Please, try to search below!
Aries.hu  -  Aries Network Hungary  -  Invest in Hungary  -  Scythian – Hun – Hungarian truths

"Jön új nemzedék, mely erős lesz, és nem szégyenli többé, hogy MAGyar.
A vének nemzedéke önmagán erőt vesz, s nemcsak önmagának túr és kapar.
Erkölcsében megújul majd az ország, és végre büszke lesz minden fia, mert bámulatba ejti egész Európát 1100 évnek elteltével Pannónia!"

Jövőnk, csakis a valódi Népképviseleti Országgyűlés létrehozásával lehet!
A pártok csak pártoskodnak, megosztják s nem képviselik a nemzetet!
A pártok ideológiai alapon megosztják és szembeállítják egymással a választókat,
azt az érzetet keltve, mintha a különböző pártokkal szimpatizáló választók érdeke különbözne egymástól.
---------------------------------------------------------------------
A Professzorok a Hazáért Civil Társaság rendezte Jövőkép c. konferencia Dr. Grandpierre Attila csillagász, író, zenész előadása - MAGyar jövőkép őstörténetünk alapján.

Amíg a fogyasztói társadalom jól működik, addig itt nagy tömegű tüntetés nem lesz! Jóllakott rabszolgák nem lázadnak! Az EGO fogságából nagyon nehéz kiszabadulni, a kapzsiság, birtoklási vágy, az önzés, stb. mind-mind az anyagiasságba ragadt emberi rabszolgák béklyói.

Vajon ki szavazta meg az eu-hoz való csatlakozásunkat és vele együtt járó fogyasztói társadalmat (ami a MAGyar ember számára a veszedelem), amely maga a pusztulat ! Mára már sokan meg sem tudják különböztetni a jólét és jó lét fogalmát! Ez kiszámítható volt, hogy a magyar társadalmat ezzel démonokráciával csapdába tudják csalni!

Lássuk be, hogy az elmúlt 30 évben a "demokratikus" lehetőséget (választások, aláírásgyűjtések, rendezvények, tüntetések, sztrájkok stb.) kimerítettünk, de semmilyen komolyabb eredményt sem mutathatunk fel. S a kudarc fő oka nem a regnáló rezsimek kérlelhetetlensége hanem az agymosott, egzisztenciálisan fenyegetett, minden téren megfélemlített "lakosság" közönye, önzése, lapítása, műveletlensége, megosztottsága és szervezetlensége.

Megszabadulni csak úgy lehet, ha mások példát mutatnak és segítenek azoknak, akik még az igazi szabadságra gyengék és elesettek!
A MAGyarok feladata, hogy ebben is példát mutassanak TestVéreiknek! Nem lehet béke és világosság ott, ahol a pénz az Úr! Ahol FÉL-elem van, ott NEM lehet EGÉSZ-ség! ÖregIsTen áldása legyen Önökkel!

Csak két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi hülyeség. De a világegyetemben nem vagyok olyan biztos.

A Hülye - és a demokrácia


A középkori háborúk mögött mindig pénzügyi csoportok álltak. Két uralkodót összeugrasztottak, mindkettőt eladósították és belekényszerítették rablóháborúkba. Egyik biztos győzött, visszafizette az adósságot, a másik javai pedig átvándoroltak a bankárok tulajdonába.

Több bankár dinasztia dominálta a középkort, délen a Mediciek, Északon a Fuggerek, keleten és nyugaton (Isztanbul, London) a Spanyolországból elüldözött zsidó dinasztiák. Később megjelentek a Rothschildok is, akik óriási pénz-hatalomra tettek szert a 18 század folyamán.

Már az 1789-es francia forradalmat is ők robbantották ki. XVI. Lajos nyakig el volt adósodva náluk és nem tudta visszafizetni a kölcsönt. Ekkor döntöttek Lajos és az egész francia nemesség likvidálása mellett. Létrehozták a "demokráciát", amiben már nem az uralkodókat, hanem a népet adósították el "képviselői(n)k" által. Ugyanis a népet nem lehet leváltani. Így az adósság mindig megmarad, csak a politikusoknak hazudott saját ügynökeiket váltják le ("kormányváltás").

Sok Hülye elhiszi, hogy valódi demokráciában él. Pedig ordítóan nyilvánvaló, hogy egy olyan rendszerben, ahol 4 évente 1 nap "demokrácia" van (választások), az nem lehet sem demokratikus, sem szabad. Az egyetlen szabadságunk csak az, hogy mi választhatjuk ki, melyik "politikusnak" hazudott ügynökük foszt ki minket.

A Hülye szentül hiszi, hogy azért a rendszer jó, és naivan gondolja, hogy vannak korrupt politikusok, béna kormányok, akik miatt magas az adó, élhetetlen az ország, alacsony a bér, nehéz a megélhetés. Hát őket gyalázza...

A Hülye része a Rendszernek, hiszen az ő butasága nélkül nem lehetne azt működtetni.

A Hülye elhiszi, amit a média közvetít, hiszen látja a tv-ben, amit elé tálalnak, sőt azáltal válik még hülyébbé. Dolgozik, fogyaszt, eladósodik, dolgozik és egyszer elpusztul éppolyan értelmetlenül, mint amilyen az egész élete volt. De mégis ő a legfontosabb eleme a rendszernek, mert ő a tartópillére.

"Csak két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi hülyeség. De a világegyetemben nem vagyok olyan biztos." (Albert Einstein)>>>  Home