Please, try to search below!
Aries.hu  -  Aries Network Hungary  -  Invest in Hungary  -  Scythian – Hun – Hungarian truths

"Jön új nemzedék, mely erős lesz, és nem szégyenli többé, hogy MAGyar.
A vének nemzedéke önmagán erőt vesz, s nemcsak önmagának túr és kapar.
Erkölcsében megújul majd az ország, és végre büszke lesz minden fia, mert bámulatba ejti egész Európát 1100 évnek elteltével Pannónia!"

Jövőnk, csakis a valódi Népképviseleti Országgyűlés létrehozásával lehet!
A pártok csak pártoskodnak, megosztják s nem képviselik a nemzetet!
A pártok ideológiai alapon megosztják és szembeállítják egymással a választókat,
azt az érzetet keltve, mintha a különböző pártokkal szimpatizáló választók érdeke különbözne egymástól.
---------------------------------------------------------------------

>>>  Home