Tartsunk össze, hogy megmaradhassunk MAGyarnak!
Aries.hu English
AriesTrade.com
Justice for Hungary!
ARIES Üzleti Weblapok
Egészség - Egység - Erő!
Investment & business
in Hungary

Néhány, online profilom!


Twitter LinkedIn YouTube Facebook Flickr MySpace


Üzleti profiljaim

Támogat, ha vásárol!

Linkcsere ingyen

Aries Busines

Aries Hungary

AriesTrade Network Hungary
AriesTrade.comÁllamalapító Árpád fejedelem és a Turul nemzetség kijelölte népe számára a helyes utat.

Magyar-rovásírás titka!

Prof. Dr. Wass Albert

A Magyar nyelvről

Weöres Sándor:
A teljesség felé


Rovás fordító

A NAP fiai és a HOLD lányai

Magyar Hiszekegy!

Igazságot Magyarországnak!

Magyar rovásírás titka.

Természetes Gyógynövények

Pozsonyi csata, a
Nyugat nagy veresége!


Kik hordozzák az európai ősgént?

Kik voltunk, Honnan jöttünk?

Hallgass a szívedre!TRIANON
trianon

MAGyar sorsot - MAGyar kézbeKorunk paradoxonja.

Rovás ABC

Pálos Trend

Katonai-indulók

Become FREE

MAG tudás

Pártok nélkül

Vélemények

Rabok-Szabadok

MAG ész

Petőfi

MAG Ősvallás

Hun-Avar

Kárpát-medence

Mit kér a Nép!

Tudsz jobbat?

Táltosok

MAG Őshaza

Jézus-Sumer

SZK Alkotmány

Magyar sorsot-Magyar kézbe

Istenes Honfoglalók

MAGYARNAK lenni

EU-Nyet

Paradoxon

Island példa

Aranykor

Attilától-Koppányig

Prof. Badiny

EGYsÉG

HAARP

Betelepítés

Igazságot

Rovás-jelkép

MAG Egység

8 boldogság

SZERetet

MAG-hit

Kamat

Makói-gáz

Nibiru-Planet

Idősek

Kiárusítás

Anahita

Magamról

Választás2011

Csonka Magyarország

tri-A-non!

KeReCSeNY

Halhatatlanság

Rovásírás lap

Turul lap

Térkép

Facebook

Barátoknak

Nagy-Magyarország

Magyar nyelvről

Bátraknak!

A Tan

Vetési Zoltán

Megetett - társadalom!

TÖRJÜK MEG
A TURÁNI ÁTKOT!


Hungarian Historical Chronology

ÚJ FÖLD - Eckhart Tolle

Világbiztonság.hu

Partnerek
A Jövő Útja
Asztralutazás
Czegei gróf Wass Albert
FVSZME
HUnok.hu
HUN Unió
Kárpáti Harsona
MagyarHon
Magyar Ellenállás
Magyar Megmaradásért
Nemzeti Hírháló
Posta Imre weboldala
Rovásírás leletek
Spiritiszta
StartLap.hu
Hivallásom.hu
Titkos Tudás Tárháza
Végtelen határok
Világbiztonság
VivaNatura Online TV

Take a look at
Aries Network Hungary

HTML5 games for mobile,
tablets and desktops
Káldeusi Magyar Biblia

MAGYAR, legyen HITed és lészen országod!

HITVALLÁS
Domonyi Károly  
okl. vill. mérnök  
A weblapjaimon található írások szabadon terjeszthetők, hivatkozás nélkül is!
Jövőnk, csakis a valódi

Népképviseleti Országgyűlés létrehozásával lehet!


A pártok csak pártoskodnak, megosztják s nem képviselik a nemzetet!


ÉBREDJ MAGYAR!
Magyar sorsot >>> MAGyar kézbe!

Tartalomjegyzék >>> kattintson ide!

Isten egyenesen ír görbe vonalakon.


"Jól csak a szívével lát az ember.
Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan."

