Tartsunk össze, hogy megmaradhassunk MAGyarnak!
Aries.hu English
AriesTrade.com
Justice for Hungary!
Kapcsolat a Képviselőhöz
ARIES Üzleti Weblapok
Egészség - Egység - Erő!
Investment & business
in Hungary

Néhány, online profilom!


Twitter LinkedIn YouTube Facebook Flickr MySpace


A SzentHáromságból kivették NagyBoldogAsszonyukat, Anahitát...

Sumér intelmek - A kör közepét hagyd üresen, az magáé az Istené! Szumír-Magyar Biblia, amely Kr.e. 4000 közül, Jézus anyanyelvén, a magyar ősnyelven, a kaldeusok arámi nyelvén íródott!

Négy évvel ezelőtt hallottam először Badiny Jós Ferenc professzor úr előadásában az ordoszi hun arany koronaékszerről, amelyet a Krisztus előtti első évezredből származtatnak. A kínai Nagy Faltól északra található Ordosz, az ősi hun népek szellemi központja, az Arvisúrák szerint i.e. 4040-től. A régészeti feltárások eredménye ez a csodálatos lelet, amelyet Hahoot város múzeumában őriznek. A korona két részből áll. Az alsó, arany spirális körpánt súlya 1022 gramm, a felső, arany körpajzson álló türkizfejű aranytestű turul súlya 192 gramm. A körpántot és a turult süvegre rögzítve viselte a király. A türkizből készített fejet és a farktollat úgy illesztették a turul testéhez, hogy a király fejének biccentésére a madár feje és farka is megbillent, így követte a király mozdulatát. A spirális körpánton sárkány, kos és párduc látható.

Az eredeti szentiratok 98 %-át nem tették be a Bibliába

Államalapító Árpád fejedelem és a Turul nemzetség kijelölte népe számára a helyes utat.

Mátyás, az igazságos!

Magyar-rovásírás titka!

Prof. Dr. Wass Albert

A Magyar nyelvről

Weöres Sándor:
A teljesség felé


Rovás fordító

A NAP fiai és a HOLD lányai

Ki nem lehet Zseni?

ITT AZ IDŐ MAGYAROK!

Magyar Hiszekegy!

A HAZA MINDEN ELŐTT!

MAGYAR, legyen hited és
lészen országod!


Igazságot Magyarországnak!

Magyar rovásírás titka.

Természetes Gyógynövények

Az új Aranykor küszöbén.

Pozsonyi csata, a
Nyugat nagy veresége!


HUN TV

Pálos Rend

Kik hordozzák az európai ősgént?

Kik voltunk, Honnan jöttünk?

Hallgass a szívedre!

Makói gázvagyonról!

Magyarország kiárusítása!

Az összmagyar egységért és megmaradásért.

Kárpát-medence a Földi paradicsomkert.TRIANON
trianon

MAGyar sorsot - MAGyar kézbe

Nagy Magyarország


Korunk paradoxonja.


Szakmai önéletrajzom
Diplomám másolata
Teljes önéletrajzom

Profiljaim

Blogger Profilom

Google Profilom

Aries Busines

Aries Hungary

AriesTrade Network Hungary
AriesTrade.com

PDS

Democratic Solidarity of Pilis - PDS FC
PDS FC.


Kattintson és küldje el Elektronikus levelét!
E-mail küldés
Domonyi Károlynak
Lakcím: Csaba utca 16.
Tel/Fax: (29)-496-196
Mobil: (20)-665-2680

Call us with the Skype.
A jelképemet,
itt tekintheti meg!


Arvisura.lap.hu

Én vagyok a Világ Világossága...

KIT MAGYARNAK TEREMTETT AZ ÚRISTEN

Őfelsége a Szent Korona


Arvisura = Igazszólás

A Magyar történelem

Rovás ABC

Pálos Trend

Katonai-indulók

A semmiből, hogyan teremt pénzt a bankrendszer!

Megetett - társadalom!

II. világháború igaz története.

TÖRJÜK MEG
A TURÁNI ÁTKOT!


