem a kérdés, hogy az aki elmegy szavazni,
az valójában mennyire épelméjű, mennyire van tudatában cselekedetének ... , mennyire ön és közveszélyes!?

Az olyan embert, aki önként és dalolva a megnyomorítóit maga fölé helyezi ... , aki hatalomra segíti a saját kifosztóit ,
azt az egyszeri ember csak úgy hívta hűűűlyeeee .....

Bernics Ferenc

Csak két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi hülyeség. De a világegyetemben nem vagyok olyan biztos.

A Hülye - és a demokrácia


A középkori háborúk mögött mindig pénzügyi csoportok álltak. Két uralkodót összeugrasztottak, mindkettőt eladósították és belekényszerítették rablóháborúkba. Egyik biztos győzött, visszafizette az adósságot, a másik javai pedig átvándoroltak a bankárok tulajdonába.

Több bankár dinasztia dominálta a középkort, délen a Mediciek, Északon a Fuggerek, keleten és nyugaton (Isztanbul, London) a Spanyolországból elüldözött zsidó dinasztiák. Később megjelentek a Rothschildok is, akik óriási pénz-hatalomra tettek szert a 18 század folyamán.

Már az 1789-es francia forradalmat is ők robbantották ki. XVI. Lajos nyakig el volt adósodva náluk és nem tudta visszafizetni a kölcsönt. Ekkor döntöttek Lajos és az egész francia nemesség likvidálása mellett. Létrehozták a "demokráciát", amiben már nem az uralkodókat, hanem a népet adósították el "képviselői(n)k" által. Ugyanis a népet nem lehet leváltani. Így az adósság mindig megmarad, csak a politikusoknak hazudott saját ügynökeiket váltják le ("kormányváltás").

Sok Hülye elhiszi, hogy valódi demokráciában él. Pedig ordítóan nyilvánvaló, hogy egy olyan rendszerben, ahol 4 évente 1 nap "demokrácia" van (választások), az nem lehet sem demokratikus, sem szabad. Az egyetlen szabadságunk csak az, hogy mi választhatjuk ki, melyik "politikusnak" hazudott ügynökük foszt ki minket.

A Hülye szentül hiszi, hogy azért a rendszer jó, és naivan gondolja, hogy vannak korrupt politikusok, béna kormányok, akik miatt magas az adó, élhetetlen az ország, alacsony a bér, nehéz a megélhetés. Hát őket gyalázza...

A Hülye része a Rendszernek, hiszen az ő butasága nélkül nem lehetne azt működtetni.

A Hülye elhiszi, amit a média közvetít, hiszen látja a tv-ben, amit elé tálalnak, sőt azáltal válik még hülyébbé. Dolgozik, fogyaszt, eladósodik, dolgozik és egyszer elpusztul éppolyan értelmetlenül, mint amilyen az egész élete volt. De mégis ő a legfontosabb eleme a rendszernek, mert ő a tartópillére.

"Csak két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi hülyeség. De a világegyetemben nem vagyok olyan biztos." (Albert Einstein)... Ébredj, hazám, mert ha most nem ébredsz, Soha többé nem lesz ébredésed, S ha ébredsz is, annyi időd lesz csak, Míg nevedet sírkövedre vésed! ...

Aries.hu  -  Aries Network Hungary  -  Invest in Hungary >>>  Home