"...A pártoskodás a nemzet megrontója." (Gróf Széchenyi István)


"Aki hazája, nemzete sorsa iránt közömbös, az annak árulója!" ( I. Rákóczi Ferenc)

Jön új nemzedék, mely erős lesz, és nem szégyenli többé, hogy MAGyar.
A vének nemzedéke önmagán erőt vesz, s nemcsak önmagának túr és kapar.
Erkölcsében megújul majd az ország, és végre büszke lesz minden fia,
mert bámulatba ejti egész Európát 1100 évnek elteltével Pannónia! (Nostredamus)

Változást akar a világban?
Először mindenkinek önmaga fejében kell rendet tennie!
Szabaduljon meg téves eszméitől és felfogásaitól, melyekkel felépítette és jelenleg is élteti még ezt a világot. Magyar ember nem szolgálhatja azoknak az érdekeit, akik már több száz éve írják történelmünket, és tűzzel-vassal irtották ki népünk lelkéből hagyományainkat, ősi vallásunkat, Istenünket.Higgyük el, hogy képesek vagyunk felelős döntéseket hozni és kezünkbe venni sorsunk irányítását. Vetkőzzük le, a ránk erőltetett csordaszellemet!

Amíg megosztott társadalomban élünk, addig ne várjuk azt, hogy sorsunk jobbra fordul. Az igazság mindig az egyszerűségben rejlik és nem összekavart bonyolult dolgokban.

Ha MAGyarok a lelkükre hallgatnak, akkor tudni fogják, ki vezeti őket az EGYsÉGbe!
"Magyarnak lenni: nem a szó, a név, az ősök, az élet, magyarrá csak a szív tesz és a lélek." (Alföldi Géza)Növekedj hát te MAGad is BÖLCSCSESSÉGben, ODAADÁSban, SZER-ETETben, igyekezz önmagadat oly módon megvalósítani, hogy az lehetőleg senki élő kárára ne váljék!
Mások kárán és nyomorán NE nyerészkedjünk! Szeretet nélkül a lélek is kifárad!"Egyetlen parancs van, a többi csak tanács:
igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:
Alattad a Föld, fölötted az Ég, benned a létra!"
(Weöres Sándor)


IGAZSÁG! BECSÜLET! TISZTESSÉG!
Nehéz az IGAZSÁG ÚTJA, de HA A FÉNYT KÖVETED szembe állsz vele,
akkor a sötét árnyék mögötted van.
De bizony, ha hátad fordítod a fénynek, csak a sötétség vesz körül,
amelyben a legnagyobb teher a saját árnyékod.
Aki szeretetben és igazságban él, az Istenben él - és Isten is őbenne.HUN Miatyánk
HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED,
S TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BÜNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KISÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
A GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG ÖSSZES
HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.

Kr.u. 410-460-ben keletkezett.
Hun ezüstveretes szíjvégen
rovásírással írva.
Kijevi Nemzeti Múzeumban
található.


ARVISURA-IgazSzólás részletek
Maghar Himnusz

Országok országa,
Törvénytudás népe
Napkelet, s Nyugat közt
A Világnak fénye.
Nagy a Te nemzeted,
Nagy a Te végzeted,
Oly messze magasztos,
Hogy föl sem érheted.

Mint a magas mennybolt,
Szíved mérhetetlen,
Életed gyökere
Szent és sérthetetlen.
Hegyek, árnyas rónák,
Hős Föld büszke népe,
Ez a Te végzeted
Ősi öröksége.

Erős, gazdag vár vagy
De az örök Törvényt
Amit Isten rád rótt,
Vállalnod kell önként
Hogy beteljesüljön
Győzedelmes végzeted:
AZ ÚR OLTÁRA TE VAGY,
EMELD FÖL A FEJED!

Boldogasszony Anyánk
"Emlékekből él az ember,
s múltból él az emlékezet.
Kinek nincs múltja, nem lehet
jelene, s jövője sem"
(Eötvös József)

"Hiszem, hogy a képzelet erősebb a tudásnál.
Hogy a mítosz erősebb a történelemnél.
Hogy az álmok hatalmasabbak a tényeknél.
Hogy a remény mindig győzedelmeskedik a tapasztalat felett.
Hogy a nevetés egyetlen gyógyír a bánatra.
És hiszem, hogy a szeretet erősebb, mint a halál." (R.Fulghum)