Hungarian Historical Chronology

Elektronikus Könyvtár

ÚJ FÖLD - Eckhart Tolle

Világbiztonság.hu

Vízöntő, az Istentudás korszaka

Partnerek
Asztralutazás
Czegei gróf Wass Albert
Erdélyi Polgár
FVSZME
Gombos Zoltán
HUnok.hu
HUN Unió
Kárpáti Harsona
Magyar Bolt
MagyarHon
Magyar Ellenállás
Magyar Megmaradásért
Nemzeti Hírháló
Posta Imre weboldala
Rovásírás leletek
Spiritiszta
StartLap.hu
Titkos Tudás Tárháza
Végtelen határok
Világbiztonság
VivaNatura Online TV
Viharsarok

TU -URÚ -LU = teremt-védelmez-ember = VILÁG TEREMTŐJE ÉS VÉDELMEZŐJE! A-TIL-LA jelentése: az életet adó élet vize.
Káldeusi Magyar Biblia

MAGYAR, legyen HITed és lészen országod!

HITVALLÁS
Domonyi Károly  
okl. vill. mérnök  
Domonyi Károly független önkormányzati képviselő honlapjaPILIS PILIS
Aki a forráshoz akar jutni, annak az árral szembe kell úszni! Segít ebben a nemzetközi nyilvánosság is!
A weblapjaimon található írások szabadon terjeszthetők, hivatkozás nélkül is!

Pilis Város önkormányzati képviselők választása 2014.
Domonyi Károly független képviselő jelölt programja
2. számú körzetben.

Amit ajánlok Önnek, az a kötött mandátumú képviselet!
A képviselő választók által történő ellenőrzése, irányítása és szükség esetén visszahívása. Az ezzel kapcsolatos részleteket és a visszahívhatóságomról szóló nyilatkozatot megtalálja, ha ide kattint!
Képviselői HONlapomItt találhatók az FaceBook profiljaim, így csatlakozhat hozzám.A szórólapom!
Képviselői honlapom FB profiljaim Választási szórólapom

Isten egyenesen ír görbe vonalakon."Jól csak a szívével lát az ember.
Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan."

"...A pártoskodás a nemzet megrontója." (Gróf Széchenyi István)
A pártoskodás a nemzet megrontója.
Jövőnk, csakis a -

PÁRTOK NÉLKÜLI PARLAMENT

- valódi Népképviseleti Országgyűlés létrehozásával lehet!
A pártok csak pártoskodnak, megosztják s nem képviselik a nemzetet!
Jön új nemzedék, mely erős lesz, és nem szégyenli többé, hogy MAGyar.
A vének nemzedéke önmagán erőt vesz, s nemcsak önmagának túr és kapar.
Erkölcsében megújul majd az ország, és végre büszke lesz minden fia,
mert bámulatba ejti egész Európát 1100 évnek elteltével Pannónia! (Nostredamus)

A Szent Korona, mint egy búvópatak követte a magyarság történelmét, és amikor szükséges volt, felemelkedett, hogy tiszta forrásában megmártózhassunk.

Változást akar a világban?
Először mindenkinek önmaga fejében kell rendet tennie!
Szabaduljon meg téves eszméitől és felfogásaitól, melyekkel felépítette és jelenleg is élteti még ezt a világot. Magyar ember nem szolgálhatja azoknak az érdekeit, akik már több száz éve írják történelmünket, és tűzzel-vassal irtották ki népünk lelkéből hagyományainkat, ősi vallásunkat, Istenünket.

Higgyük el, hogy képesek vagyunk felelős döntéseket hozni és kezünkbe venni sorsunk irányítását. Vetkőzzük le, a ránk erőltetett csordaszellemet!

Amíg megosztott társadalomban élünk, addig ne várjuk azt, hogy sorsunk jobbra fordul. Az igazság mindig az egyszerűségben rejlik és nem összekavart bonyolult dolgokban.

Ha MAGyarok a lelkükre hallgatnak, akkor tudni fogják, ki vezeti őket az EGYsÉGbe!
"Magyarnak lenni: nem a szó, a név, az ősök, az élet, magyarrá csak a szív tesz és a lélek." (Alföldi Géza)

Növekedj hát te MAGad is BÖLCSCSESSÉGben, ODAADÁSban, SZER-ETETben, igyekezz önmagadat oly módon megvalósítani, hogy az lehetőleg senki élő kárára ne váljék!
Mások kárán és nyomorán NE nyerészkedjünk! Szeretet nélkül a lélek is kifárad!

