Tartsunk össze, hogy megmaradhassunk MAGyarnak!
Aries.hu English
AriesTrade.com
Justice for Hungary!
ARIES Üzleti Weblapok
Egészség - Egység - Erő!
Investment & business
in Hungary

Néhány, online profilom!


Twitter LinkedIn YouTube Facebook Flickr MySpace


Üzleti profiljaim

Támogat, ha vásárol!

Linkcsere ingyen

Aries Busines

Aries Hungary

AriesTrade Network Hungary
AriesTrade.comÁllamalapító Árpád fejedelem és a Turul nemzetség kijelölte népe számára a helyes utat.

Magyar-rovásírás titka!

Prof. Dr. Wass Albert

A Magyar nyelvről

Weöres Sándor:
A teljesség felé


Rovás fordító

A NAP fiai és a HOLD lányai

Magyar Hiszekegy!

Igazságot Magyarországnak!

Magyar rovásírás titka.

Természetes Gyógynövények

Pozsonyi csata, a
Nyugat nagy veresége!


Kik hordozzák az európai ősgént?

Kik voltunk, Honnan jöttünk?

Hallgass a szívedre!TRIANON
trianon

MAGyar sorsot - MAGyar kézbeKorunk paradoxonja.


Arvisura = Igazszólás

A Magyar történelem

Rovás ABC

Pálos Trend

Katonai-indulók

Megetett - társadalom!

TÖRJÜK MEG
A TURÁNI ÁTKOT!


Hungarian Historical Chronology

ÚJ FÖLD - Eckhart Tolle

Világbiztonság.hu

Partnerek
Asztralutazás
Czegei gróf Wass Albert
FVSZME
HUnok.hu
HUN Unió
Kárpáti Harsona
MagyarHon
Magyar Ellenállás
Magyar Megmaradásért
Nemzeti Hírháló
Posta Imre weboldala
Rovásírás leletek
Spiritiszta
StartLap.hu
Hivallásom.hu
Titkos Tudás Tárháza
Végtelen határok
Világbiztonság
VivaNatura Online TV

Take a look at
Aries Network Hungary

HTML5 games for mobile,
tablets and desktopsKáldeusi Magyar Biblia

MAGYAR, legyen HITed és lészen országod!

HITVALLÁS
Domonyi Károly  
okl. vill. mérnök  
Jövőnk, csakis a -

PÁRTOK NÉLKÜLI PARLAMENT

- valódi Népképviseleti Országgyűlés létrehozásával lehet!
A pártok csak pártoskodnak, megosztják s nem képviselik a nemzetet!
AZ IGAZSÁG NAPJA! Kérem, kattintson a képre!

ÉBREDJ MAGYAR!
Magyar sorsot >>> MAGyar kézbe!

Tartalomjegyzék >>> kattintson ide!

Isten egyenesen ír görbe vonalakon.


"Jól csak a szívével lát az ember.
Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan."

"...A pártoskodás a nemzet megrontója." (Gróf Széchenyi István)

Scythian Hungarian truths. Ócs József: Gyáva nemzedék

Megmondták a régi, öreg bölcsek.
Leírták szenteknek hazudott könyvek.
Őrült próféták jövendölték félve.
Vad tekintetű költők harsogták a szélbe.
De mi nem hallgattunk mégsem rájuk.
Tétlenül, egyre csak a csodát vártuk.

A téglákból, miket egykor eldobtunk,
Ostobán, egy beteg világot alkottunk.
Régi átok elkövetni ugyanazt a hibát!
A Mammon oltárán feláldoztuk Isten fiát.
Mi még most is ezen átok szerint élünk,
Mert az igazsággal szembe nézni félünk!

Fényes, dicső múltunkat hamar elfeledtük.
Országunkat idegenek kezébe tettük.
Alamizsnán élő rabszolgák lettünk mára.
Gyáva népnek nem is lehet soha hazája!
Elvették tőlünk őseink hitét és Istenét,
Ezért lett belőlünk ilyen gyáva nemzedék!

Itt az idő, talpra kell állni most már végre,
És közösen, nagy betűkkel felírni az égre:
Nem vagyunk mi senki megvetett szolgái,
Atilla népe többé nem fog térden állni!
Vissza kell vennünk népünk hitét és Istenét,
Hogy ne legyünk többé gyáva nemzedék!

"Aki hazája, nemzete sorsa iránt közömbös, az annak árulója!" ( I. Rákóczi Ferenc)

Jön új nemzedék, mely erős lesz, és nem szégyenli többé, hogy MAGyar.
A vének nemzedéke önmagán erőt vesz, s nemcsak önmagának túr és kapar.
Erkölcsében megújul majd az ország, és végre büszke lesz minden fia,
mert bámulatba ejti egész Európát 1100 évnek elteltével Pannónia! (Nostredamus)

A Szent Korona, mint egy búvópatak követte a magyarság történelmét, és amikor szükséges volt, felemelkedett, hogy tiszta forrásában megmártózhassunk.

Változást akar a világban?
Először mindenkinek önmaga fejében kell rendet tennie!
Szabaduljon meg téves eszméitől és felfogásaitól, melyekkel felépítette és jelenleg is élteti még ezt a világot. Magyar ember nem szolgálhatja azoknak az érdekeit, akik már több száz éve írják történelmünket, és tűzzel-vassal irtották ki népünk lelkéből hagyományainkat, ősi vallásunkat, Istenünket.

Higgyük el, hogy képesek vagyunk felelős döntéseket hozni és kezünkbe venni sorsunk irányítását. Vetkőzzük le, a ránk erőltetett csordaszellemet!

Amíg megosztott társadalomban élünk, addig ne várjuk azt, hogy sorsunk jobbra fordul. Az igazság mindig az egyszerűségben rejlik és nem összekavart bonyolult dolgokban.

Ha MAGyarok a lelkükre hallgatnak, akkor tudni fogják, ki vezeti őket az EGYsÉGbe!
"Magyarnak lenni: nem a szó, a név, az ősök, az élet, magyarrá csak a szív tesz és a lélek." (Alföldi Géza)

Növekedj hát te MAGad is BÖLCSCSESSÉGben, ODAADÁSban, SZER-ETETben, igyekezz önmagadat oly módon megvalósítani, hogy az lehetőleg senki élő kárára ne váljék!
Mások kárán és nyomorán NE nyerészkedjünk! Szeretet nélkül a lélek is kifárad!

"Egyetlen parancs van, a többi csak tanács:
igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:
Alattad a Föld, fölötted az Ég, benned a létra!"
(Weöres Sándor)


IGAZSÁG! BECSÜLET! TISZTESSÉG!
"Hiszem, hogy a képzelet erősebb a tudásnál.
Hogy a mítosz erősebb a történelemnél.
Hogy az álmok hatalmasabbak a tényeknél.
Hogy a remény mindig győzedelmeskedik a tapasztalat felett.
Hogy a nevetés egyetlen gyógyír a bánatra.
És hiszem, hogy a szeretet erősebb, mint a halál." (R.Fulghum)