"Egyetlen parancs van, a többi csak tanács:
igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:
Alattad a Föld, fölötted az Ég, benned a létra!"
(Weöres Sándor)


Ébredjünk végre rá, hogy a közénk furakodott magyarul beszélő idegenek akarják velünk elfeledtetni Árpád dicsőségét és szent hagyatékát, mert ők nagyon jól tudják, hogy a Magyarság karizmájának ereje legyőzhetetlen egységbe tömöríti a Nemzetet. Ne várjunk hát tovább.
Fordítsunk egyet a sorsunk kerekén és térjünk vissza Nagy Árpádhoz.


IGAZSÁG! BECSÜLET! TISZTESSÉG!
Nehéz az IGAZSÁG ÚTJA, de HA A FÉNYT KÖVETED szembe állsz vele,
akkor a sötét árnyék mögötted van.
De bizony, ha hátad fordítod a fénynek, csak a sötétség vesz körül,
amelyben a legnagyobb teher a saját árnyékod.
Aki szeretetben és igazságban él, az Istenben él - és Isten is őbenne.

HUN Miatyánk
HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED,
S TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BÜNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KISÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
A GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG ÖSSZES
HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.

Kr.u. 410-460-ben keletkezett.
Hun ezüstveretes szíjvégen
rovásírással írva.
Kijevi Nemzeti Múzeumban
található.


ARVISURA-IgazSzólás részletek
Maghar Himnusz

Országok országa,
Törvénytudás népe
Napkelet, s Nyugat közt
A Világnak fénye.
Nagy a Te nemzeted,
Nagy a Te végzeted,
Oly messze magasztos,
Hogy föl sem érheted.

Mint a magas mennybolt,
Szíved mérhetetlen,
Életed gyökere
Szent és sérthetetlen.
Hegyek, árnyas rónák,
Hős Föld büszke népe,
Ez a Te végzeted
Ősi öröksége.

Erős, gazdag vár vagy
De az örök Törvényt
Amit Isten rád rótt,
Vállalnod kell önként
Hogy beteljesüljön
Győzedelmes végzeted:
AZ ÚR OLTÁRA TE VAGY,
EMELD FÖL A FEJED!

Boldogasszony Anyánk
"Emlékekből él az ember,
s múltból él az emlékezet.
Kinek nincs múltja, nem lehet
jelene, s jövője sem"
(Eötvös József)

"Hiszem, hogy a képzelet erősebb a tudásnál.
Hogy a mítosz erősebb a történelemnél.
Hogy az álmok hatalmasabbak a tényeknél.
Hogy a remény mindig győzedelmeskedik a tapasztalat felett.
Hogy a nevetés egyetlen gyógyír a bánatra.
És hiszem, hogy a szeretet erősebb, mint a halál." (R.Fulghum)

PDS FC. - Epres LK.

Volt egyszer egy pálya, nagyszerű csapatokkal, de a hatalom erősebb volt nálunk!
Hajrá Magyarország!

HUBA Kupa győztesei - PDS FC. és Epres LK.

A nagyításhoz kattintson a képre!


 "Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése.

  Az emberalkatban rejlő őstudás lényegileg mindenkiben azonos, érvénye teljes. Az őstudás az egyetlen alkalmas alap; ami rajta alapszik, ronthatatlan, ami elgondoláson alapszik, szétmálló.

 Az őstudás végtelenül egyszerű, olyannyira, hogy szavakba nem is foglalható. Megegyezik vele minden, ami szükséges, nyugodt, szilárd; ellentétben van vele minden, ami csábító, izgága, hemzsegő.

  Tíz hadsereg, száz pénzesláda, ezer okirat védettje elpusztul; amit az őstudás birtokosai minden segítség nélkül létrehoznak, megmarad.

 Aki a lényében rejlő őstudást önmaga számára meghódította, mindent elért, ami emberileg elérhető; az élet és halál csak felületesen sebezheti, lényegében sérthetetlen és teljes."
Weöres Sándor